Горохівська міська територіальна громада
Волинська область, Луцький район
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Фінансово-економічне обґрунтування Прогнозу бюджету Горохівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Дата: 01.09.2021 15:29
Кількість переглядів: 401

Прогноз бюджету Горохівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки складено відповідно до вимог статті 751 Бюджетного кодексу України.

У 2021 році в Україні вперше реалізовується на місцевому рівні повноцінне середньострокове планування.

Згаданою вище статтею 751 Бюджетного кодексу України передбачається, що місцевий фінансовий орган щороку спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз місцевого бюджету – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проекту місцевого бюджету.

Показники прогнозу місцевого бюджету визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

Місцеві фінансові органи до 15 серпня року, що передує плановому, подають до виконавчих органів відповідних місцевих рад прогнози відповідних місцевих бюджетів.

Виконавчі органи відповідних місцевих рад не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядають та схвалюють прогнози відповідних місцевих бюджетів і у п’ятиденний строк подають їх разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до відповідних місцевих рад для розгляду у порядку, визначеному відповідними радами.

Фінансові показники прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки  розраховані з урахуванням можливостей ресурсної частини міського бюджету у середньостроковій перспективі, фактичного виконання міського бюджету у 2020-2021 роках, пропозицій головних розпорядників коштів міського бюджету щодо можливих витрат в умовах обмежених фінансових ресурсів та  чинних нормативно-правових актів з питань бюджету.

У частині показників міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, показників росту соціальних витрат (у першу чергу мінімальної заробітної плати), інших витрат бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки ґрунтується на особливостях складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів і показниках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на 2022-2024 роки, повідомлених листом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181.

При формуванні Бюджетної декларації на 2022-2024 роки Урядом очікується продовження політики, спрямованої на усунення перешкод на шляху ефективного розвитку економіки та забезпечення макроекономічної стабільності.

Ріст валового внутрішнього продукту прогнозується при цьому у 2022 році на 103,8 відсотка, у 2023 році – на 104,7 відсотка, у 2024 році – на 105 відсотка.

Індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) складе по Україні у 2022-2024 роках відповідно 106,2, 105,3, 105,0 відсотка.

Базовими показниками для формування видаткової частини місцевих бюджетів є обсяг мінімальної заробітної плати та посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, а саме:

- розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з 1 жовтня 2022 року - 6700 грн. (темп приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн. (темп приросту 6,8 відсотків);

- розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року – 2982 грн. (темп приросту– 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року - 3 411 грн. (темп приросту- 6,8 відсотка).    

Підставою для отримання міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету є Бюджетна декларація на 2022-2024 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548, та показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету на 2022-2024 роки, повідомлені листом Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181.

Відповідно до показників міжбюджетних трансфертів, доведених Мінфіном, за умов зростання соціальних стандартів та показників інфляції обсяг базової дотації з державного бюджету для бюджету міської територіальної громади у 2022 році зменшується на 18 відсотків (на 3 158,1 тис. грн.), у 2023 році зменшується на 3,1 відсоток (на 546,1 тис. грн.) і лише у 2024 році перевищить обсяг на 2021 рік на 14,4 відсотки, або на 2 547,0 тис. гривень.

Міністерством фінансів України не повідомлено щодо змін у порядку надання дотації. Таким чином кошти базової дотації надаватимуться місцевим бюджетам, як і у попередніх роках, для часткового вирівнювання фінансової спроможності місцевих бюджетів за доходами.

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я у 2022-2024 роках для бюджету міської територіальної громади не передбачена. Обсяг додаткової дотації у 2021 році складав 1 428,5 тис. гривень.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам передбачена для бюджету міської територіальної громади у обсягах зі щорічним ростом на 6,8-9,1 відсотка. Враховуючи відсутність повідомлень Міністерства фінансів України щодо змін у порядку її використання, кошти субвенції як і у попередніх роках спрямовуватимуться на оплату праці педагогічним працівникам.

При формуванні прогнозів місцевих бюджетів на 2022-2024 роки бюджету міської територіальної громади не заплановано надання трансфертів з інших місцевих бюджетів.

Показники дохідної частини місцевого бюджету на середньостроковий період  прогнозуються в обсягах, які відображені в таблиці:

                                                                                          (тис.грн.)

Найменування показника

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Податкові надходження

105465,0

113023,0

118250,0

Загальний фонд

105465,0

113023,0

118250,0

Спеціальний фонд

 

 

 

Неподаткові надходження

3674,1

3986,1

4209,1

Загальний фонд

1535,0

1697,0

1770,0

Спеціальний фонд

2139,1

2289,1

2439,1

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів

109139,1

 

117009,1

122459,1

 

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку громади, динаміки бази оподаткування,  очікуваної роботи щодо підвищення ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки зростають.

Прогнозується обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади на 2022 рік в сумі 223713,6 тис. гривень, із них:

1. Доходи (без врахування міжбюджетних трансфертів) - 109139,1 тис. гривень, в т.ч.:

- податкові надходження – 105465,0 тис. гривень;

- неподаткові надходження – 3674,1 тис. гривень.

2. Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам – 114574,5 тис. гривень, в т.ч.:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 100058,8 тис. гривень;

- дотації з державного бюджету місцевим бюджетам – 14515,7 тис. гривень.

Прогнозується обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 243725,6 тис. гривень, із них:

1. Доходи (без врахування міжбюджетних трансфертів) – 117009,1 тис. гривень, в т.ч.:

- податкові надходження – 113023,0 тис. гривень;

- неподаткові надходження – 3986,1 тис. гривень.

2. Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам – 126716,5 тис. гривень, в т.ч.:

  - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 109588,8 тис. гривень;

  - дотації з державного бюджету місцевим бюджетам – 17127,7 тис. гривень.

Прогнозується обсяг дохідної частини бюджету міської територіальної громади на 2024 рік в сумі 259747,0 тис. гривень, із них:

1. Доходи (без врахування міжбюджетних трансфертів) – 122459,1 тис. гривень, в т.ч.:

- податкові надходження – 118250,0 тис. гривень;

- неподаткові надходження – 4209,1 тис. гривень.

2. Трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам – 137287,9 тис. гривень, в т.ч.:

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 117067,1тис. гривень;

- дотації з державного бюджету місцевим бюджетам – 20220,8 тис. гривень.

Найбільшу питому вагу у складі доходів загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб – 66 100 000 гривень у 2022 році,  що складає 61,8 відсотки обсягу власних надходжень, 69 875 000  гривень у 2023 році, що складає 61 відсоток обсягу власних надходжень та в 2024 році -73 850 000 гривень, що складає 61,5 відсотки обсягу власних надходжень.

Ріст надходжень податку прогнозується за рахунок очікуваного збільшення розміру заробітної плати найманих працівників бюджетної сфери та приватного сектору економіки, легалізації заробітної плати, заходів щодо скорочення обсягів податкового боргу тощо.

Основним джерелом надходжень спеціального фонду міського бюджету у середньостроковому періоді є власні надходження бюджетних установ.

Обсяг відповідних коштів визначено  на основі пропозицій до прогнозу головних розпорядників коштів міського бюджету на 2022 -2024 роки у сумах 2139,1; 2289,1; 2439,1 тис. гривень.

При прогнозуванні дохідної частини бюджету Горохівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки варто відмітити наступні фактори, які впливають на її формування:

- очікуванні показники економічного і соціального розвитку  бюджету на 2021 рік;

- прогнозні показники економічного і соціального розвитку  бюджету на 2022-2024 роки;

- макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №586 та визначенні Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №548;

- застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

- підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівникам І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

- застосування ставок місцевих податків, встановлених рішеннями сесії міської ради від 30.06.2021 року №9-7/2021 «Про встановлення ставок та пільг за сплати земельного податку», від 30.06.2021 року № 9-8/2021 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», від 30.06.2021 року №9-9/2021 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати єдиного податку», від 30.06.2021 року № 9-10/2021 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати транспортного податку;

- фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за 6 місяців 2021 року.

Видаткова частина бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки сформована у обсягах, що відповідають його ресурсам, без формування дефіциту чи профіциту бюджету.

Витрати до прогнозу включені на підставі пропозицій головних розпорядників коштів, поданих в установленому законодавством порядку.

При складанні видаткової частини прогнозу бюджету міської територіальної громади головними розпорядниками коштів міського бюджету враховано обсяги соціальних витрат у розмірах, визначених на державному рівні при складанні  Бюджетної декларації на 2022-2024 роки.

Державне управління

В показниках прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки по галузі «Державне управління» передбачаються видатки в загальній сумі 99 169,1 тис гривень.

На здійснення організаційної, інформаційної, матеріально-технічної діяльності міської ради у 2022-2024 роках враховані видатки обсягом 74 426,0 тис гривень.

На керівництво і управління у відповідній сфері у територіальній громаді враховані видатки обсягом 24 392,1 тис гривень.

У складі видатків, які реалізуються міською радою, враховано витрати на реалізацію заходів програми підтримки та розвитку Трудового архіву Горохівської міської ради на 2021-2025 роки у сумі 351,0 тис гривень.

Освіта

З метою фінансового забезпечення витрат на реалізацію державної політики у галузі „Освіта” на 2022-2024 роки в показниках прогнозу бюджету міської територіальної громади планується у цілому 529 747,4 тис. грн. коштів загального фонду.

Відповідний фінансовий ресурс передбачається спрямувати на утримання закладів освіти, що надають послуги загальної середньої, дошкільної, позашкільної, професійної, спеціальної освіти та інших закладів освіти.

У межах загального фінансового ресурсу враховано  витрати на реалізацію заходів Програми забезпечення харчуванням дітей, які проживають в сім'ях, що не відносяться до пільгових категорій, але опинилися в складних життєвих обставинах, дітей, батьки яких перебувають в зоні ОСС, дітей - переселенців та дітей інших пільгових категорій згідно чинного законодавства на 2021-2024 рік, Програми розвитку освіти Горохівської міської ради на 2021-2024 роки, Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту Горохівської міської ради на 2021-2024 рік та Програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021-2024 роки.

Крім того, з метою забезпечення утримання освітніх закладів у 2022-2024 роках планується спрямувати 6 476,1 тис грн, отриманих від власних надходжень бюджетних установ. За рахунок цього джерела будуть здійснюватися видатки в основному на продукти харчування та інші поточні видатки.

Охорона здоров’я

Обсяг запланованих видатків на галузь «Охорона здоров’я» у 2022-2024 роках становить 5638,8 тис. гривень. Всі видатки загального фонду бюджету міської територіальної громади будуть здійснюватися у межах реалізації Програми фінансової підтримки та розвитку КП  "Горохівська багатопрофільна лікарня Горохівської міської ради" на 2021-2024рр, Програми фінансової підтримки КНП "Горохівська стоматологічна поліклініка" Горохівської міської ради на 2021 -2024 рік та Програми розвитку комунального некомерційного підприємства "Горохівський центр первинної медичної допомоги" Горохівської міської ради на 2021 -2024 роки".

Вищезазначений фінансовий ресурс спрямовується на оплату енергоносіїв та комунальних послуг у 2022-2024 роках для міських комунальних підприємств охорони здоров’я, що надають медичні послуги в межах виконання програми державних медичних гарантій.

Зменшення видатків у прогнозі на 2022-2024 роки у порівнянні з 2021 роком, пов’язане з відсутністю додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я у 2022-2024 роках для бюджету міської територіальної громади.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

Для  забезпечення цілей державної політики у галузі на 2022-2024 рік планується у цілому 12 677,0 тис. грн.  коштів загального фонду.

З них понад 67 відсотків або 8 492,4 тис. грн. спрямовується на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

На реалізацію заходів Цільової Програми соціального захисту населення на 2021-2025 роки враховані видатки в сумі 3 951,5 тис. гривень. Відповідні видатки спрямовуються на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян, надання соціальних гарантій  фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з  інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість та інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Крім того, враховані видатки на реалізацію Програми патріотичного виховання молоді, підготовки та проведення прописки і призову юнаків на строкову військову службу в Збройні сили України в Горохівській міській територіальній громаді 2022-2025 роки, Програми соціального захисту дітей Горохівської міської ради на 2022-2025 роки, Цільової Програми щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2022-2025 роки, Цільової соціальна програми "Молодь Горохівської територіальної громади" на 2021-2025 роки.

Культура і мистецтво

В показниках прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки по галузі «Культура і мистецтво» передбачаються видатки в загальній сумі 29 930,8 тис. гривень, з яких 29 539,6 тис. грн. – кошти загального фонду, 391,2 тис. грн. – кошти спеціального фонду (власні надходження бюджетних установ).

Із загального обсягу ресурсу 29 138,5 тис. грн, або 98,6 відсотків передбачається на забезпечення функціонування діючої мережі закладів культури та мистецтва, послуги яких забезпечують естетичні потреби населення його духовного розвитку

Також, в прогнозі бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано фінансовий ресурс на продовження реалізації заходів програм розвитку галузі культури в обсязі 401,1 тис. гривень.

 

Фiзична культура i спорт

В показниках прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки по галузі «Фізична культура і спорт» передбачаються видатки в загальній сумі 10 328,1 тис. гривень.

З них понад 96,4 відсотки або 9958,5 тис. грн. спрямовується на утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацької спортивної школи.

Крім того, враховані видатки на реалізацію Цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту Горохівської міської ради на 2021-2024 рік.

Житлово-комунальне господарство,економічна діяльність та інша діяльність

В показниках прогнозу бюджету міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховані видатки на реалізацію Програми благоустрою і розвитку житлово-комунального господарства Горохівської міської ради на 2021 -2024 роки, а саме на:

- організацію благоустрою населених пунктів - 16 740,9 тис. гривень;

- утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури – 2 842,9 тис. гривень;

- інші заходи пов'язані з економічною діяльністю - 8 844,2 тис. гривень.

 Резервний фонд бюджету міської територіальної громади у 2022 році планується в  сумі 764,0 тис. гривень, у 2023 році в сумі 804,5 тис. гривень та в 2024 році в сумі 844,8 тис. гривень.

Надання міжбюджетних трансфертів з бюджету міської територіальної громади протягом 2022-2024 років не планується.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь