Горохівська міська територіальна громада
Волинська область, Луцький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Програма розвитку комунального некомерційного підприємства «Горохівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік

Дата: 04.03.2021 16:45
Кількість переглядів: 710

ПРОГРАМА

розвитку комунального некомерційного підприємства

«Горохівський районний центр первинної

медико-санітарної допомоги» на 2021 рік

Фото без опису

 

Паспорт районної програми розвитку Комунального некомерційного підприємства «Горохівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік

 

 

 

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

 КНП “ Горохівський районний центр ПМСД”

 

2.

Розробник Програми

 КНП “ Горохівський районний центр ПМСД”

 

3.

Відповідальний виконавець Програми

 КНП “ Горохівський районний центр ПМСД”

 

5.

Учасники Програми

обласна державна адміністрація,

районний бюджет, місцевий бюджет

6.

Термін реалізації Програми

2021 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми (для комплексних програм)

обласний бюджет, місцеві бюджети,районний бюджет

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

1600000

 

Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. №1013-р, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 р. №2168-VIII та Порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги  програма орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню району, в тому числі внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

Проблеми охорони здоров’я є не простими для вирішення і мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

КНП «Горохівський районний центр ПМСД» створений для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню територіальної громади.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності підприємства є:

— медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

— забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

— організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги;

— проведення профілактичних щеплень;

— планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

— консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

— взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високо спеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

— організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високо спеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

— організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги (денний стаціонар, стаціонар вдома);

— проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

— направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

— участь у проведенні інформаційної та освітньо- роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

— участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

— участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

— участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у Горохівському районі та шляхів їх вирішення;

— надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги Горохівського району;

— визначення потреби структурних підрозділів підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

— моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

— забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та належного фінансового забезпечення працівників за результатами надання якісної медичної допомоги;

— закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів, обладнання та інвентарю;

— координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами;

— надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

— надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають первинну медичну допомогу на території громади;

— вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров’я населення та участь в розробці заходів спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;

— інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань.

Мета програми

Метою програми є досягнення максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Горохівського району у тому числі внутрішньо переміщених осіб, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя, сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг нового рівня і зразка, що суттєво вплине на стан здоров’я населення, допоможе подолати несприятливі демографічні тенденції шляхом:

–  створення сучасної інноваційної моделі надання медичних послуг населенню та впровадження інформаційно-аналітичної та пошукової системи;

– покращення матеріально-технічної бази;

– проведення модернізації медичного обладнання для лікувально- профілактичних закладів сімейної медицини;

належного фінансового забезпечення працівників за результатами надання якісної медичної допомоги;

– придбання медикаментів для забезпечення невідкладної допомоги.

Цільові завдання програми витікають із недоліків і проблем охорони здоров’я Горохівщини, вони будуть вирішені за підсумками реалізації даної програми.

Виконавці Програми

Відповідальним виконавцем Програми є головний розпорядник коштів міського бюджету  - Горохівська міська рада та одержувач бюджетних коштів  - комунальне некомерційне підприємство «Горохівський районний центр первинної медико-санітарної  допомоги».

Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування. Строки та етапи виконання Програми

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в міському бюджеті за рішеннями обласної, районної, міської рад щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, за загальним фондом та спеціальним фондом (крім власних надходжень підприємства) за КПКВКМБ 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної допомоги» за КПКВКМБ 0217322 «Будівництво медичних установ та закладів» та з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Забезпечення даної Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

- коштів міського бюджету, бюджетів територіальних громад;

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2021 роки визначається рішеннями міської ради.

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника бюджетних коштів як одержувач бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Головним розпорядником коштів виступає Горохівська міська рада.

Основні завдання та очікувані результати від реалізації Програми

Провести реформування системи охорони здоров’я медичних закладів сімейної медицини шляхом інформатизації, комп’ютеризації та об’єднання їх в єдиний інформаційний медичний простір, щоб зробити систему охорони здоров'я медичних закладів первинної ланки відповідною потребам населення:

- впровадити інформаційно-аналітичну та пошукову систему, комп’ютерну мережу, що удосконалить надання медичної допомоги;

- здійснювати якісно нагляд за станом здоров’я пацієнтів;

- покращити систему планування і аналізу статистичної звітності;

- збір та надійне зберігання, конфіденційність інформації про стан здоров’я пацієнта з електронної картки;

-  вести контроль за лікувально-діагностичним процесом пацієнтів в режимі „on-line”;

- впроваджувати стандарти обстеження і лікування хворих зі всіх спеціальностей;

- проводити лікування згідно сучасних медичних технологій (телемедицина) та дистанційне консультування, що поліпшить стан здоров’я населення, забезпечить зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності.

Виконання завдань буде здійснюватися шляхом реалізації наступних заходів:

- поточні та капітальні ремонти, реконструкція та будівництво ФАПів, АЗПСМ та інших структурних підрозділів в т.ч.;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання оргтехніки для сімейних лікарів та бухгалтерії);

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (оплата за газ, тверде паливо, водопостачання та водовідведення, електроенергія);

- забезпечення АЗПСМ та ФАПів медичним обладнанням та медичним інструментарієм, згідно табелю оснащення;

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (лікарські засоби, вироби медичного призначення, дрібний медичний інвентар та малоцінне медичне обладнання);

- інші виплати населенню (відшкодування витрат пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах громадян, які мають на це право відповідно до законодавства);

Реалізація соціально-економічного аспекту вирішення проблем дасть змогу:

–  покращити діагностику та лікування населенню;

–  збільшити доступність, своєчасність медичної допомоги сільському населенню та організацію регулярних виїздів сімейних лікарів в медичні заклади сільської місцевості шляхом забезпечення медичних закладів санітарним транспортом.

Таким чином програма має інноваційну і соціально-економічну  спрямованість.

За підсумками реалізації програми будуть досягнуті наступні результати:

- реформування системи охорони здоров’я первинної ланки Горохівського району, зробивши акцент на створенні сучасної інноваційної моделі надання медичних послуг, покращення матеріально-технічної бази та модернізації медичного обладнання населенню у закладах сімейної медицини, приведе до вдосконалення системи охорони здоров’я, що покращить якість і доступність медичних послуг майже для 51 тис. населення громади.

Медичні працівники, які надаватимуть медичні послуги, в результаті впровадження програми отримають сучасне інформаційне забезпечення робочого місця, модернізоване обладнання.

Координація та контроль щодо виконання Програми

Координація та контроль за станом виконання заходів, передбачених Програмою, покладається на Горохівську міську раду.

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань відповідно до Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства.

 

Головний лікар КНП

«Горохівський районний центр первинної

медико-санітарної допомоги»                                                Галина МАЙКО

       

Додаток 1

Орієнтовні обсяги фінансування Програми розвитку шляхом надання фінансової підтримки Комунальному некомерційному підприємству «Горохівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2021 рік

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк вико­нання за­ходу

Джерела фінансував­ня

Орієнтов­ні обсяги фінан­сування,

тис. грн.

1.

Оплата комуналь­них послуг та енергоносіїв

- послуги теплопостачання;

- оплата водопостачання і водовідведення;

- оплата електроенергії

- оплата газу природного, розподіл газу,транспортування газу;

-оплата інших енергоносіїв;

-відшкодування та компенсація комунальних послуг.

2021

Міський бюджет, бюджети ОТГ

500,0

2.

Інші виплати населенню

- відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства;

2021

Міський бюджет, бюджети ОТГ

11000,0

 

Всього

 

 

 

1600,0

 

 

Головний лікар КНП «Горохівський районний

 центр первинної медико-санітарної  допомоги»                                                                                                         Г.Майко

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь