Горохівська міська рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ
    

 

                                                                                                                        

 

                                                                   УКРАЇНА

ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

(двадцять п’ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

від 02 серпня 2018 року                                                                             м. Горохів

№ 25-18/2018

Про затвердження проекту

землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для продажу

права оренди

на земельних торгах (аукціоні) для

будівництва та обслуговування

будівель торгівлі

по вул. Торговій, 1/1 в м. Горохові

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що пропонується для продажу права оренди на земельних торгах, яка розташована в м. Горохів, по вул. Торговій, 1/1, керуючись 12, 124, 134, 135, 136, Перехідними положеннями Земельного кодексу України, ст.33 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила :

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0410 га по вул. Торговій, 1/1 в м. Горохів, кадастровий номер 0720810100:01:003:0496.

2. Встановити стартову ціну продажу права оренди земельної ділянки для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0410 га по вул. Торговій, 1/1 в м. Горохів, кадастровий номер 0720810100:01:003:0496 в розмірі 10% (Десять відсотків) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки в сумі 14918,11 грн  (Чотирнадцять тисяч дев’ятсот вісімнадцять гривень 11 копійок) в рік. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки 149181,12 грн (Сто сорок дев’ять тисяч сто вісімдесят одна гривня, 12 копійок) згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 30.07.2018 року № 34-3-0.191-1340/165-18.

3. Встановити термін оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0410 га по вул. Торговій, 1/1 в м. Горохів, кадастровий номер 0720810100:01:003:0496 3 (Три роки) з дати підписання договору оренди.

4. Встановити значення кроку торгів в розмірі 0,5 % (Нуль цілих п’ять десятих відсотка) від стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0410 га по вул. Торговій, 1/1 в м. Горохів, кадастровий номер 0720810100:01:003:0496 в розмірі 74,59 грн (Сімдесят чотири гривні 59 копійок).

5. Встановити розмір гарантійного внеску за лотом 5% (П’ять відсотків) від від стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі загальною площею 0,0410 га по вул. Торговій, 1/1 в м. Горохів, кадастровий номер 0720810100:01:003:0496 в розмірі 745,91 грн (Сімсот сорок п’ять гривень 91 копійка).

6. Встановити невід’ємною умовою договору оренди землі дотримання вимог проекту візуалізації вул. Торгової в м. Горохів.

7. Встановити, що переможець земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки відшкодовує всі витрати, пов’язані з підготовкою лота до земельних торгів.

8. Встановити, що реконструкція та перенесення інженерних мереж та комунікацій (за потребою) проводяться за власні кошти переможця земельних торгів.

9. Встановити, що договір оренди землі має бути укладений з переможцем земельних торгів безпосередньо в день проведення торгів та підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному чинним законодавством.

10. Визначити виконавцем земельних торгів товариство з обмеженою відповідальністю «Олді», ідентифікаційний код юридичної особи – 30733279, юридична адреса: 43000, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Винниченка, будинок 67.

11. Уповноважити бути присутнім на торгах та уповноважити підписувати всі передбачені чинним законодавством документи при проведенні земельних торгів від імені замовника земельних торгів (Горохівської міської ради) міського голову Годика В.Л.

 

 

Міський голова                                                                   В.Л. Годик
ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016