Горохівська міська рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ
    

 

  

 

 

УКРАЇНА

ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

(двадцять перша сесія )

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  20 лютого  2018 року                                                              м.Горохів

№ 21-2 / 2017

Про затвердження нового

Зразка бланку для видачі свідоцтва

про право власності на житло

 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян», ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

 

міська рада вирішила:

 

  1. Затвердити новий зразок бланку для видачі свідоцтва про право власності на житло  (додаток 1).
  2. Свідоцтво про право власності на житло  підлягає обов’язковій реєстрації відповідно до чинного законодавства.

 

 

  Міський голова                                                                В.Годик

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

С В І Д О Ц Т В О

про право власності на житло

 

                                        на  квартиру

 

           ( дата )                                                                       м. Горохів

 

Орган приватизації Горохівської міської ради

посвідчує, що квартира, приміщення квартири спільного заселення,

(одноквартирний будинок), яка(ий) знаходиться за адресою :

        

 

дійсно належить на праві приватної, спільної (сумісної або часткової)

власності гр.:

 

 та членам його (її) сім’ї         

 

Квартира  (кімнати у квартирі спільного заселення, будинок )

приватизовані згідно з Законом України «Про приватизацію державного житлового фонду».

Загальна площа квартири (кімнат, будинку) становить   …

а відновна вартість на момент приватизації                                  … грн.

Характеристика квартири (кімнат, будинку) та її (його)

 обладнання наведені у технічному паспорті, який є складовою частиною цього свідоцтва.

     Свідоцтво видане згідно з розпорядженням  від …..,  № ……

 

 

 

Міський  голова                                                               В.Л.Годик

  

 

                                                                         

 
ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016