Горохівська міська рада : документи ::
ДОКУМЕНТИ
    

ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

( дванадцята    сесія )

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   24 лютого  2017 року                                                              м.Горохів

№ 12 - 11/ 2016

Про затвердження Положення про

порядок надання одноразової матеріальної

допомоги громадянам, які опинилися в складних

життєвих обставинах та іншим категоріям громадян

 

 

Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян,

міська рада вирішила:

1.Затвердити Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян (згідно додатку).

 

2. Виконкому Горохівської міської ради при розгляді заяв громадян про надання матеріальної допомоги керуватися даним Положенням.

 

   3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

 

  Міський голова                                                                В.Годик   

                                                                                 

Затверджено рішенням сесії Горохівської міської ради

Від   24 лютого 2017р.

 № 12-11  /2017

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання одноразової матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) для підтримки незахищених верств населення, громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах та інших категорій громадян.

 1. Матеріальна допомога надається громадянам, які проживають та зареєстровані в місті Горохів Волинської області.

1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті на поточній рік за класифікацією видатків 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення ».

1.4. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина до голови  Горохівської міської ради.

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги

2.1 Питання про надання матеріальної допомоги громадянину розглядається на засіданні виконавчого комітету Горохівської міської ради.

2.2. Матеріальна допомога надається за умови настання непередбачених надзвичайних ситуацій: на проведення медичних операцій; особам, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування, особам, які потерпіли від наслідків пожежі, стихійного лиха; в разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером на момент смерті (родичам померлого за заявою).

2.3. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково надаються наступні документи:

2.3.1. для одержання допомоги на проведення складного лікування:

– особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по     батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;

– копія паспорту;

– копія ідентифікаційного номеру;

 • номер розрахункового рахунку, та реквізити банку для перерахунку коштів;
 • довідка медичного закладу;

2.3.2. для одержання допомоги для ліквідації наслідків стихійного лиха або пожежі:

-   особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;

– копія паспорту;

– копія ідентифікаційного номеру;

 • номер розрахункового рахунку, та реквізити банку для перерахунку коштів;
 • акт відділу надзвичайних ситуацій Горохівської РДА, або акт пожежної частини про пожежу, що сталася.

2.3.3. для одержання допомоги у зв’язку із важким матеріальним становищем:

-   особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;

– копія паспорту;

– копія ідентифікаційного номеру;

 • номер розрахункового рахунку, та реквізити банку для перерахунку коштів;
 • акт обстеження матеріально-побутових умов;
 • довідка про склад сім’ї;
 • довідки про доходи членів сім’ї;

– інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих обставин (за потреби).

2.3.4. для одержання допомоги на поховання:

-   особиста заява, або заява від члена сім’ї, в якій вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;

– копія паспорту заявника;

– копія ідентифікаційного номеру заявника;

 • номер розрахункового рахунку, та реквізити банку для перерахунку коштів;
 • копія свідоцтва про смерть;
 • оригінал Витягу про реєстрацію смерті;
 • довідка з центру зайнятості;
 • довідка з пенсійного фонду про неодержання пенсії по інвалідності;

2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що склалися, враховуючи рівень забезпечення сім’ї.

2.5. Допомога громадянам на проведення складних медичних операцій, довготривалого лікування, особам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха надається у  розмірі від 1 до 3 тисяч гривень, в залежності від важкості захворювання, терміну лікування, ступеню руйнування житла:

2.6. Допомога іншим категоріям громадян, що опинились в складних життєвих обставинах, надається відповідно до складності ситуації, рівня забезпеченості сім’ї та становить від 100 до 500 гривень.

2.7. Допомога на поховання надається в розмірі 1000 грн.

2.8. Матеріальна допомога надається сім’ї не більше ніж один раз на рік (в окремих випадках, в особливо гострих життєвих ситуаціях розглядається вдруге).

2.9. В окремих випадках громадянам, які опинилися в дуже складних життєвих обставинах (необхідність проведення складного і дорогого лікування, хірургічна операція, придбання медичних апаратів тощо), матеріальна допомога може бути більшою від розміру, встановленого п.2.5. даного Положення.

2.10. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на засіданні виконкому з обов’язковим повідомленням заявника у випадках:

– невідповідності поданих документів;

– відсутності коштів у міському бюджеті;

– повторного звернення особи протягом року (крім випадків, передбачених пунктом 2.9 даного Положення ).

Розділ 3. Заключні положення

3.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам розглядаються протягом 45 календарних днів.

3.2.Контроль за повнотою наданих документів покладається на секретаря виконавчого комітету Горохівської міської ради.

3.3.Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Горохівської міської ради

 

 

Секретар ради                                                                          Н.В.Ковальчук
ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016