Горохівська міська територіальна громада
Волинська область, Луцький район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Горохів

Дата: 02.03.2021 11:40
Кількість переглядів: 997

Порядок розміщення
 зовнішньої реклами в м.Горохів

Фото без опису

1. Цей Порядок регулює відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у м.Горохів, та визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Горохівської міської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

демонтаж – заходи із розбирання рекламного засобу, його транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання; при цьому вказані дії не передбачають переходу права власності на рекламний засіб; демонтаж незаконно розміщених та технічно несправних рекламоносіїв підпадає під ознаки самозахисту територіальної громади у розумінні статті 19 Цивільного кодексу України;

робочий орган – відділ Горохівської міської ради, який уповноважений Горохівською міською радою виконувати покладені на нього функції відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року №2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” (зі змінами).

уповноважена особа – особа, уповноважена Горохівською міською радою (виконавчим комітетом) здійснювати укладення договорів на отримання плати за тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами на території міста Горохів, здійснювати контроль за дотриманням розповсюджувачами реклами Порядку розміщення зовнішньої реклами в місті Горохів, проводити необхідні заходи щодо запобігання, недопущення і припинення порушень розміщення зовнішньої реклами, здійснювати демонтаж протиправно розміщених рекламних засобів, розміщувати соціальну рекламу;

 адміністратор – посадова особа відділу “Центр надання адміністративних послуг” Горохівської міської ради, яка організовує прийом і видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, надання суб`єктам звернень вичерпної інформації та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

- відділ “Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради(далі - ЦНАП) – орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органом міської ради відповідно до цього Порядку.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим органом ради забороняється.

4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території міста.

5. Для   регулювання   діяльності  з  розміщення  зовнішньої реклами міська рада повинна створити робочий орган. Робочий  орган  не  вправі  подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
     У процесі  регулювання  діяльності  з  розміщення  зовнішньої реклами   робочим   органом  залучаються  на  громадських  засадах представники галузевих  рад  підприємців,  об'єднань  громадян  та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.;

6. До повноважень робочого органу належать:

-розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

-надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

-прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;

-підготовка проекту рішення виконавчого органу ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 9 цього Порядку) чи про відмову у його наданні;

-видача дозволу на підставі рішення виконавчого органу ради;

-ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;

-подання територіальним органам центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами;

-підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

7. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву (за формою згідно з додатком 1) через ЦНАП, до якої додаються:

фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;

- ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (виконаний спеціалізованим підприємством, установою, організацією);

- топогеодезичний знімок (М 1:500) із ситуаційною схемою, завірений підписом та печаткою відповідального за топогеодезичне знімання, з прив’язкою місця розташування рекламного засобу.

- попередня технічна експертиза спеціалізованих підприємств, установ та організацій, про можливість встановлення у разі розташування складних (дахових) рекламних конструкцій;

 - письмова згода власника або уповноваженого ним органа (особи) місця розташування рекламного засобу, що перебуває у державній або приватній власності, з обов’язковим визначенням терміну погодження розташування.

  8. Під час подання заяви адміністратор ЦНАПу перевіряє та приймає повний пакет документів, надає заявнику їх опис та направляє документи робочому органу. Заява не пізніше наступного дня з дати її надходження реєструється робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами, який ведеться в довільній формі.

Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 3.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить до 30 робочих днів.

9. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

Відділом культури Горохівської райдержадміністрації - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

органом виконавчої влади районної держадміністрації - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та районною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - п’ятому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

У разі відмови у погодженні дозволу органами (особами), зазначеними в пункті 9 робочий орган надсилає копію відмови заявнику через ЦНАП та повертає подані документи, про що робить відповідний запис у журналі реєстрації.

10. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.

11. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому органу ради пропозиції та проект відповідного рішення.

12. Виконавчий орган ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

Керівник робочого органу підписує та скріплює печаткою два примірники дозволу з додатками.

Перший примірник дозволу видається заявникові через ЦНАП, а другий-залишається робочому органу для обліку і контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видається робочим органом безоплатно.

13. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

14. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

15. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

Копія дозволу передається уповноваженій особі для контролю. Заявник зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня отримання Дозволу укласти з уповноваженою особою договір тимчасового користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами, якщо місце перебуває у комунальній власності.

16. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів)

17. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.

Плата за надання робочим органом послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці.

17.1 Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається розповсюджувачем зовнішньої реклами робочому органу через ЦНАП у довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення строку дії дозволу.

Строк дії дозволу продовжується за умови дотримання суб’єктом господарювання цього Порядку, Правил благоустрою міста Горохів, в інших випадках у відповідності до чинного законодавства.

Термін, на який продовжується дія дозволу, визначається робочим органом, в залежності від виконання умов укладеного договору на тимчасове користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами і дозволу розповсюджувачем зовнішньої реклами. Продовження строку дії дозволу фіксується в журналі реєстрації  з відповідним записом у дозвіл.

Строк дії дозволу не продовжується при невиконанні суб’єктом господарювання зазначених вимог.

17.2 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами анульовується на підставі рішення виконавчого комітету міської ради до закінчення строку дії:

- за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами;

- у разі неможливості зміни місця розташування рекламного засобу при отриманні письмової відмови власника місця розташування рекламного засобу;

- у разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно протягом шести місяців;

- недосягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу у разі зміни містобудівної ситуації;

- у разі невиконання розповсюджувачем зобов’язань, що призвело до розірвання договору тимчасового користування місцем розміщення засобу зовнішньої реклами.

17.3 Рішення про анулювання дозволу фіксується у журналі реєстрації, про що робочий орган письмово інформує розповсюджувача через ЦНАП не пізніше наступного робочого дня після одержання зареєстрованого у встановленому порядку відповідного рішення.

17.4 Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до робочого органу через ЦНАП з письмовою заявою у довільній формі про внесення відповідних змін у дозвіл.

До заяви додається:

- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;

- фотокартка з комп’ютерним макетом рекламного засобу;

- ескіз із конструктивним рішенням.

У разі незначної зміни у технологічній схемі, робочий орган протягом не більш як п'ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у дозвіл, при кардинальній зміні технологічної схеми робочий орган подає проект рішення про внесення змін у дозвіл для розгляду виконавчим комітетом міської ради.

17.5.Дозвіл підлягає переоформленню з таких підстав:

- зміна найменування суб'єкта господарювання – юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця;

- набуття права власності на рекламний засіб іншою особою;

- зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання;

- в інших випадках відповідно до чинного законодавства.

Законом можуть бути встановлені інші підстави для переоформлення документів дозвільного характеру.

У разі виникнення підстав для переоформлення дозволу суб’єкт господарювання зобов'язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати робочому органу через ЦНАП заяву у довільній формі про переоформлення дозволу.

До заяви додаються:

- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;

- копія документа, що засвідчує відповідні зміни;

- оригінал зареєстрованого дозволу;

- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи).

У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів робочий орган протягом двох робочих днів з дати одержання заяви про переоформлення дозволу, зобов`язаний видати через ЦНАП переоформлений на новому бланку дозвіл та надати інформацію про переоформлення дозволу уповноваженій особі для контролю. Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.

     17.6 У разі необхідності встановлення термінової короткострокової  зовнішньої реклами товарів і послуг (в тому числі гастрольної, святкової, акційної тощо) на термін до одного місяця включно, дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, за наявності необхідних погоджень та після сплати необхідних платежів надається робочим органом за згодою заступника міського голови.

Копію укладеного договору та платіжного документа заявник надає робочому органу не пізніше наступного дня після отримання повідомлення про здійснення робочим органом необхідних погоджень.

Ненадання у вказаний строк зазначених копій документів є підставою для відмови у видачі короткострокового дозволу.

17.7 В разі відсутності оформленого у встановленому порядку дозволу зовнішня реклама вважається самовільно розміщеною. Самовільне розміщення зовнішньої реклами є порушенням законодавства України про рекламу, про благоустрій населених пунктів. Особи, які вчинили таке порушення, несуть адміністративну відповідальність.

18. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

Плата за користування місцем розміщення засобів зовнішньої реклами нараховується з дати ухвалення рішення виконавчим комітетом міського ради про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

19. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.

20. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:

розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 24-27 цього Порядку;

розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;

фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;

  на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної Поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;

нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;

у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.

21. Забороняється розташовувати рекламні засоби:

на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.

22. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.

23. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановленийпунктами 20-23 цього Порядку є вичерпним.

24. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

25. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.

26. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.

27. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.

28. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.

 29. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної Поліції.

30. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.

31. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює виконавчий органи міської ради та інші органи відповідно до законодавства.

32. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цього Порядку, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.

У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

33. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством.

34. Вивіски чи таблички:

повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

35. Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:

припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

порушення благоустрою території.

Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.

 

ПОРЯДОК

визначення розміру плати за тимчасове використання місць

для розміщення об’єктів зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності   міста м.Горохів

1.Плата за право тимчасового використання місць (для розташування рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності територіальної громади Горохівської міської ради (далі – плата), складається з базового тарифів (табл. 1).

2.Плата не враховує податок на додану вартість та інші податки, які повинні бути обчислені додатково відповідно до законодавства.

Табл. 1. Базові тарифиз/п

Вид рекламного засобу

Одиниця виміру
за кв. м.

Плата за місяць
у відсотках від мін. зарплати

1.

Щит, що стоїть окремо (типу біг борд)

за 1кв. м.

1 %

2.

Щит на фасаді будинку

за 1кв. м.

1 %

3.

Щит на тимчасовій споруді, паркані, на території будмайданчика

за 1кв. м.

1 %

4.

Тимчасова виносна спеціальна конструкція

за 1кв. м.

1 %

5.

Тумба, об’ємно-просторова конструкція, що стоять окремо

за 1кв. м.

1 %

6.

Рекламна вивіска, банер,напис на будинку (будівлі), споруді ,електроопорі  

за 1кв. м.

1 %

7.

Сіті-лайт

за 1кв. м.

1 %

8.

Телефонна кабіна, урна, лава, інші елементи зовнішнього благоустрою, які використовуються як рекламоносії

за 1кв. м.

1 %

9.

Прапор, парасоля, намет, які використовуються як рекламоносії

за 1кв. м.

1 %

2.1. В залежності від місця розташування рекламного засобу при визначенні розміру орендної плати встановлюються наступні коефіцієнти:

м. Горохів: вул. Торгова, вул. Столярчука, вул. Шевченка, вул.Б.Хмельницького, вул. Луцька ( р-н автостанції,кафе Беладжіо),   – К = 1,5;

- м.Горохів:  р-н Ринку, вул. Студентська, вул.Козацька, вул.Львівська ,вул.Грушевського, вул.Луцька ( від автостанції в напрямку Луцька)  – К = 1,2.

– м.Горохів решта території крім п.1 п.2 – К = 1,0.

П = S х БТ х К
де S - площа горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу(згідно Типових правил розміщення зовнішньої реклами)
БТ – базовий тариф за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних рекламних конструкцій (мін. з/пл. х 1%);
К- коефіцієнт категорії місця розташування рекламного засобу.

3.Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового використання місць для розташування рекламного засобу при відсутності рекламного засобу.

4.У випадку розміщення рекламоносіїв складної конфігурації розрахунок сплачуваної площі здійснюється у межах описаного прямокутника (зовнішні габарити).

При підрахунку площі рекламоносія плата за неповний квадратний метр береться, як за повний.

5.Місячний розмір плати, визначений відповідно до базових тарифів, зазначається в договорі про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, що укладається з розповсюджувачем зовнішньої реклами.

6.Плата за використання місць вноситься авансом не пізніше 25 числа місяця, що передує звітному. При укладенні нового договору про надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій плата вноситься авансом не менш, як за один місяць.

7.За користування місцями для розміщення транспарантів-перетяжок, що встановлюються над проїжджою частиною вулиць та шляхів, а також інших видів тимчасових спеціальних конструкцій, що розміщуються терміном до одного місяця, плата стягується з розрахунку, як за повний місяць.

8.За тимчасове користування місцями, на яких розташовані вивіски, плата не встановлюється та не стягується.

При розміщенні однією особою на одному фасаді будівлі (споруди) декількох вивісок плата не стягується лише за умови використання одного місця.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь