Горохівська міська рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ
    

 

  

 

УКРАЇНА

ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

(двадцять дев’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 січня 2019 року                                                                             м. Горохів

№ 29-7/2019                          

Про внесення змін в рішення

Горохівської міської ради

від 15 червня 2018 року

№ 24-7/2018

 

З метою приведення рішення Горохівської міської ради до норм Податкового кодексу України, враховуючи зміни, внесені до Податкового кодексу України в редакції Закону № 2628-VIII від 23.11.2018, керуючись Конституцією України, ст. 274 Податкового кодексу України, ст. 26, 33 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:

 

1. Внести зміни до рішення Горохівської міської ради від 15 червня 2018 року № 24-7/2018 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку».

2. В розділі «Землі лісогосподарського призначення» Додатку 1 рішення Горохівської міської ради від 15 червня 2018 року № 24-7/2018 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку»:

2.1. За землі  для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг (код КВЦПЗ-09.01) встановити ставку земельного податку в розмірі 0,1% (Нуль цілих одна десята відсотка) замість 0,5% (Нуль цілих п’ять десятих відсотка).

2.2. За землі  для іншого лісогосподарського призначення (код КВЦПЗ-09.02) встановити ставку земельного податку в розмірі 0,1% (Нуль цілих одна десята відсотка) замість 0,5% (Нуль цілих п’ять десятих відсотка).

2.3. За землі  для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду встановити ставку земельного податку в розмірі 0,1% (Нуль цілих одна десята відсотка) замість 0,5% (Нуль цілих п’ять десятих відсотка).

 

                                                                                                           

 

 

Міський голова                                                                   В.Л. Годик
ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016