Горохівська міська територіальна громада
Волинська область, Луцький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади

Дата: 14.07.2021 09:23
Кількість переглядів: 2422

Фото без опису

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління фінансів

12 липня 2021 року № 6

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади

 

І. Загальні положення

 

1. Інструкція з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади (далі – пропозиції до прогнозу) розроблена управлінням фінансів Горохівської міської ради (далі – управління фінансів) на виконання вимог  статті 751 Бюджетного кодексу України.

2. Пропозиції до прогнозу є основою для складання проєкту прогнозу бюджету міської територіальної громади на плановий та два наступні періоди (далі – прогноз бюджету міської територіальної громади).

3. Показники прогнозу бюджету міської територіальної громади на плановий рік у пропозиціях до прогнозу, що формуються головними розпорядниками коштів, мають відповідати орієнтовним граничним показникам видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період, повідомленим управлінням фінансів.

Орієнтовний граничний показник видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період доводиться до головного розпорядника коштів (далі – головний розпорядник) загальними сумами на кожен рік середньострокового періоду із зазначенням окремо:

видатків за загальним фондом, джерелом яких є трансферти з державного та місцевих бюджетів;

видатків за спеціальним фондом (у разі необхідності, зазначаються джерела їх надходжень);

надання кредитів із загального фонду.

Орієнтовні граничні показники видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період можуть переглядатись управлінням фінансів в ході підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади з урахуванням змін окремих макропоказників, перегляду дохідної частини бюджету громади, надання міжбюджетних трансфертів бюджету міської територіальної громади з інших бюджетів, тощо.

4. Пропозиції до прогнозу складаються усіма головними розпорядниками за усіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Пропозиції до прогнозу складаються за такими формами:

Пропозиція до прогнозу бюджету міської територіальної громади на 20__ – 20__ роки загальна (Форма ПП-1) (додаток 1 до цієї Інструкції);

Пропозиція до прогнозу бюджету міської територіальної громади на 20__ – 20__ роки індивідуальна (Форма ПП-2) (додаток 2 до цієї Інструкції);

Пропозиція до прогнозу бюджету міської територіальної громади на 20__ – 20__ роки додаткова (Форма ПП-3) (додаток 3 до цієї Інструкції).

5. У формах пропозицій до прогнозу зазначаються дані:

за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органами Казначейства (далі – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);

на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом бюджету міської територіальної громади на поточний бюджетний період (з урахуванням усіх внесених змін станом на 01 липня року, що передує плановому) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період); 

на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтовних граничних показників видатків та кредитування бюджету міської територіальної громади на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про бюджет міської територіальної громади, та наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період).

6. У пропозиціях до прогнозу видатки розписуються за повною економічною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, усі вартісні показники формуються у гривнях з округленням до цілого числа.

Усі дані за звітний та поточний роки повинні бути приведені головним розпорядником у відповідність до чинної програмної та економічної класифікації видатків і кредитування місцевих бюджетів та відображені у розрізі відповідальних виконавців, програм.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на середньостроковий період:

показники за бюджетною програмою поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі, якщо бюджетної програми у поточному бюджетному періоді не передбачено, - то такі показники зазначаються окремим рядком.

У разі включення на планові роки нової бюджетної програми за витратами, які до цього з бюджету міської територіальної громади не здійснювались, разом з пропозиціями до прогнозу подається пояснення щодо включення до бюджету таких витрат. При складанні пропозицій до прогнозу за витратами, які вперше включаються до бюджету міської територіальної громади, звітні показники та затверджені показники на рік, що передує плановому, не заповняються.

При складанні пропозицій до прогнозу за витратами, які передаються на фінансування з бюджету міської територіальної громади з інших бюджетів або між головними розпорядниками, головним розпорядником вживаються заходи щодо відображення звітних показників та затверджених показників на рік, що передує плановому, у співставних умовах.

В окремих пунктах форм зазначається необхідна кількість показників, визначена головним розпорядником.

7. При розподілі граничного обсягу асигнувань загального фонду капітальні видатки плануються у бюджеті розвитку спеціального фонду. При цьому, у Формі ПП-2 джерелами здійснення таких видатків визначаються „Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)”.

8. Обсяг власних надходжень спеціального фонду та видатків за рахунок цих доходів на планові роки визначається головним розпорядником самостійно, виходячи із звітних даних, затверджених показників на рік, що передує плановому, та очікуваного виконання в поточному році. Прогноз власних надходжень бюджетних установ проводиться в розрізі детальних кодів класифікації доходів.                                                                                                 

9. Відповідно до пункту 1.2. Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм місцевих бюджетів, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від  26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за
№ 1103/25880, зі змінами,  відповідальними виконавцями бюджетних програм у середньостроковому періоді визначаються відповідні головні розпорядники.

10. Головний розпорядник відповідає за своєчасність подання, достовірність та повноту інформації  пропозиції до прогнозу.

Разом з пропозиціями до прогнозу бюджету міської територіальної громади головні розпорядники бюджету міської територіальної громади мають подати:

пояснювальну записку з детальним обґрунтуванням витрат, що пропонується включити до прогнозу, інформацією про хід виконання бюджету галузі у поточному періоді та основні завдання галузі на середньострокову перспективу;

розрахунки до прогнозу бюджету міської територіальної громади;

перелік місцевих програм, що будуть фінансово підтримуватись;

перелік капітальних витрат бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міської територіальної громади, що плануються до реалізації;

перелік ґрантових угод, що плануються до реалізації головними розпорядниками коштів, з обґрунтуванням їх необхідності співфінансування з бюджету міської територіальної громади. 

11. Пропозиції до прогнозу мають бути сформовані головним розпорядником у програмному комплексі IAC «LOGICA» та надані управлінню фінансів з передбаченими цією Інструкцією додатковими матеріалами на електронних і  паперових носіях, у терміни, визначені управлінням фінансів.

12. Головні розпорядники коштів при розподілі орієнтовних граничних показників за бюджетними програмами мають прагнути досягти визначених цілей бюджетної політики в межах доведених показників, спрямовуючи кошти на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням можливої економії коштів за діючими бюджетними програмами. Такий розподіл має враховувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у планових роках. Управління фінансів здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників пропозицій до прогнозу на предмет їх відповідності доведеним орієнтовним граничним показникам і вимогам цієї Інструкції.

13. На основі результатів аналізу пропозицій до прогнозу начальник управління фінансів відповідно до норм, передбачених статтею 751 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення таких пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період.

У разі надання складених з порушенням вимог цієї Інструкції пропозицій до прогнозу відповідні витрати не можуть бути включені до проекту прогнозу бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період. Якщо головним розпорядником пропозиції до пронозу складено з порушенням вимог цієї Інструкції, або у пропозиції до прогнозу подано розподіл орієнтовних граничних показників видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади на середньостроковий період, структура якого не забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника, управління фінансів має право повернути таку пропозицію до прогнозу головному розпоряднику для доопрацювання.

Якщо управлінням фінансів у ході підготовки прогнозу бюджету міської територіальної громади не узгоджено з головним розпорядником коштів показників, що містяться у Формах ПП-1, ПП-2 та ПП-3, начальником управління фінансів може бути прийняте рішення про невключення або часткове включення таких пропозицій до прогнозу місцевого бюджету. Про прийняте рішення начальник управління фінансів інформує виконавчий комітет при поданні прогнозу бюджету міської територіальної громади йому на розгляд.

14. Форми пропозиції до прогнозу заповнюються послідовно –  Форма ПП-2 заповнюється на підставі показників Форми ПП-1 і лише після заповнення зазначених форм та за потреби заповнюється Форма ПП-3.

 

ІІ. Заповнення Форми ПП-1

 

1. Форма ПП-1 призначена для наведення інформації про досягнення цілей державної політики за рахунок коштів загального та спеціального фондів у межах орієнтовних граничних показників на середньостроковий період, доведених управлінням фінансів, та розрахованих головним розпорядником надходжень спеціального фонду.

Інформація, що наводиться у Формі ПП-1, має повною мірою характеризувати діяльність головного розпорядника та охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує формування та / або реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності відповідальних виконавців бюджетних програм.

2. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету – 03557000000.

3. У пункті 2 наводиться перелік цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію яких забезпечує головний розпорядник, зокрема таких, що висвітлюють врахування ґендерного аспекту, а також показники їх досягнення за рахунок коштів загального та спеціального фондів разом:

у графах 1, 2 – порядковий номер та найменування цілі державної політики;

у графі 3 – одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графі 4 – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

У разі якщо на середньостроковий період не передбачаються цілі державної політики, досягнення яких здійснюється в межах бюджетних програм поточного бюджетного періоду та / або здійснювалося в межах бюджетних програм попереднього бюджетного періоду, такі цілі включаються окремим рядком із зазначенням показників їх досягнення на відповідні бюджетні періоди.

Не включаються окремим рядком цілі державної політики поточного та попереднього бюджетних періодів, які по суті є тотожними до цілей на середньостроковий період (змінено їх формулювання) і показники їх досягнення аналогічні показникам досягнення цілей на середньостроковий період.

Цілі державної політики мають:

відповідати пріоритетним цілям, визначеним стратегічними та програмними документами, актами законодавства та іншими нормативно-правовими актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий період;

спрямовуватись на досягнення певного результату;

оцінюватись за допомогою показників досягнення цілей.

Цілі мають дати розуміння щодо кінцевого результату діяльності головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначати напрям руху змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері діяльності.

Не допускаються під час визначення цілей такі формулювання, як „реалізація державної політики”, „забезпечення діяльності”, „виконання зобов’язань”.

Для кожної цілі державної політики визначаються показники її досягнення.

Показники досягнення цілей доцільно визначати як інтегровані показники, що враховують результати, отримані за рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм.

Показники досягнення цілей міської ради мають характеризувати досягнення та зрушення, що відбулися на території громади.

Показники досягнення цілей мають:

характеризувати прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому періоді;

характеризувати стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;

надавати можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та порівнянності показників досягнення цілей за роками;

висвітлювати ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного розпорядника;

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Під час визначення показників досягнення цілей державної політики враховуються усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні трансферти.

Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох. Показники, визначені для однієї цілі державної політики, не мають дублюватися для іншої. Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз’яснень їх змісту, головний розпорядник  розробляє методику їх розрахунку.

4. У пункті 3 наводиться інформація щодо обсягів та структури видатків та надання кредитів за бюджетними програмами.

У підпункті 3.1 зазначаються відповідальні виконавці бюджетних програм і видатки та надання кредитів за бюджетними програмами за загальним та спеціальним фондами, у тому числі за бюджетом розвитку:

у графі 1 – номер цілі державної політики, визначеної у пункті 2 цієї форми;

у графах 2 – 4 – код відповідної класифікації видатків та кредитування бюджету;

у графі 5 – найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;

у графі 6 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 8 – 10 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

5. Загальний обсяг видатків та надання кредитів (рядок „УСЬОГО, у тому числі:”) дорівнює сумі видатків та надання кредитів за відповідними виконавцями та має дорівнювати сумі за усіма бюджетним програмами за загальним та спеціальним фондами.

У разі якщо реалізація бюджетної програми не передбачається у середньостроковому періоді, здійснюється співставлення показників відповідно пункту 6 розділу першого цієї Інструкції.

У підпункті 3.2 зазначається пояснення щодо запропонованих головним розпорядником основних змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами на середньостроковий період порівняно із поточним бюджетним періодом.

6. У пункті 4 наводиться інформація щодо відмінностей показників на перший та другий роки середньострокового періоду, включених до пропозиції до прогнозу, від показників на другий та третій роки середньострокового періоду, передбачених прогнозом бюджету міської територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді. Відповідний пункт заповнюється головним розпорядником коштів починаючи з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

У підпункті 4.1 наводиться інформація щодо обсягів видатків та надання кредитів, цілі державної політики та показники їх досягнення:

у графі 1 – найменування цілей державної політики та показників їх досягнення;

у графах 2, 5 – показники видатків / надання кредитів, передбачені прогнозом бюджету міської територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

у графах 3, 6 – показники видатків / надання кредитів, включені до пропозиції до прогнозу бюджету міської територіальної громади;

у графах 4, 7 розраховується відхилення показників видатків / надання кредитів, включених до пропозиції до прогнозу бюджету міської територіальної громади, від відповідних показників прогнозу бюджету міської територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

У підпункті 4.2 надаються пояснення відмінностей показників, включених до пропозиції до прогнозу бюджету міської територіальної громади, від відповідних показників прогнозу бюджету міської територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми ПП-2

 

 1. Форма ПП-2 призначена для наведення детальної інформації за кожною бюджетною програмою, що пропонуються до виконання у середньостроковому періоді.
 2. Форма ПП-2 заповнюється за кожною бюджетною програмою окремо. Інформація, що наводиться у Формі ПП-2, має узгоджуватися з інформацією, наведеною у Формі ПП-1.
 3. Характеристики бюджетної програми, що наводяться у Формі ПП-2, повинні мати зв’язок з цілями державної політики та показниками їх досягнення, наведеними у пункті 2 Форми ПП-1.

Мета, завдання та напрями бюджетної програми визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.

 1. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету – 03557000000.
 2. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця бюджетної програми, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ.
 3. У пункті 3 зазначаються найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, а також код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету.
 4. У пункті 4 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 4.1 – мета бюджетної програми;

у підпункті 4.2 – завдання бюджетної програми;

у підпункті 4.3 – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

 1. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми, підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду.

Надходження загального фонду зазначаються з урахуванням міжбюджетних трансфертів, доведених в загальних орієнтовних граничних показниках.

У підпункті 5.1 зазначаються надходження для виконання бюджетної програми за результатами звітного бюджетного періоду на поточний бюджетний період та на середньостроковий бюджетний період.

У рядку „загальний фонд, у тому числі:” у графах 3 – 7 проставляються показники, наведені у рядку „загальний фонд” у графах 6 – 10 підпункту 3.1 пункту 3 Форми ПП-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Під час заповнення пункту 5.1 в частині власних надходжень бюджетних установ головні розпорядники керуються частиною четвертою статті 13 Кодексу. Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання під час заповнення підпункту 5.2.

Повернення кредитів до бюджету відображаються зі знаком „-”.

У разі якщо за бюджетною програмою плануються надходження за спеціальним фондом, про це необхідно зазначити у підпункті 5.2 і навести:

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання надходжень спеціального фонду;

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ, інших надходжень спеціального фонду на середньостроковий період.

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за звітний бюджетний період (рядок „спеціальний фонд, у тому числі:”) розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень.

Загальний обсяг надходжень для виконання бюджетної програми у графах 3 – 7 у рядку „УСЬОГО, у тому числі:” розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок „загальний фонд, у тому числі:”) та спеціального фонду (рядок „спеціальний фонд, у тому числі:”).

 1. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) або надання кредитів (підпункт 6.2) на середньостроковий бюджетний період за загальним та спеціальним фондами у розрізі Економічної класифікації видатків або Класифікації кредитування бюджету:

у графах 1, 2 підпунктів 6.1, 6.2 – коди Економічної класифікації видатків / коди Класифікації кредитування бюджету та їх найменування;

у графі 3 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (звіт)) – видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 підпунктів 6.1, 6.2 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Показники у графах 3 – 7 у рядку «загальний фонд» підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку „загальний фонд” підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам у графах 6 – 10 у рядку „загальний фонд” пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку „загальний фонд, у тому числі:” підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Показники у графах 3 – 7 у рядку „спеціальний фонд, у тому числі:” підпункту 6.1 та у графах 3 – 7 рядку „спеціальний фонд, у тому числі:” підпункту 6.2 мають дорівнювати показникам  у графах 6 – 10 у рядку „спеціальний фонд, у тому числі:” пункту 3.1 Форми ПП-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у графах 3 – 7 у рядку „спеціальний фонд, у тому числі:” підпункту 5.1 пункту 5 Форми ПП-2.

Під час заповнення підпункту 6.1 видатки відображаються за групуючими кодами Економічної класифікації видатків бюджету у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації.

Під час заповнення підпункту 6.2 надання кредитів з бюджету відображається за кодами Класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

 1.  У пункті 7 зазначаються обсяги видатків або надання кредитів за кожним напрямом використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми:

у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та напрям використання бюджетних коштів;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) видатки або надання кредитів відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

 1. У пункті 8 наводяться показники міжбюджетних трансфертів.

У пункті 8.1 наводиться обсяг міжбюджетних трансфертів, які отримуються з інших бюджетів (державного та місцевих), окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 код Класифікації доходу бюджету / код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку „УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:” розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок „загальний фонд”) та спеціального фонду (рядок „спеціальний фонд”).

У пункті 8.2 зазначається обсяг міжбюджетних трансфертів, які надаються іншим бюджетам, окремо за загальним та спеціальним фондами:

у графі 1 – код бюджету;

у графі 2 – найменування трансферту / найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту;

у графі 3 (20__ рік (звіт)) – показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (20__ рік (затверджено)) – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 5 – 7 (20__ рік (план)) – розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 – 7 у рядку „УСЬОГО за розділами І та ІІ, у тому числі:” розраховується як сума обсягу міжбюджетних трансфертів до загального фонду (рядок „загальний фонд”) та спеціального фонду (рядок „спеціальний фонд”).

 1. У пункті 9 наводяться обсяги капітальних вкладень бюджету міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проєктів, які виконуються в межах бюджетної програми за спеціальним фондом:

у графі 1 – найменування інвестиційного проекту;є

у графі 2 – загальний період реалізації проєкту (рік початку і завершення);

у графі 3 – загальна вартість проєкту;

у графі 4 (20__ рік (звіт)) показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;

у графі 5 (20__ рік (затверджено)) показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 6 – 8 (20__ рік (план)) розподіл показників на середньостроковий бюджетний період.

у графі 9 очікуваний рівень готовності проєкту на кінець середньострокового бюджетного періоду у відсотках.

Загальний обсяг капітальних вкладень бюджету міської територіальної громади у графах 3 – 8 у рядку „УСЬОГО” розраховується як сума обсягів видатків на реалізацію усіх інвестиційних проектів.

 

ІV. Порядок заповнення Форми ПП-3

 

1. Форма ПП-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником.

Форма ПП-3 заповнюється лише після заповнення Форми ПП-1 і Форми ПП-2 у разі, якщо витрати, розраховані виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують орієнтовні граничні показники.

Пропозиції щодо додаткових коштів, необхідних для виконання нормативно-правових актів під час реалізації бюджетних програм, але не забезпечених орієнтовним граничним показником, мають бути належним чином обґрунтовані.

Якщо у Формах ПП-1 та ПП-2 головним розпорядником коштів при розподілі орієнтовного граничного показника видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету міської територіальної громади заплановано за рахунок власних ресурсів загального фонду бюджету міської територіальної громади здійснення витрат, не пов’язаних з оплатою праці працівників бюджетних установ та розрахунками за спожиті енергоносії та комунальні послуги, Форма ПП-3 не має містити додаткових пропозицій за витратами на оплату праці працівників бюджетних установ та розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

2. Управління фінансів може розглядати пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів у межах ресурсних можливостей бюджету міської територіальної громади у середньостроковому періоді.

3. У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, а також код бюджету – 03557000000.

4. У пункті 2 зазначаються найменування відповідального виконавця, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів, код за ЄДРПОУ.

5. У пункті 3 наводяться обсяги додаткових коштів загального фонду за бюджетними програмами у розрізі Економічної класифікації видатків бюджету або Класифікації кредитування бюджету, підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду, у яких зазначається  нормативно-правовий акт, виконання якого не забезпечено орієнтовним граничним показником.

У графах 1 – 3 – зазначаються коди Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету / Економічної класифікації видатків та кредитування / Класифікації кредитування бюджету, Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та Функціональної класифікації видатків бюджету, а також найменування бюджетної програми;

у графі 4 – найменування бюджетної програми;

у графах 5, 7, 9 (20__ рік (план)) обсяг коштів, в межах орієнтовного граничного показника;

у графах 6, 8, 10 (20__ рік(план)) пропозиції щодо додаткового обсягу коштів.

Обсяг коштів за усіма бюджетними програмами наводиться у розрізі кодів Економічної класифікації видатків (за групуючими кодами у розрізі поточних та капітальних видатків, без їх деталізації) та Класифікації кредитування бюджету.

У рядку „УСЬОГО за бюджетними програмами, у тому числі:” у графах 5 – 10 зазначається загальний обсяг коштів за усіма бюджетними програмами у розрізі кодів Економічної класифікації видатків та Класифікації кредитування бюджету.

6. У пункті 4 наводиться інформація про зміну показників досягнення цілей у середньостроковому періоді у разі, якщо додаткові кошти буде враховано в орієнтовному граничному показнику.

У графах 1 – 3 – зазначається номер, найменування цілей державної політики, показники досягнення цілей, а також одиниця виміру показника досягнення цілей;

у графах 4, 6 та 8 (20__ рік (план)) – показники в межах орієнтовного граничного показника. Показники досягнення цілей, зазначені у Формі ПП-3 мають відповідати показникам, включеним до граф 4 – 6 пункту 2 Форми ПП-1;

у графах 5, 7 та 9 (20__ рік (план)) – показники досягнення цілей, які головний розпорядник передбачає досягти у середньостроковому періоді під час виконання бюджетних програм у цілому за рахунок коштів загального та спеціального фондів, у разі, якщо додаткові кошти загального фонду буде враховано в граничному показнику видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету, який визначається у прогнозі бюджету міської територіальної громади відповідному головному розпоряднику.

Заступник начальника-

начальник бюджетного відділу                                     Галина КОРІНЕЦЬКА

Додаток1

Додаток2

Додаток3

Наказ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь