Горохівська міська територіальна громада
Волинська область, Луцький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КНП «Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради Волинської області»

Дата: 04.03.2021 17:52
Кількість переглядів: 1331

ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КНП

«Горохівська  центральна районна лікарня Горохівської районної ради Волинської області»

НА 2021 РІК (далі -Програма)

Фото без опису

 

 

 

Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

КНП «Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради  Волинської області»

2.

Розробник Програми

КНП «Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради  Волинської області»

3.

Відповідальний виконавець Програми

КНП «Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради  Волинської області»

4.

Учасники Програми

КНП «Горохівська центральна районна лікарня Горохівської районної ради  Волинської області», Горохівська об’єднана територіальна громада

5.

Термін реалізації Програми

2021 рік

6.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет об’єднаної територіальної громади та інші  надходження не заборонені чинним законодавством

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах коштів, затверджених у бюджеті об’єднаної територіальної громади

 

 

Загальні положення

            Програма розроблена відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я. Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», впровадженням нової моделі фінансування закладів охорони здоров'я, перетворення комунальних закладів медичної допомоги в некомерційні підприємства виникла необхідність у створенні нової програми розвитку та підтримки комунальних підприємств закладів охорони здоров’я.

Відповідно до частини 5 статті 3 Закону  України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми «місцевих стимулів»), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я. У відповідності статті 89 Бюджетного кодексу України до  видатків, що здійснюються з бюджетів міст, районних бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад належать видатки на:

- співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад;

- місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам або є об’єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад, і місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

          Програма фінансової підтримки забезпечить надання медичної допомоги дорослому і дитячому населенню громади. Доступність, якісність, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого рівня здоров’я та покращення якості життя населення. Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню підприємством є пошук нових ресурсів, використання високих технологій, покращення матеріально-технічної бази, удосконалення принципів практичної медицини в поліклінічних умовах та умовах стаціонарних відділень медичних закладів та прийняття невідкладних заходів.

 

Проблеми, на розв 'язання яких спрямована Програма, обгрунтування необхідності їх розв 'язання

Одним з основних напрямків завдань органів місцевого самоврядування є створення умов для ефективного та доступного для всіх громадян медичного обслуговування. Громадяни України незалежно від місця проживання мають право на отримання в усіх лікувально-профілактичних закладах системи охорони здоров’я гарантованого рівня медичної допомоги, який визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 року № 955 “Про затвердження програми подання громадянам гарантованої державної безоплатної медичної допомоги”. Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

Демографічна ситуація в характеризується від’ємним природним приростом. Відмічається зростання загального тягаря хвороб. Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров’я дорослого населення та молоді, збільшення частоти хвороб серцево-судинної системи, соціально значущих хвороб, онкологічних захворювань. Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнопаління, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку.

 Основною проблемою, на яку буде спрямована програма – проблема фінансового характеру – дефіцит коштів на оплату енергоносіїв, придбання ліків, оплату праці працівникам та на поточні витрати. Беручи до уваги необхідність надання вчасної та якісної медичної допомоги населенню громади, виникає вкрай необхідна потреба у наданні підприємству фінансової підтримки з місцевого бюджету. Для розв'язання проблем, що виникли у зв'язку з фінансовою незабезпеченістю пропонується залучити кошти бюджету обєднаної територіальної громади.

 

Мета, завдання та заходи Програми

Основною метою діяльності комунального некомерційного підприємства «Горохівська центральна районна лікарня Горохівського району Волинської області» є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення, здійснення іншої діяльності в сфері охорони здоров’я, необхідної для належного забезпечення профілактики, діагностики і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, розвиток медичної бази шляхом технічного забезпечення.

Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством «Горохівська центральна районна лікарня Горохівського району Волинської області».

Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги.

            Виконання завдань Програми здійснюється за такими основними напрямами - надання субвенції для розвитку та підтримки закладів охорони здоров’я, на забезпечення їх сталої та ефективної роботи, а також забезпечення лікарськими засобами жителів, а саме:

1. Забезпечення доступної та якісної медичної допомоги населенню.

2.Забезпечення керованості процесу реформування і діяльності медичної допомоги.

3. Інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичної громадськості, владних структур різних рівнів до змін у галузі охорони здоров’я.

4. Виплата заробітної плати і сплата нарахувань на зарплату.

5. Забезпечення лікарськими засобами населення, в тому числі пільгових категорій.

6. Оплата поточного ремонту приміщень, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб закладів охорони здоров`я.

7. Поточний ремонт та придбання обладнання, технічне забезпечення для закладів охорони здоров`я.

8. Оплату комунальних послуг та енергоносіїв

5. Напрямки діяльності та заходи Програми

Програмою визначено такі основні заходи:

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного  обслуговування  населення, шляхом надання йому кваліфікованої планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги, у відповідності до здійснення фінансування з місцевого бюджету шляхом надання фінансової підтримки підприємства;

- удосконалення лікувального процесу;

- створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у медичному підприємстві;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством;

- надання медичних та інших послуг фізичним та юридичним особам на  безвідплатній та відплатній основі у випадках та на умовах, визначених законами України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих органів  виконавчої влади, а також на підставі та умовах, визначених договорами про  медичне обслуговування;

- забезпечення виконання програми збору донорської крові;

- придбання, зберігання, перевезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів»;

-  стажування лікарів-інтернів згідно з угодами;

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів;

- монтаж, ремонт і технічне обслуговування медичної техніки, включаючи хірургічне устаткування;

- придбання медикаментів та інших господарських засобів необхідних для діяльності підприємства;

- придбання обладнання та медичної апаратури;

- поточний та капітальний ремонт, реконструкція та перепланування приміщень;

- здача майна в оренду, в тому числі нерухомого;

- впровадження нових методів лікування;

- участь у форумах, конференціях, нарадах, семінарах, виставках та інших заходах.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання програми дозволить:

 1. Створити умови для стабільної роботи підприємства при здійсненні своєї діяльності.

2. Забезпечити своєчасні розрахунки закладу з бюджетами всіх рівнів.

3. Надати вчасне, якісне та безперебійне медичне обслуговування населення.

4. Забезпечити своєчасну та в повному обсязі виплату заробітної плати та нарахувань на неї.

5. Дотримуватись нормативів, норм, стандартів, порядків і правил при наданні медичних послуг

Виконання Програми дає змогу:

- підвищити ефективність роботи;

- сформувати   систему    надання   населенню   високоякісної   медичної

допомоги, удосконалення лікувального процесу;

- покращення умов перебування пацієнтів;

- заохочення    медичного    персоналу   і  випускників  медичних  освітніх

закладів до професійної діяльності;

- забезпечення  збереження та подальше  зміцнення матеріально-технічної

бази, її модернізація;

          - забезпечення створення та оновлення інформаційної бази даних пролікованих хворих у медичному підприємстві;

 - організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування, в т.ч. організація надання населенню медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в порядку, встановленому законодавством.

 

7. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів об’єднаної територіальної громади бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті об’єднаної територіальної громади на відповідній рік. Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної Програми. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи із фінансової можливості бюджету.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Підприємство є одержувачем коштів та має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.

 

8. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює КНП «Горохівська центральна районна лікарня Горохівського району Волинської області» та постійна комісія з питань бюджету.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь