Горохівська міська громада
Волинська область, Луцький район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Розподіл функціональних обов’язків

Дата: 26.11.2021 15:52
Кількість переглядів: 457


 

 

 

                                                                                                    Додаток 1

                                                                                                    до розпорядження міського голови

                                                                                                    від 22 жовтня 2021 року №239

 

РОЗПОДІЛ

функціональні обов’язки між головою, його першим заступником, заступниками голови, секретарем та керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету міської ради

 

Функціональні обов’язки міського голови

 

Годик Віктор Леонідович

 

       Очолює міську раду та її виконавчі органи, здійснює керівництво їх діяльністю, несе відповідальність за виконання покладених на органи місцевого самоврядування завдань.

      Виконує повноваження, зазначені в статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

      Підписує рішення Горохівської міської ради, виконавчого комітету та видає розпорядження в межах своїх повноважень.

      Головує на засіданнях сесії міської ради та її виконавчого комітету.

       Забезпечує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету.

      Призначає на посади та звільняє з посад керівників виконавчих органів Горохівської міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності міської ради (на основі контрактів), посадових осіб виконавчих органів Горохівської міської ради; покладає обов’язки на посадову особу місцевого самоврядування одночасно з виконанням обов’язків по основній роботі (суміщення посад) або із звільненням від виконання обов’язків по основній роботі.

      Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою. Підписує платіжні документи по фінансуванню та використанню бюджетних коштів.

      Представляє територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними та іншими органами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також у міжнародних відносинах, вчиняє всі необхідні дії в інтересах міської ради та її виконавчих органів, у тому числі підписання та пред’явлення позову (адміністративного позову), підписання та подання апеляційних та касаційних скарг, а також використання всіх прав, наданих позивачу, відповідачу та третім особам відповідно до процесуального законодавства України.

     Укладає від імені міської ради та її виконавчого комітету договори, відповідно до чинного законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради.

     Координує взаємодію міської ради та її виконавчого комітету з органами безпеки, правоохоронними органами, органами прокуратури, судами.

     Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовнішньоекономічних зв’язків.

     Координує роботу: секретаря міської ради, першого заступника, заступників міського голови, керуючого справами, старост.

         Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та Законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади, здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у вирішенні питань щодо законності проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх проведенні.

       Забезпечує на території громади дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань, особисто розглядає звернення; веде особистий прийом громадян.

       Звітує про свою роботу не рідше одного разу на рік перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

       Контролює діяльність, пов’язану з додержанням державної таємниці та захистом інформації.

       Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, які встановлені Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

      Здійснює заходи з питань запобігання і протидії корупції, забезпечує дотримання законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування.

 

Координує роботу щодо:

 • забезпечення відкритості та прозорості роботи міського голови, виконавчих органів міської ради, систематичного та своєчасного інформування населення про їх діяльність та життєдіяльність територіальної громади;
 • здійснення аналізу соціально-економічної ситуації, суспільно-політичних процесів у громаді, розгляду питань, пов’язаних з реалізацією внутрішньої політики;
 • здійснення ефективної взаємодії з громадськими об’єднаннями, політичними партіями, релігійними організаціями, органами самоорганізації населення, представниками громадського активу громади;
 • вивчення та аналізу діяльності засобів масової інформації та організації співробітництва з ними.

Здійснює керівництво і координацію роботи:

- секретаря ради;

- першого заступника, заступників міського голови;

- керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету;

- старост;

- виконавчих органів міської ради;

- керівників підприємств, установ, організацій Горохівської міської ради;

- комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

* інші функції, передбачені Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавчої та виконавчої влади, здійснення відповідними виконавчими органами ради та її виконавчим комітетом повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у вирішенні питань щодо законності проведення зборів, мітингів, маніфестацій, демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів, здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх проведенні.

 

 Функціональні обв’язки першого заступника міського голови

 з питань діяльності виконавчих органів

 

Ящукевич Максим Юрійович

 

       Забезпечує виконання положень Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України при здійсненні повноважень виконавчими органами міської ради з питань економічного розвитку, управління комунальною власністю, надання адміністративних послуг, державної бюджетної політики.

      У разі відсутності міського голови виконує його функції та повноваження.

      Контролює роботу щодо  забезпечення офіційного оприлюднення рішень міської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також щодо забезпечення офіційного оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення міською радою регуляторної діяльності.

     Представляє інтереси Горохівської міської ради та її виконавчих органів у всіх державних органах, установах та організаціях, на підприємствах усіх форм власності, вчиняє всі необхідні дії в інтересах міської ради та її виконавчих органів.  

     Організовує розробку та реалізацію проекту стратегії розвитку громади, підготовку програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, подання їх на затвердження міської ради, здійснює контроль за організацією їх виконання та подання міській раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

     Організовує забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади.

     Координує міську політику щодо розвитку підприємств малого та середнього бізнесу.

     Організовує роботу щодо здійснення власних та делегованих повноважень підпорядкованими виконавчими органами міської ради у галузі торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими нормативно-правовими актами.   

Координує роботу щодо розгляду, аналізу та перегляду регуляторних актів.

    Організовує роботу щодо питань Європейської інтеграції. Координує написання проектів до місцевих та міжнародних донорських організацій.

    Забезпечує організацію та координацію роботи по прийому міжнародних та урядових делегацій.

      Готує і вносить міському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи. Контролює роботу по плануванню, аналізу штатної чисельності й утриманню виконавчих органів міської ради.

       Контролює діяльність, пов’язану з впровадженням сучасних інформаційних технологій, елементів електронного врядування; визначає потребу міського голови, міської ради, її виконавчих органів, комунальних підприємств та установ в обладнанні, технічних та програмних засобах, комп’ютерній техніці, комунікаційних сервісах тощо.

Виконує іншу роботу за дорученням міського голови.

 

Сприяє:

 • зовнішньоекономічним зв'язкам підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, незалежно від форм власності;
 • організації і проведенню міжнародних виставок, ярмарків, форумів, презентацій іноземних фірм і представництв в громаді;
 • реалізації міжнародних зобов'язань України на території громади в межах наданих повноважень;
 • проведенню конкурсу на заміщення вакантних посад працівників міської ради;

 

 

Координує роботу:

 • Розробки проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів рішень, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи завдань.
 • Здійснює координацію роботи старост в межах своїх повноважень.
 • Готує і вносить міському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи.
 • Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

 

- підпорядкованих комунальних закладів, господарств, установ та організацій.

   Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

Функціональні обов’язки

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

Гайдук Олексій Вікторович

 

Вирішує питання розробки програм соціально-економічного розвитку ради, регулювання інвестиційної політики, промисловості, будівництва, транспорту, енергетики, зв’язку, житлово-комунального господарства, торгівлі. Організовує підготовку і подає на розгляд міського голови проекти рішень, розпоряджень та програм із цих питань, забезпечує їх реалізацію.

Організовує контроль за розробкою і здійсненням генеральних планів розвитку населених пунктів, їх забудовою, введенням в дію об’єктів житла та об’єктів соціально-культурного призначення, соціальної інфраструктури, автомобільних доріг, підприємств, організацій, установ промисловості, автомобільного, залізничного транспорту, енергетичного комплексу, підприємств зв’язку, дотриманням проектів будівництва об’єктів житлово-комунального господарства і виробничого призначення. Призупиняє в установленому порядку будівництво, що ведеться з порушенням, а також об’єктів, що можуть завдати шкоди оточуючому середовищу.

Залучає на договірних засадах підприємства, установи і організації до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії та промисловості.

Вносить пропозиції про обмеження або зупинення діяльності підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності в разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища.             

Забезпечує розроблення та здійснення заходів щодо підвищення ефективності роботи промислових підприємств, стабілізації та розширення ними обсягів виробництва продукції і товарів народного споживання.

Вирішує питання інвестиційної політики.

Здійснює координацію та контроль за виконанням Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

        Координує роботу щодо забезпечення пасажирських перевезень на території громади. Сприяє розвитку та плануванню маршрутів на території громади.

      Координує організацію робіт щодо благоустрою, озелененню, охорони зелених насаджень, санітарного стану громади.

      Координує роботу збирання, переробки, утилізації, захоронення промислових, побутових та інших відходів.

      Відповідає за аналітичне супроводження ходу виконання планів роботи виконавчого комітету з питань, що стосуються соціально-економічного розвитку громади.

Сприяє:

 • розвитку підприємництва та діяльності громадських підприємницьких організацій;
 • створенню рівних умов для функціонування підприємств різних форм власності
 • організації і проведенню міжнародних виставок, ярмарків, форумів, презентацій іноземних фірм і представництв в громаді;
 • розвитку малого бізнесу, міжнародних зв’язків.

 

 

Координує роботу:

 • Розробки проектів нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови); проводить експертизу проектів рішень, пов’язаних з виконанням покладених на підпорядковані виконавчі органи завдань.
 • Здійснює координацію роботи старост в межах своїх повноважень.
 • Готує і вносить міському голові пропозиції щодо вдосконалення структури виконавчих органів міської ради, їх взаємодії і вдосконалення форм та методів роботи.
 • Проводить прийом громадян з особистих питань, розглядає звернення громадян.

 

 

- підпорядкованих комунальних закладів, господарств, установ та організацій.

   Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

 

Функціональні обов’язки

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів

 

        Вирішує питання реалізації державної політики в галузях освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді. Вирішує питання діяльності засобів масової інформації. Здійснює заходи щодо організації правового інформування і виховання населення.  Забезпечує взаємодію з громадськими формуваннями, партіями і рухами, організацію виконання законів України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень обласної та районної державних адміністрацій з цих питань.  

       Організовує аналітичний та оперативно-технічний контроль за виконанням нормативних і розпорядчих документів Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень обласної та районної рад, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій.

       Розробляє прогнози розвитку мережі закладів освіти, культури, охорони здоров’я відповідно до нормативів забезпечення цими закладами населення. Організовує з проблем цих галузей підготовку та подає на розгляд голови проекти розпоряджень і рішень, вживає заходів щодо їх реалізації.

       Контролює додержання законодавства щодо свободи совісті і релігійних об’єднань.

      Вносить пропозиції по фінансово-матеріальному забезпеченню підвідомчих закладів, визначенню їх статусу, призначенню та звільненню з посад їх керівників, накладенню дисциплінарних стягнень та заохоченню цих керівників.

      Організовує виконання і контроль за дотриманням законодавства з національно-культурних питань і мовних прав громадян, забезпеченням усебічного розвитку і функціонування української мови як державної у всіх сферах суспільного життя, створенням умов для розвитку мов інших національностей.

      Забезпечує реалізацію Державної  програми «Діти України».

      Організовує державний контроль за дотриманням правил санітарної охорони. Здійснює заходи щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації.

      Забезпечує реалізацію молодіжної політики.

      Сприяє підготовці молоді до служби у Збройних силах України, проведенню призову громадян на строкову військову, альтернативну службу.

     Спільно із заступниками міського голови організовує відзначення в державних свят, знаменних і пам’ятних дат.

 

Функціональні обов’язки

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету

 

 Осоховська Світлана Леонідівна

 

Відповідає за організаційну та кадрову роботу, дотримання чинного законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією.

Здійснює керівництво діяльністю апарату міської ради, організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів.

Забезпечує взаємодію відділів апарату з управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами міської ради, райдержадміністрації, районною радою, міськими, селищними і сільськими радами, їх виконавчими комітетами з питань, внесених до компетенції апарату міської ради.

       Координує здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту, прогнозування розвитку персоналу, заохочення посадових осіб до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання. Організовує підготовку та проведення апаратних нарад при міському голові, засідань виконавчого комітету міської ради.

      Веде і оформляє протоколи засідань виконкому та сесій міської ради. Здійснює контроль за виконанням прийнятих рішень.

     Забезпечує підготовку й виконання планів роботи виконавчих органів міської ради та формування планів засідань виконавчого комітету міської ради.

         Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства у виконавчому апараті міської ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах міської ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

         Здійснює контроль за вчасним виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, протоколів облдержадміністрації, рішень Житомирської обласної ради, рішень колегій облдержадміністрації, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, рішень виконкому міської ради, розпоряджень міського голови.

        Контролює діяльність, пов’язану з впровадженням сучасних інформаційних технологій, елементів електронного врядування, у тому числі системи електронного документообігу у виконавчих органах міської ради.

Подає на затвердження міському голові правила внутрішнього трудового розпорядку працівників, положення про відділи апарату міської ради, матеріальне заохочення працівників, розробляє функціональні обов’язки, забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

Подає голові пропозиції про призначення, переміщення, звільнення працівників, їх заохочення та накладання дисциплінарних стягнень.

Забезпечує підготовку проектів розпоряджень міського голови та інших документів із питань, віднесених до компетенції апарату, підписує додатки до всіх розпоряджень міського голови.

Забезпечує організаційно-технічне обслуговування робочих нарад, зустрічей в міській раді.

Здійснює контроль за дотриманням інструкцій з діловодства та по роботі з режимними (таємними) документами, відповідає за стан обліку і звітності.

Забезпечує підготовку номенклатури справ міської ради.

Здійснює координацію роботи:

 • відділу організаційної та кадрової роботи

 

 

   Очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

Функціональні обов’язки секретаря міської ради

 

Ковальчук Наталія Василівна

 

     Виконує повноваження, передбачені статтею 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Організує підготовку до сесії та питань, що вносяться на розгляд ради.

    Координує організаційно-технічне забезпечення проведення сесійних засідань.

   Здійснює координацію діяльності постійних комісій ради, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

    Забезпечує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень та доведення до них необхідної інформації.

    Сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів щодо реалізації пропозицій виборців, висловлених під час звітів, а також пропозицій і зауважень, внесених депутатами на сесіях міської ради.

   Забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

   Організовує, за дорученням ради, відповідно до законодавства, здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

  Організує взаємодію з політичними партіями та громадськими організаціями, взаємодіє з релігійними організаціями, громадами і конфесіями, органами самоорганізації населення.

   У випадку, передбаченому частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює  повноваження  міського голови. 

   Забезпечує зберігання офіційних документів, доступ до них осіб, яким надано це право у встановленому порядку, передачу документів у архів.

    Забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної політики та політики органів місцевого самоврядування у галузі архівної справи.

         Виконує інші доручення сільського голови.

 

      Здійснює координацію роботи  та очолює комісії, робочі групи, консультативні та дорадчі органи тощо на виконання вимог законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та відповідних органів виконавчої влади.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток 2

                                                                                                    до розпорядження міського голови

                                                                                            від 22 жовтня 2021 року №239

 

Взаємозаміщення та виконання обов’язків

міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретаря ради  та керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету

                                                  у разі їх відсутності

 

 

Посада

Виконує обов’язки (повноваження)

 голова

Секретар ради, крім повноважень, передбачених ст.53 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», які виконує перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

керуючий справами виконавчого комітету

секретар сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь