Горохівська міська територіальна громада
Волинська область, Луцький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОРЯДОК про складання та виконання розпису бюджету міської територіальної громади

Дата: 23.02.2024 16:55
Кількість переглядів: 33

Фото без опису

ПОРЯДОК

про складання та виконання розпису
бюджету міської територіальної громади

 

1. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедури складання і виконання розпису бюджету міської територіальної громади з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2002 року № 57 «Про затвердження документів, що використовуються в процесі виконання бюджету», зареєстрованого в зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 86/6374 та наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

 

2. Розпис бюджету  міської територіальної громади на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим і включати:

 розпис доходів бюджету міської територіальної громади (далі – розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів бюджету міської територіальної громади та помісячний розпис доходів загального фонду бюджету міської територіальної громади;

 розпис фінансування бюджету міської територіальної громади (далі – розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів бюджету міської територіальної громади (за типом боргового зобов’язання) та помісячний розпис фінансування загального фонду бюджету міської територіальної громади (за типом боргового зобов’язання);

розпис асигнувань бюджету міської територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету), що поділяється на річний розпис асигнувань бюджету міської територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету громади) та помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету міської територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету громади);       

розпис повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади (далі – розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду бюджету міської територіальної громади та помісячний розпис надання кредитів із загального фонду бюджету міської територіальної громади;

річний розпис витрат спеціального фонду бюджету міської територіальної громади з розподілом за видами надходжень та помісячний розпис спеціального фонду бюджету міської територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

 

3. Річний розпис асигнувань бюджету міської територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету) – це розпис асигнувань загального і спеціального фондів бюджету міської територіальної громади на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі – головні розпорядники) та відповідальних виконавців бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів й повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

 

4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду  бюджету міської територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету) – це розпис асигнувань загального фонду бюджету міської територіальної громади на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників та відповідальних виконавців бюджетних програм за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів за повною економічною класифікацією видатків бюджету. Окремо формується помісячний розпис асигнувань загального фонду бюджету міської територіальної громади (за винятком надання кредитів з бюджету) за скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (код 2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (код 2282), соціальне забезпечення (код 2700). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 «Інші видатки».

 

5. Річний розпис витрат спеціального фонду бюджету міської територіальної громади з розподілом  за видами надходжень – це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів).

Помісячний розпис спеціального фонду бюджету міської територіальної громади (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) – це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, кодами повної та скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов’язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

 

6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні про бюджет міської територіальної громади, та затверджується начальником управління фінансів Горохівської міської ради (далі – начальником управління фінансів) в місячний термін після прийняття відповідного рішення. Якщо рішення про бюджет міської територіальної громади на наступний рік не затверджено в установлений законодавством термін, то  управлінням фінансів Горохівської міської ради (далі – управління фінансів) в обов’язковому порядку складається тимчасовий розпис бюджету міської територіальної громади на відповідний період наступного року. При цьому, витрати бюджету громади плануються з дотриманням обмежень, встановлених статтею 79 Бюджетного кодексу України.

        Складання і виконання тимчасового розпису бюджету міської територіальної громади, внесення змін до нього, здійснюється у порядку, передбаченому розділами 2, 3 та 5 цього Порядку.

 

7. Кошториси за видатками, призначення за якими встановлюється рішенням про бюджет міської територіальної громади у частині резервного фонду, міжбюджетних трансфертів, та за іншими випадками, передбаченими законодавством, не затверджуються. 

        Відповідно до пунктів 32 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, кошториси, плани асигнувань загального фонду, плани надання кредитів із загального фонду, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів і штатні розписи розпорядників і одержувачів коштів бюджету міської територіальної громади затверджуються керівником відповідного головного розпорядника коштів, відповідні документи головних розпорядників коштів бюджету громади –  затверджуються (якщо законодавством не встановлено інший порядок затвердження) міським головою.

Зведені кошториси не затверджуються.

Кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, передбачені на проведення централізованих заходів, затверджуються окремо на кожний захід керівниками головних розпорядників, що запланували зазначені заходи. Такі кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду можуть бути затверджені за загальним обсягом видатків бюджету або надання кредитів з бюджету.

 

 

ІІ. Складання розпису

 

1. Складання розпису починається із складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади.

 

2. Розпис доходів складається відділом бухгалтерського обліку і звітності, доходів та аналізу виконання бюджетів за участю Горохівської державної податкової інспекції Головного управління  Державної податкової служби у Волинській області, органів стягнення та головних розпорядників.

 

3. Розпис фінансування складається бюджетним відділом  з урахуванням можливостей щодо обсягів і термінів залучення короткострокових запозичень та інших фінансових ресурсів для покриття помісячних касових розривів, здійснення депозитних операцій та передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду.

 

4. Розпис повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади складається бюджетним відділом за участю головних розпорядників коштів.

 

5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до бюджету міської територіальної громади бюджетний відділ  розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із бюджету міської територіальної громади і визначає головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального фонду в розрізі програмної класифікації, або в цілому головному розпоряднику.  

Головні розпорядники за участю розпорядників коштів нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проєкти кошторисів, складають проєкти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для одержувачів бюджетних коштів – плани використання бюджетних коштів та помісячні плани використання бюджетних коштів та подають бюджетному відділу управління фінансів зведені проєкти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок. Працівники управління фінансів контролюють підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів, аналізують зазначені матеріали, вносять при необхідності  до них корективи. Після погодження відповідних розрахунків головні розпорядники забезпечують внесення  показників зведених проєктів кошторисів до аналітично-інформаційної системи «Місцеві бюджети» (далі – ІАС «Місцеві бюджети») у терміни, визначені управлінням фінансів.

Працівники структурних підрозділів управління фінансів перевіряють введені показники у ІАС «Місцеві бюджети» та вносять при необхідності  до них корективи.

Бюджетний відділ зводить отримані від структурних підрозділів управління фінансів матеріали, перевіряє показники в програмі ІАС «Місцеві бюджети», вносить при необхідності корективи, та подає розпис на затвердження начальнику управління фінансів у двох примірниках.

 

6. Один примірник затвердженого розпису бюджету міської територіальної громади передається на паперових та електронних носіях управлінню Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинської області, другий залишається у бюджетному відділі.

 

7. Бюджетний відділ протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження бюджетними установами в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду, планів спеціального фонду (за винятком  власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів для одержувачів бюджетних коштів.

 

ІІІ. Унесення змін до розпису

 

1. Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної класифікації видатків бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів бюджету окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття рішення про зменшення бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства, визначених пунктами 24, 29 і 38 статті 116 Бюджетного кодексу України, на суму вчиненого порушення;

прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам, витрачених не за цільовим призначенням;

необхідності збільшення асигнувань спеціального фонду бюджету міської територіальної громади  відповідно до пункту 10 розділу ІІІ цього Порядку;

необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

        унесення змін до рішення про бюджет міської територіальної громади, прийняття у випадках, передбачених пунктами 4 та 5 цього розділу, розпорядження міського голови щодо внесення змін до бюджетних призначень;

        в інших випадках, що визначаються рішенням про бюджет міської територіальної громади.

 

2. Унесення змін до розпису за загальним і спеціальним  фондом бюджету міської територіальної громади передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) у порядку, встановленому для затвердження цих документів.

        

3. Відповідні структурні підрозділи управління фінансів за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі прийнятих розпорядчих рішень не пізніше 25-го числа поточного місяця, з урахуванням пункту 7 цього розділу вносять зміни до розпису у програмі ІАС «Місцеві бюджети».

Головний розпорядник подає управлінню фінансів пропозиції щодо змін до розпису у довільній формі з детальним обгрунтуванням необхідності таких змін та забезпечує повноту та достовірність даних, що містяться у поданих пропозиціях.

У разі подання головним розпорядником пропозицій щодо змін до розпису, складених з порушенням вимог цього Порядку, управління фінансів повідомляє відповідному головному розпоряднику про необхідність їх доопрацювання.

При підготовці змін структурні підрозділи управління фінансів враховують інформацію про перераховані кошти за відповідними бюджетними програмами згідно  із  щоденною   казначейською  звітністю   та  інформацією   бюджетного відділу в  системі  ІАС «Місцеві бюджети» про фінансування у звітний день, за необхідності, подають обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін.

Після внесення змін до розпису у програмі ІАС «Місцеві бюджети» відповідних показників бюджетний відділ  перевіряє їх та друкує в двох примірниках.

 

 4. У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл його бюджетних призначень за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюється за розпорядженням міського голови та погодженням із постійною комісією міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Зміни бюджетних призначень головних розпорядників у інших випадках, непередбачених цим Порядком, здійснюються виключно за наявності відповідного положення у рішенні про бюджет міської територіальної громади.

У разі виникнення необхідності перерозподілу асигнувань головний розпорядник подає управлінню фінансів лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису бюджету міської територіальної громади.

Бюджетний відділ детально аналізує обґрунтування головного розпорядника та, в разі прийняття начальником управління фінансів рішення про доцільність внесення запропонованих змін, готує пропозиції до проєкту рішення міської ради та пояснювальної записки до нього.

        Після прийняття відповідного рішення міською радою та погодження його постійною комісією з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку та фінансів, бюджетний відділ готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

5. За наявності у рішенні про бюджет міської територіальної громади відповідної норми, розпорядженням міського голови можуть розподілятися та перерозподілятися обсяги асигнувань дотацій, субвенцій з державного та  місцевих бюджетів.

        При необхідності проведення такого розподілу чи перерозподілу дотацій, субвенцій бюджетний відділ управління фінансів готує проєкт розпорядження міського голови.

        Після прийняття відповідного розпорядження міського голови бюджетний відділ  управління фінансів готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

 

        6. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

        бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загального обсягу показників  загального фонду бюджету міської територіальної громади на місяць, якого стосуються такі зміни;

        не змінювати загального обсягу показників загального фонду бюджету міської територіальної громади на рік, за винятком  внесення змін до рішення про бюджет міської територіальної громади, або внесення змін до бюджетних призначень у порядку, передбаченому пунктами 4, 5 цього розділу;

        враховувати профінансовані кошти за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань та розпису кредитування), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та розпису фінансування);

        проводитися переважно за відсутності зареєстрованої в органах Держказначейства на момент внесення змін до розпису асигнувань, кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

        відповідати вимогам рішення про бюджет міської територіальної громади та інших розпорядчих рішень;

        вноситися на поточний та наступні періоди (крім випадків, передбаченими абзацами чотири, сім та вісім пункту 1 цього розділу, за наявності невикористаних асигнувань у попередній період та інших випадків, передбачених чинним законодавством).

        Протягом бюджетного періоду бюджетний відділ забезпечує збалансованість розпису бюджету міської територіальної громади за відповідними періодами року (повноваження на здійснення витрат бюджету у відповідному місяці мають відповідати обсягу надходжень бюджету на відповідний місяць), в тому числі шляхом використання інструментів фінансування бюджету (фінансування за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку, зміни обсягів бюджетних коштів тощо).

7. Після створення бюджетним відділом управління фінансів довідок про внесення змін до розпису у програмі ІАС «Місцеві бюджети» та їх перевірки, вони реєструються за номером та датою, яка закінчується за годину до кінця робочого дня. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади довідки реєструються до кінця місяця.                          

Після підписання довідок начальником управління фінансів один примірник копій довідок надсилається відповідному головному розпоряднику, оригінал та, за потреби, ще один примірник копій довідок передається бюджетному відділу.

Бюджетний відділ не пізніше третього робочого дня, що настає за днем затвердження довідки про внесення змін до розпису, забезпечує її подання до управління Державної казначейської служби  України у Горохівському районі Волинській області.

8. Зміни до розпису оформляються таким чином:

        підписуються начальником бюджетного відділу, начальником  відділу бухгалтерського обліку і звітності, доходів та аналізу виконання бюджетів або особами, що виконують їхні обов'язки;

        затверджуються начальником або заступником начальника управління - начальником бюджетного відділу;

        реєструються за номером та датою.

       Якщо з об’єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ управління фінансів інформує таку необхідність про  до бюджетний відділ для проведення зазначеного анулювання.                         

        У разі  виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік  управлінням  Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинській області  довідок у зв’язку  з допущеними технічними помилками, чи з інших причин, затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, до якої вносяться зміни.

 

        9. Довідки про зміни до розпису є підставою для затвердження головним розпорядником довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком надання кредитів із бюджету) планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а  для одержувачів бюджетних коштів – до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.

        Головні розпорядники коштів складають та подають органам Державної казначейської служби України у Горохівському районі Волинській області протягом трьох днів реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, реєстр змін розподілу показників зведених  планів асигнувань загального фонду бюджету, реєстр змін розподілу показників зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень та відповідних видатків), реєстр змін розподілу показників планів надання кредитів із загального фонду бюджету, реєстр змін розподілу зведення показників спеціального фонду на паперових та електронних носіях. Головні розпорядники доводять відповідні зміни до розпорядників коштів нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів.

 

         10. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету міської територіальної громади мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно  в межах і за рахунок фактичних надходжень до спеціального фонду  (з дотриманням вимог частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України), якщо рішенням про бюджет міської територіальної громади не встановлено інше.

Протягом бюджетного року розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державної казначейської служби України, та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені відповідним органом Державної казначейської служби України копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у відповідному органі Державної казначейської служби України за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року.

Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. 

Управління Державної казначейської  служби  України у Горохівському районі Волинській області веде окремий облік таких змін, проводять видатки  з урахуванням унесених змін без внесення змін до розпису та відображає у звітності про виконання бюджету міської територіальної громади планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом. Використання залишків бюджетних коштів спеціального фонду за такими надходженнями здійснюється у порядку, визначеному частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами.

 

ІV. Скорочення видатків і кредитування загального фонду бюджету міської територіальної громади

 

  1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду

бюджету міської територіальної громади виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, то начальник  управління фінансів може вносити зміни до розпису бюджету міської територіальної громади за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат бюджету міської територіальної громади.

 

2. Відділ бухгалтерського обліку і звітності, доходів та аналізу виконання бюджетів розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду, повернення кредитів до загального фонду бюджету міської територіальної громади і подає бюджетному відділу не пізніше ніж 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів та повернення кредитів до загального фонду.

 

3. Бюджетний відділ за участю відділу бухгалтерського обліку і звітності, доходів та аналізу виконання бюджетів на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів та повернення кредитів до загального фонду розробляє пропозиції щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету міської територіальної громади з урахуванням інформації про виділені асигнування та подає їх на розгляд начальника управління фінансів. На підставі наданої інформації начальник управління фінансів приймає рішення щодо внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету міської територіальної громади.

 

4. Розпорядники коштів бюджету міської територіальної громади приводять бюджетні зобов’язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням  змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду  бюджету міської територіальної громади.

 

V. Виконання та звітність

 

1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.

Перерахування коштів з рахунків загального та спеціального фондів бюджету міської територіальної громади здійснюється у порядку, передбаченому наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881.

При цьому, перерахування коштів головним розпорядникам за загальним і спеціальним фондом здійснюється відповідно до залишків асигнувань за відповідною бюджетною програмою і кодом економічної класифікації видатків та кредитування. При перерахуванні коштів враховуються зареєстровані в органах Державної казначейської служби України фінансові зобов’язання розпорядників і одержувачів коштів (крім витрат за міжбюджетними трансфертами іншим бюджетам, з оплати праці працівників бюджетних установ та перерахування коштів цільових субвенцій з державного бюджету на рахунки головних розпорядників коштів).

        Якщо перерахування коштів проводиться за цільовим направленням, то розпорядження в обов’язковому порядку повинно містити примітку щодо призначення коштів.

        Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів (за винятком власних надходжень бюджетних установ) готуються бюджетним відділом у визначеному чинними законодавством Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Один примірник затвердженого розпорядження залишається в  управлінні Державної  казначейської служби України у Горохівському районі Волинській області, другий, після його реєстрації та зарахування коштів на відповідні рахунки головних розпорядників, повертається бюджетному відділу.

У разі подання розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів в  управління Державної  казначейської служби України у Горохівському районі Волинській області через систему дистанційного обслуговування, розпорядження формується в одному екземплярі і зберігається у бюджетному відділі.

Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів візується відповідальними виконавцями, підписується начальником управління фінансів (особою, що виконує його обов’язки)  та міським головою (особою, що виконує його обов’язки).

Відповідно до статті 73 Бюджетного кодексу України міський голова за рішенням міської ради може отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету міської територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами. Матеріали на отримання відповідних позик готуються відділом бухгалтерського обліку і звітності, доходів та аналізу виконання бюджетів управління фінансів у визначеному законодавством порядку.

За умови наявності у рішенні міської ради про бюджет міської територіальної громади на відповідний рік дозволу управлінню фінансів  на управління тимчасово вільними коштами бюджету громади, відповідні операції організовуються відділом бухгалтерського обліку і звітності, доходів та аналізу виконання бюджетів у визначеному чинним законодавством України порядку. 

 

2. Зведення, складання та надання звітності про виконання бюджету міської територіальної громади здійснюється управлінням Державної  казначейської служби України у Горохівському районі Волинській області визначеному чинним законодавством України порядку.

 

3. Звітність про виконання бюджету міської територіальної громади подається  управлінням Державної  казначейської служби України у Горохівському районі Волинській області відповідно до вимог статті 80 Бюджетного кодексу України. Структурні підрозділи управління фінансів готують пояснювальну записку та звіт про виконання плану по штатах і контингентах до звіту про виконання бюджету міської територіальної громади.

 

4. В останній робочий день звітного місяця бюджетний відділ проводить звірку розпису бюджету міської територіальної громади, уточненого з урахуванням унесених змін, в електронному вигляді, з Державною казначейською службою України у Горохівському районі Волинській області.

 

 

 

Заступник начальника управління-

начальник бюджетного відділу                                                  Галина Корінецька        


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь