Горохівська міська рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ
    

 

  

 

 

УКРАЇНА

ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

(двадцять друга сесія)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

від 1 березня 2018 року                                                       м.Горохів

№ 22-4/2018

 

Про Програму розвитку дошкільної освіти

на території Горохівської міської ради

на 2018 рік

 

 

На виконання Державної національної Програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», з метою створення належних умов для функціонування системи дошкільної освіти, відповідно до Бюджетного Кодексу України, п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

 

1.      Затвердити Програму розвитку дошкільної освіти на території Горохівської міської ради на 2018 рік (додається).

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету.

 

 

 

 

        

 

Міський голова                                                  В.Годик

 

 

 

Затверджено

рішенням сесії міської ради

від 01.03.2018 року №22-4/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку дошкільної освіти

на території Горохівської міської ради

на 2018 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горохів – 2018

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку дошкільної освіти на території Горохівської міської ради

на 2018 рік

 

Регіон:

Волинська область, Горохівський район

Місто:

Горохів

Дата затвердження Програми:

01.03.2018

Розробник Програми

Горохівська міська рада

Відповідальні виконавці

Виконком міської ради,

Програми

ДНЗ міста

 

 

 

 

Керівник Програми :

Заступник міського голови

(посада, прізвище, ім'я та по

Ящукевич Максим Юрійович

батькові, адреса, номер

адреса: 45700, м.Горохів, вул.Шевченка, 17

телефону, факс, електронна

тел.(03379) 21084, факс (03379) 21257,

адреса)

e-mail gorohivrada@ukr.net

Термін реалізації програми

2018 рік

Обсяги фінансування на поточний рік, у тому числі бюджетні/позабюджетні:

116220 грн.

 

 

І.Загальні положення

 

Організація дошкільної освіти на території міської ради буде здійснюватися відповідно до Державної національної Програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативно - правових актів.

На території міської ради діє 2 дошкільних навчальних заклади: ДНЗ «Сонечко» та ДНЗ «Казка». Тут створенні всі умови для зміцнення та збереження здоров’я дітей, забезпечення високого рівня дошкільної освіти дітей, їх розвитку та виховання.

За останні роки досягнуто значних зрушень у зміцненні та оновленні матеріально-технічної, навчальної бази діючих дошкільних навчальних закладів. У всіх закладах забезпечено належне проведення опалювального сезону, у всіх є власні котельні, всі каналізовані та забезпечені проточною холодною і гарячою водою .

В полі зору міської ради постійно перебуває питання стану харчування дітей дошкільного віку. Забезпечується виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо внесення плати за харчування дітей у розмірі 40% за рахунок держбюджету. В усіх дошкільних установах встановлено триразовий режим харчування. Якість харчування дошкільнят щорічно покращується за рахунок збільшення фінансування.

 1. Важливою якісною характеристикою системи дошкільної освіти є стан здоров’я вихованців. Медичне обслуговування дітей здійснюють медичні сестри. В усіх дошкільних закладах здійснюються щоденні огляди дітей, проводяться антропометричні виміри.

Проте, дана мережа дошкільних навчальних закладів на території ради не достатньо задовольняє конституційне право громадян на отримання доступної дошкільної освіти, так як не всі діти дошкільного віку, що проживають на території ради, мають змогу відвідувати навчальні заклади.

Потрібно також активізувати роботу щодо здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільні навчальні заклади через їх відсутність та стану здоров'я.

 1. Мета і основні положення програми Мета Програми:

 

реалізація державної політики у галузі дошкільної освіти; забезпечення доступності дошкільної освіти, ранньої реабілітації та охорони здоров’я дітей, якісної підготовки їх до школи;

розробка заходів, спрямованих на підтримку та розвиток системи дошкільної освіти Горохівської міської ради в інтересах формування фізично здорової, гармонійно розвинутої, соціально - активної творчої особистості.

Основні завдання Програми:

 

розвиток дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення;

зміцнення матеріально - технічної бази дошкільних навчальних закладів;

розробка проектно-кошторисної документації та виконання самих робіт з капітального ремонту приміщень ДНЗ, що знаходяться в комунальній власності міської ради;

збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров'я дітей, всебічного розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання, формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності;

забезпечення якісного медичного обслуговування та збереження здоров’я дітей у дошкільних закладах;

забезпечення якості дошкільної освіти.

Пріоритети програми:

 

створення належних умов для функціонування системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання.

 

 1. Очікувані результати

 

Виконання програми дасть можливість забезпечити:

 • захист конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти;
 • збільшення показників охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років;
 • створення ефективної системи роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади, приділяти особливу увагу дітям соціально - вразливих та пільгових категорій;
 • запровадження дошкільного закладу сучасним обладнанням, оновлення методичних матеріалів, інших засобів навчання дітей;
 • забезпечення виконання натуральних та грошових норм харчування дітей дошкільного віку;
 • забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;
 • підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень науки.
 •  

 1. Фінансування

 

З   метою більш ефективного та повного забезпечення дошкільних навчальних закладів, їх утримання та розвитку, у 2018 році фінансування програми здійснюватиметься:

 1. За рахунок доходів загального та спеціального фондів міського бюджету і в межах коштів, передбачених бюджетом міської ради, а саме за статтями:

 • 2111 заробітна плата – 10000 грн.;
 • 2120 нарахування на заробітну плату – 2220 грн.;
 • 2210 на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 4000 грн. +10000 грн. (24.04)+40000 (15.06);

- 2240 оплата послуг крім комунальних – +11000 грн. (24.04.);

- 2250 видатки на відрядження – +500 грн. (15.06);

 • 2274 оплата природного газу – 100000 грн. + 20000 грн. (24.04.);
 • 3110 придбання основних засобів – 8800 грн. (15.06).

 1. За рахунок спонсорських коштів.
 2. За рахунок інших джерел, незаборонених законом.

 1. Контроль за виконанням програми

 

Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань бюджету.

 
ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016