Статут громади

СТАТУТ

ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ЗМІСТ

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

 

РОЗДІЛ ІІ. МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ІНШИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ

 

 

РОЗДІЛ IV. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

 

 

РОЗДІЛ V. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

 

 

РОЗДІЛ VІ. ІНСТРУМЕНТИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

 

 

РОЗДІЛ VІІ. ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

 

РОЗДІЛ VIII. ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

 

РОЗДІЛ IX. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

 

 

РОЗДІЛ X. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

 

РОЗДІЛ ХI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

ПРЕАМБУЛА

 

Горохівська міська рада Луцького району Волинської області як повноважний представник Горохівської міської територіальної громади, до якої входять населені пункти: місто Горохів, село Бистровиця, село Ватин, село Ватинець, село Вільхівка, село Волиця-Дружкопільська, село Десятина, село Діброва, село Журавники, село Звиняче, село Зеленолужне, село Квасів, село Ковбань, село Козятин, село Красів, село Крижова, село Кумовище, село Лемешів, село Марковичі, село Мирків, село Мирне, село Мислині, село Новосілки, село Озерці, село Охлопів, село Ощів, село Печихвости, село Підбереззя, село Пірванче, село Полюхне, село Пустомити, село Рачин, село Скабарівщина, село Скобелка, село Софіївка, село Старостав, село Стрільче, село Сільце, село Терешківці, село Уманці, село Холонів, село Ярівка Луцького району Волинської області, констатуючи, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, усвідомлюючи свою відповідальність перед жителями Горохівської міської територіальної громади, ураховуючи історичні, національно-культурні та соціально-економічні традиції місцевого самоврядування в Горохівській міській територіальній громаді, керуючись Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами України,  затверджує цей Статут.

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

Стаття 1.

 

1. Горохівська міська територіальна громада (далі - територіальна громада) утворена шляхом добровільного об’єднання територіальних громад сіл Бистровиця, Ватин, Ватинець,  Вільхівка, Волиця-Дружкопільська, Десятина, Діброва, Журавники, Звиняче, Зеленолужне, Квасів, Ковбань, Козятин, Красів, Крижова, Кумовище, Лемешів, Марковичі, Мирків, Мирне, Мислині, Новосілки, Озерці, Охлопів, Ощів, Печихвости, Підбереззя, Пірванче, Полюхне, Пустомити, Рачин, Скабарівщина, Скобелка, Софіївка, Старостав, Стрільче, Сільце, Терешківці, Уманці, Холонів, Ярівка, міста Горохів Луцького району Волинської області.

 

Стаття 2.

 

1. Адміністративним центром територіальної громади є місто Горохів Луцького району Волинської області, в якому розміщена Горохівська міська рада та її виконавчі органи.

2. Жителям усіх населених пунктів громади мають бути забезпечені максимально зручні умови для відвідування адміністративного центру громади.

Стаття 3.

1. Територіальна громада має єдиний представницький орган - Горохівську міську раду (далі - рада).

 

Стаття 4.

 

1. Горохівська міська рада з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади, може об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання.

2. Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження Горохівської міської ради.

3. Горохівська міська рада в інтересах територіальної громади може брати участь у міжмуніципальній, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з міжнародними організаціями у різних сферах суспільного життя.

4. Співпраця територіальної громади з іншими територіальними громадами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та їх добровільними об’єднаннями, міжнародними організаціями тощо реалізовується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізацію спільних проектів, а також іншими, передбаченими актами законодавства України способами.

Стаття 5.

 

1. Місцеві свята:

1.1. День Горохівської міської територіальної громади відзначається щорічно ________________.

1.2.День міста Горохів відзначається щорічно у день православного (церковного) свята -  Вознесіння Господнього.

1.4. День села Бистровиця відзначається щорічно _______________.

1.5. День села Ватин відзначається щорічно ___________.

1.6. День села Ватинець відзначається щорічно ___________.

1.7. День села Вільхівка відзначається щорічно ___________.

1.8. День села Волиця-Дружкопільська відзначається щорічно ___________.

1.9. День села Десятина відзначається щорічно ___________.

1.10. День села Діброва відзначається щорічно ___________.

1.11. День села Журавники відзначається щорічно ___________.

1.12. День села Звиняче відзначається щорічно в першу субота після православного (церковного) свята – Дня Миколи Чудотворця (Весняного).

1.13. День села Зеленолужне відзначається щорічно ___________.

1.14. День села Квасів відзначається щорічно ___________.

1.15. День села Ковбань відзначається щорічно ___________.

1.16. День села Козятин відзначається щорічно ___________.

1.17. День села Красів відзначається щорічно в першу суботу після православного (церковного) свята - Собор архістратига Михаїла.

1.18. День села Крижова відзначається щорічно ___________.

1.19. День села Кумовище відзначається щорічно ___________.

1.20. День села Лемешів відзначається щорічно ___________.

1.21. День села Марковичі відзначається щорічно ___________.

1.22. День села Мирків відзначається щорічно ___________.

1.23. День села Мирне відзначається щорічно ___________.

1.24. День села Мислині відзначається щорічно ___________.

1.25. День села Новосілки відзначається щорічно ___________.

1.26. День села Озерці відзначається щорічно ___________.

1.27. День села Охлопів відзначається щорічно ___________.

1.28. День села Ощів відзначається щорічно ___________.

1.29. День села Печихвости відзначається щорічно ___________.

1.30. День села Підбереззя відзначається щорічно ___________.

1.31. День села Пірванче відзначається щорічно ___________.

1.32. День села Полюхне відзначається щорічно ___________.

1.33. День села Пустомити відзначається щорічно ___________.

1.34. День села Рачин відзначається щорічно ___________.

1.35. День села Скобелка відзначається щорічно ___________.

1.36. День села Софіївка відзначається щорічно ___________.

1.37. День села Старостав відзначається щорічно ___________.

1.38. День села Стрільче відзначається щорічно ___________.

1.39. День села Сільце відзначається щорічно ___________.

1.40. День села Терешківці відзначається щорічно ___________.

1.41. День села Уманці відзначається щорічно ___________.

1.42. День села Холонів відзначається щорічно ___________.

1.43. День села Ярівка відзначається щорічно ___________.

 

 1. Виявляючи повагу до історичних традицій територіальної громади, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток жителів громади, за рішенням місцевої ради можуть встановлюватись інші свята.

Стаття 6.

 

1. Офіційною символікою громади є  прапор, герб, логотип, що відображають історичні, культурні, духовні особливості та традиції територіальної громади, положення, опис та порядок використання яких затверджується рішенням Горохівської міської ради.

2. На будівлях, де розміщений орган місцевого самоврядування, інші органи територіальної громади вивішується Державний Прапор України.

3. Окремі населені пункти громади не можуть мати власної офіційної символіки.

 

Стаття 7.

 

1. Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням ради може бути присвоєно почесне звання «Почесний громадянин Горохівської міської територіальної громади».

Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Горохівської міської територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням ради.

2. Жителі територіальної громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути за рішенням  голови громади відзначені Подякою та Почесною грамотою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішенням ради.

3. Розгляд питання про присвоєння почесного звання громади чи про відзначення Подякою та Почесною грамотою ініціюється виконавчим комітетом ради, її постійними комісіями, старостою або жителями громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин Горохівської міської територіальної громади» вручається відповідне посвідчення та нагрудний знак, зразки яких затверджуються радою.

 

РОЗДІЛ ІІ. МЕЖІ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ ТА ЇЇ ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 8.

 

1. Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Луцького району Волинської області.

2. Відстань від адміністративного центру громади до районного центру – 50  км.

3. Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру – 50 км.

4. Межі території громади не можуть бути змінені без згоди жителів територіальної громади.

5. Територія Горохівської міської територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції сільських рад, що об’єдналися (сіл).

Стаття 9.

 

1. Територія громади займає площу 516,3 кв.км.

2. Станом на 2021 рік населення громади становить 25 377 тис. чоловік.

3. Гідрографічна сітка громади представлена місцевими річками - Липа, Гнила липа, Стрипа, Полонка, Біла та ставками. Основним ресурсом довкілля Горохівської громади є земля.

 

Стаття 10.

 

1. Рішенням ради за погодженням із жителями населених пунктів громади на її території можуть утворюватися функціональні зони - територіальні зони зі спеціальним статусом (історико-заповідні, лісопаркові, промислові тощо). Відповідне подання (пропозицію) вносять до ради міський голова, депутати ради, виконавчий комітет ради або жителі територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

 

Стаття 11.

 

1. Найменування та перейменування населених пунктів громади, їх ліквідація як поселень, віднесення до окремих категорій населених пунктів здійснюється відповідно до законодавства України.

 

Стаття 12.

 

1. Найменування та перейменування територіальних об'єктів громади - територіальних зон зі спеціальним статусом, вулиць, проспектів, бульварів, провулків, майданів (площ), мостів, парків, скверів тощо – здійснюються радою з врахуванням думки жителів територіальної громади чи жителів відповідної територіальної одиниці у порядку встановленому радою.

2. Перейменування територіальних об’єктів громади здійснюється, як правило, у випадках відновлення їхніх історичних назв, історичної справедливості та відповідно до вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

3. Присвоєння територіальним об’єктам громади імен з метою увічнення пам’яті видатних історичних, державних, військових діячів України та громади, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей здійснюється тільки посмертно та з урахуванням думки жителів відповідної територіальної одиниці громади.

4. При прийнятті рішень радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами громади та Волинською областю.

5. Назви територіальним об’єктам територіальної громади надаються українською мовою з дотриманням норм українського правопису.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ЇЇ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ І ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ІНШИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ

Стаття 13.

 

1. Взаємовідносини органів та посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах територіальної громади.

2. Органи і посадові особи територіальної громади здійснюють самоврядні повноваження незалежно від органів виконавчої влади. Органи виконавчої влади не можуть видавати обов’язкові для органів і посадових осіб територіальної громади акти з питань, віднесених до самоврядних повноважень, або регламентувати їхню діяльність.

3. Органи і посадові особи територіальної громади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади лише з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

4. За організацію зв’язків органів і посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади відповідає міський голова.

 

Стаття 14.

 

1. Налагодження відносин Горохівської міської територіальної громади з іншими територіальними громадами здійснюється з метою запровадження більш ефективних механізмів розв’язання спільних проблем, обміну досвідом, захисту спільних інтересів громад.

2. Відносини Горохівської територіальної громади з іншими територіальними громадами можуть оформлятись у вигляді відповідних договорів, ухвалених представницькими органами місцевого самоврядування та підписаних уповноваженими представниками громад, або в інший спосіб не заборонений законом, зокрема, на основі Закону України «Про співробітництво територіальних громад».

3. Горохівська міська територіальна громада вправі спільно з іншою територіальною громадою(ами):

- об'єднувати на договірних засадах кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для спільного фінансування комунальних підприємств, установ та організацій, вирішення інших питань, що стосуються спільних інтересів територіальних громад;

- об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності для виконання спільних проектів або для спільного утримання комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби;

- визначати порядок використання коштів та іншого майна, що перебувають у спільній власності територіальних громад.

- об'єднуватись в асоціації, вступати до асоціацій, у тому числі, міжнародних та інші форми добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

4. Горохівська міська рада, представляючи Горохівську територіальну громаду, бере участь у внутрішньодержавному міжмуніципальному співробітництві, здійснюючи його безпосередньо з територіальними громадами інших територіальних одиниць України, а також в рамках асоціацій та інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування України, для чого відповідно до законодавства України та цього Статуту можуть вживатися необхідні дії та укладатися необхідні угоди.

РОЗДІЛ IV. ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ

 

Стаття 15.

 

1. З метою оптимального використання ресурсів громади, забезпечення сталості її розвитку, збереження і примноження культурної спадщини, максимального задоволення інтересів різних поколінь жителів територіальної громади здійснюється планування розвитку громади.

2. Планування розвитку громади та її населених пунктів реалізується шляхом прийняття радою таких розроблених з залученням громадськості актів:

1) Генерального плану розвитку населених пунктів громади;

2) Стратегічного плану розвитку громади;

3) Інших локальних актів, в тому числі цільових програм.

 

Стаття 16.

 

1. Планування розвитку громади передбачає:

1) аналіз соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) визначення основних проблем розвитку економіки громади, її соціальної сфери, культурного та інших сфер розвитку;

3) оцінку стану використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, визначення резервів такого потенціалу;

4) визначення пріоритетних цілей та напрямів розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних та культурних та інших проблем територіальної громади;

5) постановку завдань з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання у прив’язці до фінансових та інших ресурсів громади.

 

Стаття 17.

 

1. Стратегічний план розвитку передбачає планування розвитку громади, її населених пунктів на період не менше 5 (пяти) років.

2. Короткострокові програми розвитку громади розробляються на 1 (один) рік та спрямовуються на вирішення завдань, визначених Стратегічним планом.

3. Короткострокові програми розвитку встановлюють пріоритети соціально- економічного, культурного та інших сфер розвитку громади, її населених пунктів на плановий період та систему заходів органів і посадових осіб територіальної громади з їх реалізації з визначенням термінів виконання, виконавців та ресурсів.

 

Стаття 18.

 

 1. Під час розробки документів з планування розвитку територіальної громади, проекту місцевого бюджету на наступний рік, проектів інших рішень нормативно-правового характеру обов’язково проводиться їх гендерно-правова експертиза.
 2. Гендерно-правова експертиза передбачає аналіз проектів актів місцевої ради та її виконавчих органів на відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

3. Визначальною засадою у плануванні розвитку громади та її населених пунктів є задоволення потреб жителів територіальної громади і здійснюється на засадах та принципах сталого розвитку.

РОЗДІЛ V. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ ПРАВ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ

Стаття 19.

Права жителів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення

1. Права жителів територіальної громади на участь у вирішенні питань місцевого значення, гарантовані Конституцією та законами України, не можуть бути обмежені.

2. Процедури та правила, передбачені цим Статутом, прийняті виключно з метою встановлення загальних, чітких, недискримінаційних і прозорих механізмів реалізації права участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів у громаді.

3.При вирішенні питань місцевого значення жителі територіальної громади мають право:

1) подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого самоврядування, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;

2) бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Горохівській міській  раді та її виконавчих органах;

3) одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність ради, міського голови, виконавчих органів ради та їх посадових осіб у спосіб, передбачений законодавством та іншими нормативно-правовими актами;

4) одержувати копії актів ради, міського голови, виконавчих органів ради та їх посадових осіб у порядку, визначеному законодавством;

5) брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій у порядку й у формах, встановлених законодавством України;

6) брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

7) брати участь у розподілі частини видатків місцевого бюджету через механізм громадського бюджету;

8) бути присутніми на засіданнях ради, її постійних комісій, виконавчого комітету в порядку, встановленому цим Статутом, регламентами ради та її виконавчого комітету;

9) на виступ на пленарному засіданні ради, засіданні постійної комісії у порядку, встановленому радою, на засіданні виконавчого комітету в порядку, встановленому виконавчим комітетом;

10) на особистий прийом депутатами ради, міським головою, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування;

11) на ознайомлення з проектами актів органів місцевого самоврядування;

12) брати участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є рада;

13) на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

14) брати участь у реалізації форм участі територіальної громади в місцевому самоврядуванні, визначених цим Статутом, а також іншими рішеннями ради;

15) користуватися іншими правами, передбаченими Конституцією та актами законодавства України.

4. Права жителів територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах територіальної громади

Стаття 20. 

 

     Обов’язки жителів територіальної громади 

 

1. Жителі територіальної громади зобов’язані:

1.1. Проявляти повагу до гідності кожної людини, вірувань, традицій, історії, національної та/або етнічної самобутності осіб та/або груп осіб, сприяти забезпеченню рівності інших прав і свобод осіб та/або груп осіб, які проживають чи на інших законних підставах перебувають у межах Горохівської міської територіальної громади;

1.2. Утримуватись від будь-яких форм дискримінації, у тому числі, але не виключно, ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними;

1.3. Шанобливо ставитись до традицій, звичаїв територіальної громади, її самобутності, історії та культури;

1.4. Сприяти сталому розвитку територіальної громади та її населених пунктів;

1.5. Шанобливо та ощадливо ставитися до майна, коштів, землі, зелених насаджень, довкілля, природних ресурсів територіальної громади, а також об’єктів спільної власності;

1.6. Поважати символіку територіальної громади і використовувати її тільки відповідно до призначення;

1.7. Реалізовувати свої права, свободи та законні інтереси з повагою до прав жителів територіальної громади та інших осіб, які на законних підставах проживають (перебувають) у межах територіальної громади, до інтересів держави та територіальної громади.

2. Обов’язки жителів територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які проживають (перебувають) у межах територіальної громади.

3. Усі, хто проживає або перебуває на території громади, зобов’язані поважати права і свободи жителів територіальної громади. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод, притягуються до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 21.

Гарантії прав жителів територіальної громади

1. Рада, її депутати, виконавчі органи та посадові особи забезпечують реалізацію прав та законних інтересів жителів територіальної громади у межах, визначених Конституцією та законами України.

2. Жителям територіальної громади гарантується право на участь у вирішенні всіх питань місцевого значення, віднесених до відання територіальної громади та її органів, у порядку і формах, визначених Конституцією та актами законодавства України, цим Статутом та іншими рішеннями Ради.

3. Захист та реалізація прав і свобод людини та громадянина, які закріплені в Конституції та законах України, визначають зміст і спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування територіальної громади.

4. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи у своїй діяльності зобов’язані надавати пріоритетне значення служінню інтересам територіальної громади та забезпеченню усім її жителям реальної можливості реалізувати їх права.

5. Рішення та дії органів і посадових осіб місцевого самоврядування не можуть обмежувати встановлених Конституцією та законами України прав і свобод людини та громадянина.

6. Реалізація жителями територіальної громади своїх прав, свобод та законних інтересів не повинна призводити до порушення прав і свобод інших осіб, а також інтересів територіальної громади, суспільства чи держави у цілому

 

РОЗДІЛ VІ. ІНСТРУМЕНТИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ЖИТЕЛІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ

Стаття 22.

Форми безпосередньої участі жителів територіальної громади у місцевому самоврядуванні

1. Формами безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:

 1. місцеві вибори;
 2. місцевий референдум;
 3. загальні збори громадян за місцем проживання;
 4. місцеві ініціативи;
 5. громадські слухання;
 6. звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції;
 7. консультативне опитування;
 8. консультації з громадськістю;
 9. участь у консультативно-дорадчих органах;
 10. участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них (громадський бюджет);
 11. інші форми участі.

2. Можливість використання особою певної форми участі у вирішенні питань місцевого значення визначається Конституцією та законами України.

Стаття 23.

Місцеві вибори та місцевий референдум

1. Основні засади, організація і порядок проведення місцевого референдуму та місцевих виборів визначаються законами України.

Стаття 24.

Участь жителів територіальної громади у місцевому самоврядуванні через створення і діяльність органів самоорганізації населення

 1. Органи самоорганізації населення є елементом системи місцевого самоврядування та, водночас, однією з форм участі жителів Горохівської міської територіальної громади у вирішенні окремих питань місцевого значення.
 2.  За ініціативою жителів територіальної громади рада може надавати дозвіл на створення будинкових, вуличних, квартальних, сільських органів самоорганізації населення і, у порядку, визначеному законодавством, наділяти їх частиною власної компетенції фінансів, майна.

3. Органи самоорганізації населення створюються для вирішення таких завдань:

1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

2) задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

3) участі в реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

4. Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян, які проживають на відповідній території громади.

За рішенням ради витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням виборів органів самоорганізації населення, проводяться за рахунок місцевого бюджету. Підготовка та проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюється відкрито і гласно.

5. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається у рішенні відповідної ради і має відповідати території проживання жителів територіальної громади, які утворили цей орган.

6. Облік органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом територіальної громади.

7. Рада відповідно до закону може наділяти органи самоорганізації населення
частиною своїх власних повноважень з одночасною передачею відповідних фінансів і майна, необхідних для здійснення цих повноважень, та здійснює контроль за реалізацією переданих повноважень і використанням наданих фінансів і майна.

8. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є кошти місцевого бюджету, які передані йому Горохівською міською радою для здійснення власних та делегованих нею повноважень, а також власні кошти, які формуються за рахунок власної економічної діяльності та добровільних внесків фізичних та юридичних осіб й інших надходжень, не заборонених законодавством.

9. Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно завдавати шкоди інтересам територіальної громади.

10. Правовий статус, порядок створення та діяльності органів самоорганізації населення визначаються Законом України «Про органи самоорганізації населення», іншими законами та нормативними актами, «Положенням про органи самоорганізації населення», яке затверджується Горохівською міською радою.

Стаття 25.

Консультативні опитування 

 1. З метою виявлення волі жителів територіальної громади під час вирішення важливих питань місцевого значення можуть проводитися консультативні опитування жителів територіальної громади.
 2. На консультативне опитування можуть бути винесені питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для територіальної громади, її соціально-економічного та культурного розвитку.
 3. Рішення про проведення консультативного опитування приймається Горохівською міською радою або ж ініціюється жителями територіальної громади у порядку місцевої ініціативи. Одночасно приймається рішення про створення комісії з організації консультативного опитування та вивчення й узагальнення його результатів.
 4. Консультативне опитування може проводитись у електронній та паперовій формі, для забезпечення рівного доступу усіх жителів територіальної громади для висловлення позиції щодо питання (питань), які виноситься на консультативне опитування. Консультативне опитування може бути таємним, поіменним, відкритим або закритим. Консультативне опитування може мати як просту форму (певна кількості питань із закритим переліком варіантів відповідей, опитувальник з одним варіантом відповіді, з декількома варіантами відповіді), так і складну форму (опитувальник з можливістю редагуванням відповідей; з проведенням оцінки або ж рейтингування).
 5. Опитування може проводитися в межах територіальної громади в цілому, в окремому населеному пункті, що є частиною територіальної громади, серед жителів однієї або кількох вулиць - залежно від питання (питань), що виноситься на консультативне опитування.
 6. Мінімальна кількість жителів територіальної громади, які мають прийняти участь у консультативному опитуванні для врахування результатів консультативного опитування, затверджуються рішенням ради щодо кожного питання, яке виноситься на консультативне опитування, окремо. Результати проведеного консультативного опитування оприлюднюються на офіційному сайті Горохівської міської ради у мережі Інтернет не пізніш як через 10 робочих днів після оголошення про його завершення.
 7. Результати консультативного опитування враховуються місцевою радою при прийнятті рішень. Якщо проект рішення ради не відповідає результатам консультативного опитування, то таке рішення може бути прийняте не менш як двома третинами від загального складу депутатів ради.
 8. Порядок підготовки, форми та процедура проведення консультативного опитування визначається «Положенням про консультативне опитування», яке затверджує Горохівська міська рада.

Стаття 26.

Загальні збори громадян за місцем проживання

1. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі – загальні збори) – це зібрання всіх чи частини жителів за місцем їх проживання на засадах добровільності, гласності для вільного та неупередженого обговорення і прийняття рішень з найважливіших питань місцевого значення, які враховує у своїй діяльності орган місцевого самоврядування та його посадові особи.

2. Загальні збори є однією із форм безпосередньої участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення.

3. У випадках, коли організаційно й технічно неможливо провести загальні збори, можуть скликатися збори (конференція) представників. Рекомендовані норми представництва для організації конференції визначаються Положенням про загальні збори Горохівської міської територіальної громади.

4. Загальні збори можуть скликатись у будинку (або кількох будинках), житловому комплексі(сах), на вулиці(цях), у кварталі(лах), мікрорайоні(нах), в окремих населених пунктах територіальної громади, на всій території територіальної громади для обговорення та прийняття рішень з питань місцевого значення, що безпосередньо стосуються території, на якій проводяться збори.

5. У загальних зборах з правом вирішального голосу можуть брати участь дієздатні громадяни, які досягли 18-річного віку.

Інші особи, можуть брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу. Особа, яка бере участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу, може висловлювати свою позицію з питань місцевого значення без участі в голосуванні.

Якщо питання, яке розглядається на загальних зборах є важливим для осіб, які не досягли 18 років, вони також мають право брати участь у загальних зборах із правом дорадчого голосу, висловлювати свої думки та пропозиції.

Участь ініціаторів загальних зборів у їх проведенні є обов’язковою.

6. На загальні збори можуть бути запрошені міський голова, депутати ради, староста, інші посадові особи органів місцевого самоврядування Горохівської міської територіальної громади, представники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, організацій співвласників багатоквартирних будинків та інші особи.

7. На розгляд загальних зборів виносяться питання місцевого значення, що безпосередньо стосуються території, на якій проводяться збори, а саме, відбувається:

1) обговорення питань, віднесених Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування, а також питань, що стосуються інтересів територіальної громади, із виробленням спільної позиції та пропозицій до відповідних органів і посадових осіб;

2) обговорення проектів актів органів місцевого самоврядування територіальної громади;

3) направлення звернень до органів місцевого самоврядування, органів державної влади, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, які є важливими для забезпечення інтересів територіальної громади;

4) обговорення питань та/або внесення пропозицій щодо використання коштів місцевого бюджету;

5) прийняття рішення про залучення коштів жителів відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру на засадах добровільного самооподаткування;

6) отримання від органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб Горохівської міської територіальної громади та заслуховування інформації про стан навколишнього природного середовища, про заходи, що вживаються з метою його збереження та поліпшення, у порядку, визначеному чинним законодавством України;

7) обговорення та внесення органам місцевого самоврядування пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території територіальної громади;

8) прийняття рішень щодо створення, діяльності та припинення діяльності органів самоорганізації населення у спосіб, визначений актами законодавства;

9) розгляд інших питань, що належать до повноважень територіальної громади та стосуються її інтересів.

Стаття 27

Ініціатори загальних зборів

1. Ініціаторами загальних зборів можуть бути:

1) міський голова;

2) міська рада;

3) староста;

4) орган самоорганізації населення, місцезнаходження якого зареєстроване в межах територіальної громади;

5) ініціативна група громадян у складі від 3 (трьох) осіб, які можуть брати участь у загальних зборах з правом вирішального голосу (далі – ініціативна група).

У разі ініціювання загальних зборів міським головою він видає розпорядження про їх скликання, в якому вказується дата, час і місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

Рада приймає рішення про скликання загальних зборів на своєму пленарному засіданні відповідно до Регламенту. У рішенні вказується дата, час, місце проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

Староста ініціює проведення загальних зборів на території (частині території) відповідного підпорядкованого йому населеного пункту, надсилаючи повідомлення про проведення загальних зборів Раді на ім’я міського голови. У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час, місце, проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

Орган самоорганізації населення, місцезнаходження якого зареєстроване в межах територіальної громади, ухвалюють рішення про скликання загальних зборів відповідно до статутних документів та надсилають письмове повідомлення про проведення загальних зборів Раді на ім’я міського голови. У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час, місце, проведення загальних зборів, питання, що виносяться на їх розгляд, та перелік запрошених осіб.

Ініціативна група надсилає Раді на ім’я міського голови письмове повідомлення про проведення загальних зборів. Повідомлення підписується всіма учасниками ініціативної групи із зазначенням їх:

1) прізвищ, імен, по батькові;

2) дат народження;

3) адрес зареєстрованого та фактичного місця проживання;

4) номерів контактних телефонів.

У повідомленні повинна міститись інформація про дату, час, місце, проведення загальних зборів, питання, що виносяться на розгляд, та перелік запрошених осіб.

2. Повідомлення про ініціювання загальних зборів ініціативною групою надсилається міському голові, не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня проведення загальних зборів.

3. Протягом одного робочого дня з моменту отримання рішення чи повідомлення про ініціювання скликання загальних зборів (конференції) секретар міської ради реєструє це рішення чи повідомлення в Книзі реєстрації громадської участі. У межах того строку про реєстрацію повідомляють ініціатора в письмовій формі, зазначаючи номер реєстрації ініціативи.

4. Підготовка загальних зборів здійснюється уповноваженим органом (особою) ради у співпраці з ініціатором проведення загальних зборів. Уповноважений орган (особа) ради зобов’язаний організувати проведення загальних зборів так, щоб вони відбулись у час, дату та місці, запропоновані ініціатором загальних зборів, або в іншу дату та/або час, узгоджені з ініціатором загальних зборів чи з особою, уповноваженою представляти ініціатора загальних зборів.

5. Ініціатори проведення загальних зборів доводять інформацію про їх проведення до відома жителів відповідної території не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня проведення загальних зборів. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється додатково про скликання зборів у день їх проведення.

6. Загальні збори є правомочними за умов присутності на них більше половини жителів територіальної громади, які мають право брати участь у зборах, а в разі скликання конференції — не менш як двох третин обраних делегатів, якщо інше не передбачено законодавством України.

Стаття 28.

Проведення загальних зборів та врахування їх результатів

 1. На загальних зборах головує міський голова, староста, керівник відповідного органу самоорганізації населення чи голова ініціативної групи – залежно від того, хто виступив ініціатором скликання цих зборів. В разі скликання загальних зборів (конференцій) радою головує міський голова чи секретар ради.

 

2. За пропозицією ініціатора скликання загальних зборів та з урахуванням думок учасників загальними зборами простою більшістю голосів затверджуєть­ся порядок денний і регламент роботи загальних зборів. Порядок денний загальних зборів обов’язково має передбачати доповіді ініціаторів скликання загальних зборів та представника органу місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, до компетенції яких належить вирішення питань, що розглядаються на загальних зборах. Не допускається розгляд на загальних зборах та при­йняття рішень із питань, не передбачених порядком денним.

 

3. За результатами загальних зборів складається протокол, який підписується головою і секретарем зборів. До протоколу зборів додаються матеріали реєстрації їхніх учасників та протоколи лічильної комісії.

4. Загальні збори з розглянутих питань ухвалюють рішення. Рішення загальних зборів  ухвалюють простою більшістю голосів учасни­ків загальних зборів  з правом голосу шляхом відкритого голосуван­ня.

5. Рішення загальних зборів враховуються органами місцевого самоврядуван­ня та їх посадовими особами у їх діяльності.

6. Рішення загальних зборів розглядаються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами за обов’язковою участю ініціаторів загальних зборів, яким надається слово для виступу. Ініціатори загальних зборів мають бути поінформовані про дату, час і місце проведення засідання з питань розгляду рішень загальних зборів у письмовій формі й не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня проведення засідання.

7. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи зобов’язані розглянути рішення (пропозиції) загальних зборів протягом 20 днів з дня його (їх) отримання.

8. За результатами розгляду органи та/або посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади приймають одне з таких рішень:

1) врахувати пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, – у такому разі зазначаються конкретні заходи з її реалізації та відповідальні за виконання посадові особи;

2) частково врахувати пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, – у такому разі зазначаються підстави цього рішення, заходи з реалізації врахованої пропозиції та відповідальні за виконання посадові особи;

3) відхилити пропозицію, викладену в рішенні загальних зборів, – у такому разі зазначаються підстави цього рішення.

9. У разі включення до порядку денного пленарного засідання ради чи засідання її виконавчого комітету питання, що було предметом загальних зборів, ініціатору загальних зборів або особі, уповноваженій представляти ініціатора загальних зборів, гарантується право бути присутнім на такому засіданні ради або її виконавчого комітету та надається можливість представлення результатів загальних зборів. Формат участі (онлайн, особиста участь) узгоджується із ініціаторами загальних зборів у кожному випадку окремо, в залежності від карантинних умов та інших встановлених обмежень.

10. Інші питання, які стосуються ініціювання, організації та проведення загальних зборів, норми представництва на конференції регламентуються законом та Положенням про загальні збори Горохівської міської територіальної громади, яке затверджується радою.

Стаття 29.

Місцеві ініціативи

 

 1. Місцева ініціатива – одна із форм участі жителів територіальної громади          (далі – жителів громади) у здійсненні місцевого самоврядування.
 2. Місцева ініціатива - це офіційна письмова пропозиція з питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому радою, для розгляду на відкритому засіданні  міської ради та/або виконавчого комітету та прийняття відповідного рішення.
 3. Суб’єктами ініціювання розгляду рішення у порядку місцевої ініціативи може бути ініціативна група жителів територіальної громади у складі не менше п’яти осіб;
 1. Ініціативна група формулює місцеву ініціативу у вигляді письмової пропозиції або проекту рішення щодо вирішення питання, яке належить до відання місцевого самоврядування, та проводить збір підписів жителів територіальної громади на підтримку ініціативи.

Ініціативна група не може змінювати та доповнювати місцеву ініціативу після того, як було поставлено перший підпис жителя територіальної громади на її підтримку. При цьому на кожному з листів, на яких ставляться підписи на підтримку місцевої ініціативи жителями територіальної громади, має бути зазначено, на підтримку якої саме ініціативи збираються підписи.

 1. Місцева ініціатива вважається підтриманою жителями територіальної громади, якщо на її підтримку отримано не менше 20 підписів дієздатних жителів територіальної громади.

Разом з підписами на підтримку місцевої ініціативи зазначаються прізвища, імена, по батькові, дати народження, адреси місця проживання жителів територіальної громади, які висловилися за підтримку місцевої ініціативи, дати поставлення підписів.

 1. Після того, як на підтримку місцевої ініціативи зібрано необхідну кількість підписів жителів територіальної громади, ініціативна група подає чи надсилає на поштову,  електронну адресу (чи іншим доступним способом) повідомлення про внесення місцевої ініціативи на ім’я міського голови, яке має містити:
  1. Письмові пропозиції для розгляду на засіданні ради або її виконавчого комітету та/або проект рішення;
  2. Підписні листи з підписами жителів територіальної громади, зібраними на підтримку таких пропозицій та/чи проекту рішення;
  3. Прізвища, імена, по батькові, дати народження, адреси місця проживання, контакти ініціаторів, а також контактні дані та прізвище, ім’я, по батькові особи, уповноваженої на взаємодію з органом місцевого самоврядування від імені ініціативної групи.
 1. Секретар ради впродовж трьох робочих днів здійснює перевірку поданих документів на предмет відповідності вимогам законодавства України, Статуту Горохівської міської територіальної громади та Положенню про місцеві ініціативи у Горохівській міській територіальній громаді.
 2. За підсумками перевірки секретар ради приймає одне з таких рішень:

1) зареєструвати місцеву ініціативу у Книзі реєстрації громадської участі у Горохівській міській територіальній громаді та передати її для підготовки до розгляду на відкритому засіданні ради та/або виконавчого комітету,  (одночасно з реєстрацією ініціативи відомості про неї розміщуються на офіційному сайті Горохівської міської ради у спеціальному розділі "Громадська участь");

2) відмовити у реєстрації місцевої ініціативи;

3) повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи для усунення недоліків.

Рішення, прийняте за підсумками перевірки, публікується на офіційному веб-сайті ради протягом двох робочих днів з дня прийняття рішення.

 1. Питання, внесене на розгляд ради у порядку місцевої ініціативи, підлягає обов’язковому розгляду на черговому засіданні ради або виконавчого комітету за участю уповноваженої особи (осіб) ініціативної групи. Формат участі уповноважених осіб (онлайн, особиста участь) узгоджується із упоноваженим ініціаторами у кожному випадку окремо, в залежності від карантинних умов та можливостей.

Включення питання, внесеного на розгляд ради або її виконавчого комітету у порядку місцевої ініціативи, до порядку денного відповідної сесії ради чи виконавчого комітету контролює селищний голова.

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України та Регламенту ради чи виконавчого комітету. При цьому уповноваженій особі ініціативної групи обов’язково надається слово для виступу.

Після обговорення проекту рішення, поданого в порядку місцевої ініціативи, він обов’язково ставиться на голосування.

 1. За результатами розгляду питань, поданих у порядку місцевої ініціативи, рада або виконавчий комітет ухвалює рішення. Відповідне рішення ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради протягом п’яти робочих днів з моменту його прийняття.
 2. Рішення ради, дії або бездіяльність прийняття до розгляду, не внесення на розгляд сесії ради або виконавчого комітету та/або розгляду питання, внесеного у порядку місцевої ініціативи, можуть бути оскаржені до суду у встановленому законом порядку.
 3. Порядок реалізації місцевої ініціативи визначається «Положенням про місцеві ініціативи у Горохівській міській територіальній громаді», яке затверджує Горохівська міська рада.

 

Стаття 30.

Громадські слухання

 

 1. Територіальна громада має право проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами міської ради, міським головою, старостою, іншими посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.
 2. Громадські слухання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
 3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов'язковому розгляду органом місцевого самоврядування.
 4. Основними засадами громадських слухань у територіальній громаді є:

- громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій;

- ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських слуханнях;

- громадські слухання мають відкритий характер. Кожен житель територіальної громади може взяти участь у громадських слуханнях;

- в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації щодо їх висвітлення;

- громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому числі передвиборчої агітації.

 1. Громадські слухання поділяються на:
  1. Загальні – громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх жителів територіальної громади. Такі слухання ініціюють не менше 50 жителів територіальної громади.
  2. Місцеві – громадські слухання, які стосуються жителів територіальної громади відповідного населеного пункту. Такі слухання ініціюють не менше ніж 20 жителів відповідного населеного пункту.

Список жителів територіальної громади, які підписали звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань, має містити таку інформацію: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; адреса місця проживання; контактний телефон; особистий підпис.

 1. Ініціаторами проведення громадських слухань можуть бути:
 1. міський голова;
 2. міська рада;
 3. староста;
 4. орган самоорганізації населення, місцезнаходження якого зареєстроване на території відповідної громади;
 5. ініціативна група жителів теритиріальної громади.

 
 1. Ініціатива міського голови про проведення громадських слухань оформлюється відповідним розпорядженням.
    Рішення про проведення громадських слухань за ініціативою ради приймається на відповідному пленарному засіданні ради.

    Староста ініціює проведення громадських слухань на території відповідного підпорядкованого йому населеного пункту шляхом надсилання повідомлення про ініціювання громадських слухань раді на ім’я міського голови.

    Органи самоорганізації населення, ухвалюють рішення про проведення громадських слухань відповідно до їх установчих документів та надсилають письмове повідомлення про ініціювання громадських слухань Раді на ім’я міського голови. Повідомлення підписується уповноваженою особою згідно з установчими документами ініціатора слухань.

    Ініціативна група надсилає письмове повідомлення про проведення громадських слухань раді на ім’я міського голови разом із підписами, зібраними на підтримку ініціативи.

 

 1. У розпорядженні міського голови, рішенні ради, повідомленні інших суб’єктів про ініціювання громадських слухань вказуються:

8.1. Предмет громадських слухань;

8.2. Дата, час, місце їх проведення;

8.3. Ініціатор громадських слухань;

8.4. Посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і якісну підготовку громадських слухань;

8.5. Особи, що запрошуються на слухання;

8.6. Заходи з підготовки слухань та календарний план їх виконання;

8.7. Персональний склад організаційного комітету з підготовки слухань з врахуванням гендерно-орієнтованого підходу, його обов’язки, повноваження відповідно до заходів з підготовки слухань та календарного плану їх виконання;

8.8. Створення, в разі необхідності, експертних груп;

8.9. Порядок доведення інформації щодо проведення громадських слухань до жителів територіальної громади (для випадків, коли громадські слухання проводяться за ініціативою міського голови чи ради).

 

 1. Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їхніх ініціаторів, авторів проектів документів (актів), що виносяться на громадські слухання, представників профільних щодо предмету слухань комісій ради та її виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські слухання, депутатів, Горохівського міського голови, старост та інших посадових осіб, звітування яких є предметом громадських слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися.

 

 1.  Підготовку та проведення громадських слухань забезпечує організаційний комітет, склад якого визначається у розпорядженні Горохівського міського голови, рішенні ради, колективному зверненні жителів територіальної громади, рішенні органу самоорганізації населення (в залежності від того, хто є ініціатором скликання громадських слухань). До складу оргкомітету в обов’язковому порядку за посадою входять секретар ради та один з заступників Горохівського міського голови.

 

 1. Дата, місце проведення громадських слухань та їх порядок денний доводиться до відома громадян не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення через офіційний веб-сайт ради, через розміщення оголошень на інформаційних дошках, що розміщені на об’єктах соціальної інфраструктури територіальної громади, іншими можливими способами.

 

 1. Організаційний комітет забезпечує здійснення реєстрації осіб, що прибули на громадські слухання. Особам, які мають право голосу видається мандат для голосування, зразок якого затверджує організаційний комітет на своїх засіданнях. На громадських слуханнях, як правило, головує секретар ради. Організаційний комітет серед своїх членів може обрати іншого головуючого, кандидатура якого має бути підтримана більшістю членів організаційного комітету. Секретар громадських слухань обирається на засіданні організаційного комітету із числа його членів. В окремих випадках може бути обрана інша кандидатура, яка не є членом організаційного комітету, але така кандидатура має бути підтримана більшістю членів організаційного комітету. На початку громадських слухань головуючим оголошується загальна кількість осіб, що беруть участь в громадських слуханнях, кількість осіб, які мають право голосу та порядок денний громадських слухань.

 

 1. Після відкриття громадських слухань присутніми шляхом відкритого голосування мандатами обирається лічильна комісія. Як правило, регламент громадських слухань є таким: час для доповіді під час розгляду питань порядку денного до 10 хв., співдоповідь – до 5 хв., виступ в обговоренні – до 3 хв.

 

 1. У громадських слуханнях з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі територіальної громади, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване в межах територіальної громади.

 

 1. Особи, які на законних підставах постійно проживають або перебувають на відповідній території, можуть брати участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

Можливість участі особи з правом дорадчого голосу передбачає право особи бути присутньою на громадських слуханнях, висловлювати власні позиції з приводу обговорюваних під час слухань питань. Особи з правом дорадчого голосу не беруть участь у голосуванні, а їхній голос у результаті голосування не враховується.

На громадські слухання можуть бути запрошені міський голова, депутати ради, старости, інші посадові особи органів місцевого самоврядування територіальної громади, представники підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, організацій співвласників багатоквартирних будинків, розташованих на відповідній території, та інші особи.

 

 1. На громадських слуханнях ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, кількість осіб, які мають право голосу, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесені пропозиції. До протоколу може додаватись інформація або звіт осіб, які запрошені на слухання.

За результатами обговорення предмета громадських слухань простою більшістю голосів зареєстрованих учасників з правом голосу ухвалюється рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.

 1. Органи та/або посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані розглянути рішення (пропозиції) громадських слухань протягом 30 днів з дня їх отримання.

За результатами розгляду органи та/або посадові особи місцевого самоврядування територіальної громади приймають одне з таких рішень:

 1. урахувати пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, – у цьому разі зазначаються конкретні заходи для її реалізації та відповідальні за виконання посадові особи;
 2. частково врахувати пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, – у цьому разі зазначаються підстави для прийняття такого рішення, заходи для реалізації врахованої пропозиції та відповідальні за виконання посадові особи;
 3. відхилити пропозицію, викладену в рішенні громадських слухань, – у цьому разі зазначаються підстави для прийняття такого рішення.
 1. Рішення громадських слухань, а також рішення органів місцевого самоврядування та її посадових осіб по розгляду рішень громадських слухань оприлюднюються не пізніше ніж за 3 дні з дня ухвалення рішення (рішення, пропозицій, розпорядження, наказу тощо) через офіційний веб-сайт місцевої ради та іншими способами, що дозволять донести інформацію до жителів територіальної громади.
 2. Інші процедурні питання реалізації права жителів територіальної громади на участь у громадських слуханнях регулюються «Положенням про громадські слухання», яке затверджується Горохівською міською радою.

 

Стаття 31.

 

Звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції

 

  1. Порядок звернення громадян України до органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, засновником яких є рада, їхніх посадових осіб визначаються законом.

 

  1. Особи, які не є громадянами України і законно перебувають у межах територіальної громади, мають таке ж право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

 

  1. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до органів місцевого самоврядування територіальної громади, міського голови, яке здійснюється через офіційний веб-сайт ради або веб-сайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, щодо будь-якого питання, яке належить до компетенції ради та її виконавчих органів.

 

  1. Кількість підписів громадян необхідних для підтримки електронної петиції направленої до Горохівської міської ради та її виконавчих органів становить 100 (сто). Строк збору підписів  - 3 місяці з дня оприлюднення електронної петиції. Інші питання пов’язані із електронними петиціями визначаються Положенням про порядок розгляду електронної петиції, адресованої Горохівській міській раді, що затверджується радою.

 

Стаття 32.

Участь у розподілі коштів місцевого бюджету

1. Участь у розподілі коштів місцевого бюджету – це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них. Це спосіб визначення напрямків використання видаткової частини бюджету громади за допомогою прямого волевиявлення жителів територіальної громади.

2. Форми та порядок безпосередньої участі територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету визначаються радою, та результати участі територіальної громади у розподілі коштів місцевого бюджету обов’язково враховуються радою при плануванні бюджету територіальної громади на відповідний рік.

3. Громадський бюджет територіальної громади (далі – громадський бюджет) – це частина бюджету розвитку місцевого бюджету, за рахунок якого здійснюється фінансування визначених безпосередньо жителями територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг відповідно до оформлених в установленому порядку проектів, що стали переможцями конкурсного відбору.

4. Кошти громадського бюджету спрямовуються на реалізацію проектів розвитку територіальної громади, які надійшли до Горохівської міської ради від жителів територіальної громади.

5. Порядок проведення конкурсного відбору проектів, що фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, визначається Положенням про громадський бюджет, що затверджується радою.

Стаття 33.

Консультації з громадськістю

 1. Консультації з громадськістю є однією з форм участі жителів Горохівської міської територіальної громади (далі – територіальна громада) у місцевому самоврядуванні. Їх проводять з метою забезпечення участі жителів територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, надання можливості для  вільного доступу до інформації про діяльність ради, посадових та службових осіб, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості їхньої діяльності.
 2. Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються місцевою радою під час прийняття остаточного рішення і в подальшій  роботі.
 3. Щороку рада складає орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю з урахуванням пропозиції громадської ради та інших консультативно-дорадчих органів утворених при раді чи її виконавчих органах, жителів територіальної громади, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.
 4. Інформацію, пов’язану з організацією та проведенням консультацій з громадськістю, оприлюднюють у спеціально створеній рубриці на офіційному веб-сайті місцевої ради.
 5. Громадські об’єднання, благодійні організації, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства (далі – інститути громадянського суспільства), можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій до ради.
 6. У разі, коли пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з одного питання надійшла не менше ніж від двох інститутів громадянського суспільства, які діють на відповідній території, такі консультації проводять обов'язково. Ініціювати проведення консультацій з громадськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.
 7. Консультації з громадськістю проводять у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма), вивчення громадської думки (опосередкована форма), електронних консультацій.
 8. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення публічних заходів:
 1. конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за круглим столом, зборів, зустрічей, нарад з громадськістю;
 2. теле- або радіодебатів, Інтернет- та відео-конференцій, електронних консультацій.

Додатково у рамках публічного громадського обговорення можна проводити засідання громадської ради.

 

 1. Публічне громадське обговорення організовує і проводить рада у такому порядку:
 • визначає питання, яке буде винесене на обговорення;
 • приймає рішення про проведення обговорення;
 • розробляє план заходів з організації та проведення обговорення (у разі потреби);
 • вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних груп населення, в том числі із врахуванням гендерного-орієнтованого підходу, а також суб'єктів господарювання, інститутів громадянського суспільства та інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);
 • оприлюднює в обов'язковому порядку інформацію про проведення обговорення на офіційному веб-сайті місцевої ради та в інший прийнятний спосіб;
 • збирає та аналізує інформацію про оцінку громадськістю ефективності запропонованого ОМС шляху вирішення питання;
 • формує експертні пропозиції щодо альтернативного вирішення питання;
 • забезпечує врахування результатів обговорення під час прийняття остаточного рішення;
 • проводить аналіз результатів обговорення;
 • оприлюднює результати обговорення у спеціально створеному розділі на офіційному веб-сайті місцевої ради та в інший прийнятний спосіб.

 

 1. Публічне громадське обговорення розпочинається з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.

Строк проведення публічного громадського обговорення визначає ОМС і він повинен становити не менше одного місяця.

 1. Пропозиції та зауваження подають в усній та письмовій формі під час публічних заходів, надсилають на поштову та електронні адреси, вказані в інформаційному повідомленні або на адреси посадових та службових осіб, розміщені на офіційному веб-сайті місцевої ради.
 2. Під час проведення заходів у рамках публічного громадського обговорення ведуть протокол, у якому фіксують висловлені в усній формі пропозиції і зауваження.
 3. Результати публічного громадського обговорення (у тому числі звіт) в обов'язковому порядку рада доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті ради та в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів після його закінчення.
 4. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
 • проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи тощо);
 • створення телефонних "гарячих ліній", проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін;
 • опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки.

 15. Неналежне проведення консультацій з громадськістю може бути підставою для скасування рішень, актів ради, визнання їх діяльності неправомірною та відшкодування шкоди (якщо така була завдана).

 

Стаття 34.

Участь жителів територіальної громади в консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування

1. При Горохівській міській раді та її виконавчих органах можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи, метою яких є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, участь у розробленні проектів рішень з важливих питань місцевого значення.

2. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів визначаються положеннями, затвердженими відповідним органом місцевого самоврядування, при якому вони створюються.

Стаття 35.

Участь жителів територіальної громади в роботі контрольно-наглядових органах юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням ради

1. Жителі Горохівської міської територіальної громади можуть брати участь в роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням ради на умовах, визначених відповідними актами законодавства України, з метою забезпечення прозорості, ефективності їх роботи, здійснення контролю за прийняттям рішень щодо діяльності цих осіб.

2. Порядок участі у відповідних контрольно-наглядових органах визначається нормами відповідного законодавства або рішенням Горохівської міської ради.

 

РОЗДІЛ VІІ. ВІДКРИТІСТЬ ТА ПРОЗОРІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Стаття 36.

Загальні засади

 1. Уся інформація, що знаходиться у володінні органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, є відкритою, крім випадків, передбачених законом.
 2.  Право на доступ до цієї інформації гарантується обов’язком органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади надавати за запитами та оприлюднювати її, забезпечувати безперешкодний доступ до засідань ради, виконавчого комітету ради, депутатських комісій ради, крім випадків, передбачених законами України.
 3. Обмеження доступу до публічної інформації, у тому числі до засідань колегіальних органів, здійснюється тільки в порядку передбаченому законодавством.
 4. Жителі територіальної громади можуть здійснювати громадський контроль за дотриманням прав на доступ до публічної інформації, шляхом проведення громадської експертизи, в порядку, передбаченому Статутом, чи іншим способом, що не суперечить вимогам законодавства.

 

Стаття 37.

 

Офіційний веб-сайт Горохівської міської ради

   1. З метою застосування сучасних інформаційних технологій у системі управління громадою, задоволення потреб населення, підприємств, установ, організацій у громаді та за її межами в об'єктивній, повній інформації про різні сфери суспільного життя, зміцнення міжнародних зв'язків, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування, задоволення конституційних прав громадян на інформацію, Горохівська міська рада створює і підтримує офіційний веб-сайт Горохівської міської ради.

 

Стаття 38.

 

Інформація, що розміщується на офіційному веб-сайті Горохівської міської ради

 1. На офіційному веб-сайті Горохівської міської ради в мережі Інтернет обов’язково оприлюднюється:
   1. інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади, інформація про нормативно-правові засади діяльності;
   2. нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо-організаційних), прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування із зазначенням дати їх прийняття, оприлюднення, набуття і втрати чинності, дати внесення змін, набуття і втрати чинності такими змінами;
   3. проекти рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Оприлюднення проектів на офіційному веб-сайті не позбавляє обов’язку виносити їх на консультації з громадськістю у випадку, коли проведення консультацій є обов’язковим відповідно до вимог цього Статуту;
   4. інформація про міського голову, його заступників, секретаря міської ради, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включає біографічні довідки, час, дні і місце проведення особистого прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку;
   5. інформація про систему обліку, види інформації, якою володіють органи та посадові особи місцевого самоврядування;
   6. перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;
   7. інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких жителі територіальної громади можуть представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, контролювати їх діяльність (зокрема для цього створюється спеціальний підрозділ “Громадська участь”);
   8. письмові звіти міського голови, його заступників, виконавчих органів міської ради, депутатських комісій, депутатів міської ради, керівників комунальних підприємств, установ, організацій, рішення органів та посадових осіб, прийняті за результатами звітування, стенограми засідань колегіальних органів місцевого самоврядування, на яких вони заслуховуються, а також відеозаписи публічних звітувань (зокрема для цього створюється спеціальний розділ “Звітування”);
   9. дати, місце і порядок денний засідань Горохівської міської ради, її органів, виконавчого комітету, графік проведення та порядок денний засідань наглядових рад комунальних підприємств, громадських рад, робочих груп та інших дорадчих чи допоміжних органів, створених при органах чи посадових особах місцевого самоврядування;
   10. довідник комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
   11. звіт про використання бюджетних коштів, виконання бюджету;
   12. державні стандарти, нормативи, що затверджуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування;
   13. річні плани закупівель;
   14. розклад роботи та графік прийому громадян;
   15. генеральний план та детальні плани територій;
   16. перелік об’єктів комунальної власності;
   17. інформація про землі запасу громади та майнові об’єкти (приміщення) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
   18. перелік суб’єктів господарювання комунальної власності;
   19. фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
   20. перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
   21. інша інформація, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом, Статутом чи рішеннями органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Стаття 39.

 

Загальні вимоги до функціонування офіційного веб-сайту Горохівської міської ради

 1. Інформація на офіційному веб-сайті Горохівської міської ради в мережі Інтернет розміщується українською мовою.
 2. Функціонування офіційного веб-сайту Горохівської міської ради передбачає технічну можливість користувачам мережі Інтернет у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати інформацію, що на ньому є, брати участь у інтерактивних опитуваннях, робити дописи, коментарі, ініціювати електронні петиції або ставити під ними підпис, надсилати електронну пошту, подавати електронні звернення (пропозиції, заяви, скарги), запити на інформацію, тощо.
 3. Відносини, що виникають при реалізації принципу інформаційної відкритості місцевого самоврядування, регулюються Конституцією, законами України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про основи державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», іншими законодавчими актами, цим Статутом.
 4. Проекти актів Горохівської міської ради та її органів, порядок денний їх засідань, а також ухвалені акти, публікуються на офіційному веб-сайті Горохівської міської ради.
 5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування або їх окремі положення, які містять державну таємницю або іншу захищену законом інформацію, оприлюднюються відповідно до чинного законодавства.
 6. Екземпляри бюджету, плани витрат бюджетних коштів, фінансові звіти, акти аудиту, програми економічного і соціального розвитку територіальної громади, рішення Горохівської міської ради та її органів як на стадії підготовки, так і після їхнього прийняття, розпорядження Горохівського міського голови є документами публічного характеру і повинні бути відкритими для доступу широкої громадськості у відповідних установах.
 7. Якщо акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування стосуються прав та обов’язків однієї особи або визначеного кола осіб, цим особам за їх запитом безоплатно надаються засвідчені копії зазначених актів у кількості не більше двох примірників. В іншому разі за надання копій актів місцевого самоврядування може справлятися плата у розмірі, що не перевищує витрат на виготовлення таких копій.
 8. Офіційна публікація актів Горохівської міської ради та її органів повинна включати: назву акту, номер, дату, повний текст, включаючи додатки (якщо вони є). У виняткових випадках при великому обсязі акту він може офіційно публікуватися в засобах масової інформації по частинах і з розривом у часі.
 9. Всі нормативно-правові акти Горохівської міської ради існують в електронному вигляді для можливості використання їх. Бази даних електронних копій нормативно-правових актів Горохівської міської ради мають безкоштовний та безперешкодний доступ через мережу Інтернет.
 10. Службові адреси та службові телефони посадовців місцевого самоврядування публікуються та оновлюються на веб-сайті Горохівської міської ради не рідше одного разу на рік.
 11. Засідання Горохівської міської ради та її виконавчого комітету є відкритими. Проведення закритого засідання допускається лише для розгляду відповідно до закону окремо визначених питань в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державну чи іншу таємницю, що охороняється законом.

В такому випадку лише ці питання включаються до порядку денного закритого пленарного засідання, виступають предметом обговорення та підставою прийняття рішення. Рішення, прийняті Горохівської міської радою, її виконавчим комітетом на закритому засіданні з питань, що не становлять державної або іншої охоронюваної законом таємниці, вважаються нечинними.

 1. Жителі територіальної громади мають право бути присутніми на відкритих засіданнях Горохівської міської ради та виконкому при обговоренні питань у зв'язку з розробкою планів соціально-економічного розвитку, проекту бюджету, проектів програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес, а також при розгляді питань, що стосуються особисто цих осіб.
 2. Особи, присутні на засіданнях Горохівської міської ради або виконкому, повинні утримуватись від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок ведення засідання.

 

РОЗДІЛ VІІІ. ЗВІТУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ

 

Стаття 40.

 

Загальні засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів міської ради перед територіальною громадою

 1. Звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснюється з метою забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб та інформування населення про вирішення питань місцевого значення.
 2. Про свою роботу перед територіальною громадою звітують:

1) міський голова;

2) депутати ради.

 1. Звітування органів та посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою відбувається у порядку, визначеному відповідно до чинного законодавства.
 2. Про місце, час та спосіб організації звітування перед територіальною громадою уповноважена особа місцевого самоврядування або депутат (у випадку звітування депутата ради) повідомляє не пізніше ніж за сім днів до дня звітування через місцеві засоби масової інформації та шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті місцевої ради, інформації на дошках оголошень або ж іншими доступними способами. Міський голова або уповноважена ним особа забезпечує невідкладне оприлюднення інформації про час та місце звітування.
 3. Відкрита зустріч з територіальною громадою організовується та здійснюється у спосіб, який дозволяє жителям територіальної громади поставити запитання, висловити зауваження та подати пропозиції.
 4. Звітування перед радою відбувається на її пленарних засіданнях.
 5. Письмові звіти, надані особами, переліченими у п. 2 цієї статті оприлюднюються у визначений радою спосіб не пізніше, ніж за 7 календарних днів до дати зустрічі з територіальною громадою. Автор звіту має забезпечити його своєчасне подання уповноваженій особі ради для попереднього оприлюднення.

 

Стаття 41.

 

Звітування міського голови

  1. Міський голова звітує перед територіальною громадою на відкритій зустрічі не менше одного разу на рік.
  2. Інформація про час та місце звітування міського голови розміщується на сайті місцевої ради, дошках оголошень та за допомогою інших засобів зв’язку, таким чином, щоб забезпечити інформування якомога більшої кількості населення. Звітування проводиться у населених пунктах громади окремо. Звітування міського голови проводиться, як правило, у неробочий день або ж неробочий час у доступному приміщенні.
  3. Звіт міського голови перед територіальною громадою включає в себе, крім інформації про його діяльність, інформацію про:

1) реалізацію стратегічних і програмних документів розвитку територіальної громади;

2) виконання місцевого бюджету;

3) план роботи на наступний звітний період;

4) результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;

5) з інших питань місцевого значення.

4. Міський голова звітує про роботу виконавчих органів ради на пленарному засіданні ради на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу ради в будь-який визначений ними термін.

5. Звіт міського голови перед Горохівською міською радою включає доповідь про його роботу та роботу виконавчих органів ради за звітний період та інформацію про хід і результати виконання місцевого бюджету, реалізацію затверджених радою стратегічних і програмних документів розвитку територіальної громади, а також інформацію про роботу його заступників, відповіді на запитання депутатів ради.

6. За результатами звітування міського голови Горохівська міська рада може прийняти рішення, яке містить оцінку діяльності міського голови за звітний період, доручення та рекомендації, спрямовані на реалізацію повноважень міського голови тощо.

 

Стаття 42.

 

Звітування депутатів ради

 1. Депутати ради не менше одного разу на рік звітують про свою роботу перед територіальною громадою у тому числі про:

1) свою діяльність у Раді та її органах, зокрема, але не виключно, про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій ради;

2) його роботу у виборчому окрузі;

3) прийняті радою та її органами рішення, хід їх виконання;

4) про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

 1. Щорічний звіт відбувається, як правило, у неробочий день або ж неробочі години, у доступному приміщенні.
 2. Інформація про час та місце звітування депутата розміщується на офіційному веб-сайті місцевої ради, на дошках оголошень та поширюється іншими доступними способами, таким чином, щоб поінформувати якомога більшу кількість населення.
 3. Звіт депутата місцевої ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців.

 

РОЗДІЛ IX. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ З ІНШИМИ СУБ’ЄКТАМИ

 

Стаття 43.

 

Взаємовідносини Горохівської міської ради та її посадових осіб з інститутами громадянського суспільства

1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства здійснюються шляхом:

1) сприяння діяльності будь-яким законно сформованим інститутам громадянського суспільства, розширення їх повноважень щодо участі у вирішенні питань місцевого значення;

2) неупередженій та однаковій підтримці законної діяльності усіх інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані чи на інших законних підставах діють у межах Горохівської міської територіальної громади;

3) залучення громадськості до процесу підготовки проекту місцевого бюджету, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, комунальних підприємств, закладів, установ та організацій;

4) забезпечення доступу будь-яких осіб, що на законних підставах перебувають у межах Горохівської міської територіальної громади, до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства;

5) стимулювання волонтерської діяльності.

Під інститутами громадянського суспільства розуміються:  громадські об’єднання,  професійні спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства  і   установи,  легалізовані відповідно  до  законодавства.

2. Порядок взаємовідносин органів Горохівської міської ради із політичними партіями, органами виконавчої влади та іншими суб’єктами владних повноважень не є предметом регулювання цього Статуту та визначається Конституцією та актами законодавства України.

 

Стаття 44.

 

Взаємовідносини територіальної громади з іншими територіальними громадами

1. Взаємовідносини Горохівської міської територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами і посадовими особами здійснюються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди.

2. З метою налагодження взаємовідносин, реалізації спільних проектів між територіальною громадою та іншими територіальними громадами можуть укладатися відповідні договори.

3. Співробітництво територіальних громад здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.

4. Територіальна громада може об’єднуватися з іншими територіальними громадами в порядку, визначеному законом.

 

Стаття 45.

 

Участь в асоційованих організаціях і міжнародна співпраця

1. Органи місцевого самоврядування територіальної громади з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади можуть об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання.

2. Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування територіальної громади.

3 Органи місцевого самоврядування в інтересах територіальної громади можуть брати участь у міжмуніципальній, транскордонній та міжнародній співпраці, організовувати співробітництво з міжнародними організаціями у різних сферах суспільного життя.

4. Співпраця територіальної громади з іншими територіальними громадами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та їх добровільними об’єднаннями, міжнародними організаціями тощо реалізовується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізацію спільних проектів, а також іншими, передбаченими актами законодавства України способами.

 

РОЗДІЛ X. ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ

 

Стаття 46.

 

Основні засади громадського контролю за діяльністю Горохівської міської ради та її посадових осіб

1. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальної громади ґрунтується на Конституції та актах законодавства України, Європейській хартії місцевого самоврядування, цьому Статуті та інших актах ради.

2. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється з метою захисту прав, свобод та законних інтересів жителів територіальної громади, інтересів територіальної громади.

3. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на основі таких принципів:

1) відкритості та прозорості;

2) пріоритетності прав людини та громадянина;

3) законності;

4) добровільності та безоплатної участі у здійсненні громадського контролю;

5) неупередженості, об’єктивності та достовірності;

6) сприяння досягненню балансу приватних та публічних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;

7) сприяння недопущенню перешкоджання здійсненню законного громадського контролю;

8) професійності та компетентності учасників громадського контролю;

9) взаємодії жителів територіальної громади та органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Стаття 47.

 

Форми здійснення громадського контролю за діяльністю Горохівської міської ради та її посадових осіб

1. Громадський контроль за діяльністю Горохівської міської територіальної громади та їх посадових осіб здійснюється шляхом:

1) забезпечення органами місцевого самоврядування Горохівської міської територіальної громади та її уповноваженими посадовими особами права кожного на доступ до публічної інформації у обсягах, передбачених актами законодавства України;

2) звітування міського голови, депутатів Горохівської міської ради про їхню роботу згідно вимог чинного законодавства;

3) участі жителів територіальної громади у роботі консультативно-дорадчих органів, що створюються при раді або її виконавчих органах;

4) подання індивідуальних чи колективних звернень громадян України та/або осіб, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території;

5) громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування Горохівської міської територіальної громади та їх посадових осіб.

 

Стаття 48.

 

Громадська експертиза

1. Громадська експертиза діяльності Горохівської міської територіальної громади та їх посадових осіб є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства дослідження, аналіз та оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх врахування цими органами у своїй роботі.

2. Громадська експертиза здійснюється відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що розробляється і затверджується у розвиток норм цієї статті.

 

РОЗДІЛ ХІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 49.

 

1. Правові акти органів місцевого самоврядування територіальної громади та їхніх посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню. Спори, які виникають у зв’язку із застосуванням норм Статуту можуть бути вирішені у судовому порядку.

2. Статут є обов’язковим для виконання усіма органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади та/або їхніми територіальними підрозділами, іншими юридичними особами та громадськими формуваннями, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території громади, їхніми посадовими особами, а також фізичними особами, які постійно або тимчасово проживають чи перебувають на відповідній території.

 

Стаття 50.

 

1. Статут відповідає положенням Конституції України, законам України, указам Президента України і постановам Кабінету Міністрів України.

2. У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції та законам України, указам Президента України та постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

 

Стаття 51.

 

1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюються Горохівською міською радою.

2. Рішення Горохівської міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

3. Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту вносяться до ради депутатами, міським головою, виконавчим комітетом або жителями територіальної громади у порядку місцевої ініціативи.

4. Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність до положень Конституції України та законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, вносяться радою за пропозицією міського голови у двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами). До внесення зазначених змін і доповнень до Статуту його положення, які суперечать зазначеним актам законодавства, не діють.

         5. Контроль за виконанням Статуту здійснюють рада та її виконавчі органи, міський голова та жителі територіальної громади.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь