Горохівська міська рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ
    

ГОРОХІВСЬКА МІСЬКА  РАДА

ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ     ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

03  березня   2017 року

м.Горохів

11

 

 

 

 

Про проведення перевірки, передбаченої

Законом України «Про очищення влади»

 

 Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, Плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р, керуючись п.20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Провести в Горохівській міській раді перевірку, передбачену Законом України «Про очищення влади», стосовно Крупнік Олени Олегівни.

2. Визначити відповідальною особою за здійснення перевірки М.Ю.Ящукевича, заступника міського голови - уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції в Горохівській міській раді.

3.Відповідальній особі за здійснення перевірки:

- забезпечити ознайомлення Крупнік О.О. із цим розпорядженням;

- надати  Крупнік О.О. роз’яснення щодо процедури та термінів проходження перевірки;

- забезпечити оприлюднення даного розпорядження в установленому порядку на інформаційному стенді міської ради.

4. Крупнік О.О. у десятиденний строк з дня початку проведення перевірки подати  відповідальній особі власноручно написану заяву щодо застосування або незастосування відповідних заборон, згоди на проходження перевірки, згоди на оприлюднення відомостей щодо них за відповідною формою згідно з додатком 1 або 2, копію декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2016  рік, скановану копію цієї декларації у форматі PDF (крім інформації, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом) та копію трудової книжки.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

   Міський голова                                                                             В.Л.Годик

  
ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016