Проекти рішень ради

  Проекти рішень 6 сесії 8 скликання Горохівської міської ради від 23.02.2021року

     

  Звіти 2020 рік


Проекти рішень ради

  Проект рішення 6 сесії 8 скликання від 23.02.2021року


Проекти рішень ради


Проекти рішень ради

  Проекти рішень четвертої сесії Горохівської міської ради 8 скликання 05 січня 2021 року


Проекти рішень ради

  Проекти рішень третьої сесії Горохівської міської ради 8 скликання 29 грудня 2020 року


Проекти рішень ради

  Запит депутата Сойка В.Є. ВО "Свобода"


Проекти рішень ради

  Запит депутата Савчука С.О. ВО "Свобода"


Проекти рішень ради

  Депутатське звернення Мудрака Ю.І. ВО"Батьківщина"


Проекти рішень ради

  Запит депутата Савчук Ж.Є.


Проекти рішень ради

  Запит депутата Кудрі Г.Г.


Проекти рішень ради

  Депутатський запит Магурчака О.В. ВО "Свобода"


Проекти рішень ради

  Депутатське звернення Мудрака Ю.І.


Проекти рішень ради

  Депутатське звернення Степанюк О.П.


Проекти рішень ради

  ( ПРОЄКТ)

   

                                                                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

  рішенням сесії №3-   /2020р.

                                                                                                                                                                           від

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

   про відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою капітального будівництва та матеріального забезпечення виконавчого комітету Горохівської міської  ради

   

   1. Загальні положення

  1) Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою капітального будівництва та матеріального забезпечення виконавчого комітету Горохівської міської  ради (далі - відділ) утворюється за рішенням Горохівської  міської ради та є самостійним структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.

  2) Відділ є підконтрольним та підзвітним Горохівській міській  раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові,  заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

  3) Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського  голови, цим Положенням.

           4) Повне найменування управління: «Відділ інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою,капітального будівництва та матеріального забезпечення Горохівської міської ради».

  Юридична адреса: 45701, Волинська область,Луцький район, м. Горохів, вул. Шевченка, буд.17

  2. Основними завдання відділу є:

  1. У сфері житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва:

  1) забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), поводження з побутовими відходами, благоустрою на території Горохівської  міської ради;

  2) забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

  2. У сфері  розвитку  інфраструктури:

  1) забезпечення  реалізації  державної  політики  у галузях   автомобільного  і залізничного  транспорту, формування та удосконалення  мережі автотранспортних послуг;

  2) забезпечення реалізації державної політики в дорожньому господарстві на території громади;

   

  3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  1) Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, дорожнього господарства, транспортної інфраструктури,  благоустрою та капітального будівництва, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету;

  2) готує пропозиції щодо реформування і розвитку сфер транспорту, дорожнього господарства, в галузях будівництва, енергозбереження, спрямованих на виконання законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та забезпечення здійснення заходів для їх реалізації;

  3) забезпечує у межах своїх повноважень розроблення пропозицій до проектів державних та галузевих програм у сферах будівництва, розвитку соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, підвищенні енергоефективності у будівництві та бере участь у їх виконанні;

  4) розробляє проекти розпоряджень голови міської ради;

  5) розробляє і здійснює заходи щодо створення належних умов для доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної сфери та транспорту загального користування для перевезення пасажирів;

  6) бере участь у підготовці звітів голови міської ради для їх розгляду на сесії міської ради;

  8) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові міської ради;

  9) спільно з відповідними організаціями здійснює заходи, спрямовані на забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне середовище;

  10) забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо державного регулювання діяльності автомобільного транспорту та здійснення контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів, стандартів і норм, які регулюють перевезення пасажирів і вантажів;

  11) подає пропозиції міській раді щодо вдосконалення маршрутної мережі перевезення пасажирів у межах громади.

   12) забезпечує організацію та проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі громади;

   13) здійснює підготовку договорів з суб’єктами підприємницької діяльності на виконання ними пасажирських перевезень на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі громади;

  14) досліджує та аналізує стан і потреби дорожнього господарства комунальної власності району, вносить пропозиції щодо його поліпшення;

  15) надає пропозиції щодо використання коштів обласного та державного бюджетів, які виділяються на розвиток дорожнього господарства громади;

  16) організовує та забезпечує проведення публічних закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;

  17) забезпечує відкритість та прозорість на усіх стадіях процедур закупівель;

  18) планує здійснення процедур закупівель протягом бюджетного року;

  19) веде необхідну документацію щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства;

  20) надає пропозиції з формування плану (переліку об’єктів)  з будівництва, капітального, поточного ремонту та утримання доріг загального користування та комунальної власності;

  21) здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів;

  22) здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження в бюджетних установах та організаціях  громади;

  23) збирає, аналізує та узагальнює інформацію щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами та бюджетними організаціями  міської ради.

  24)  приймає участь у здійсненні заходів щодо залучення інвестицій та міжнародної технічної допомоги на розвиток паливно-енергетичного комплексу та сфери енергозбереження;

  25) приймає участь у розробленні й впровадженні механізму стимулювання ефективного використання паливно-енергетичних та вторинних ресурсів,  впровадженні нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії;

  26) координує роботу, пов’язану з наданням населенню громади житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

  27) здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду, благоустрою і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

  28) вживає заходи до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води згідно із загальнодержавними та регіональними програмами;

  29) розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь у розробленні і реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

  30) готує у співпраці з відділом розвитку інвестицій міської ради, громадськими організаціями, органами виконавчої влади, іншими установами та організаціями, за погодженням з міським головою, заявки на отримання грантів міжнародної технічної допомоги та інших форм фінансової та технічної підтримки для реалізації проектів в сфері сталого енергетичного розвитку міської ради;

  31) забезпечує участь міської ради в розподілі  коштів державних цільових фондів та програм шляхом підготовки відповідних проектних пропозицій, запитів, концепцій, тощо;

  32) здійснює заходи, спрямовані на забезпечення сталої роботи об’єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об’єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

  33) бере участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

  34) здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами;

  35) надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення;

  36) здійснює контроль за станом благоустрою території Горохівської міської  ради.

  37) забезпечує реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування  щодо визначення виконавця житлово-комунальних послуг.

  38) аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку.

  39) сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

  40) здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

  41) здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального, дорожнього господарства, транспортної інфраструктури, благоустрою та будівництва відповідно до чинного законодавства.

   

  3. Відділ має право:

   

  1.  одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Горохівської міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

  3) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

  4) у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян та громадянами.

  5) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи міської ради  у відповідній галузі.

   

  4. Керівництво відділом

   

  1) Відділ очолює начальник, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України, та звільняється з посади Горохівським міським головою;

  2) начальник відділу здійснює загальне керівництво діяльністю відділу;

  3) розробляє та узгоджує із заступником міського голови за напрямком діяльності посадові інструкції працівників відділу;

  4) координує роботу відділу з іншими виконавчими органами міської ради;

  5)  вносить пропозиції щодо розгляду на засіданні виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу та організовує підготовку проєктів  відповідних рішень;

  6) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

  7) розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису відділу;

  8) подає на затвердження міському голові проєкти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  9) призначає на посаду та звільняє з посади у визначеному законодавством порядку працівників відділу;

  10) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;

  11) підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських  рад з питань обміну досвідом;

  12) бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського  голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції відділу;

  13) розподіляє обов’язки між працівниками відділу, очолює і контролює їх роботу;

  14) контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі;

  15) виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, пов’язані з діяльністю відділу.

   

  7. Заключні положення

   

  Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані міською  радою.

  Відділ  утримується за рахунок коштів бюджету міської ради.

  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому  законодавством порядку.

  Кошторис та штатний розпис відділу затверджуються в установленому законодавством порядку.

  Відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

  У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передача активів відділу здійснюється згідно діючого законодавства.

   

   

   


Проекти рішень ради

                                                                    (ПРОЄКТ)                                                                  

                                                                                                                                                                                                    Затверджено

    рішенням сесії №3-   /2020

  від 29.12.2020р.

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Управління освіти, культури, молоді, спорту,

   соціального захисту та охорони здоровя

  Горохівської міської ради

   

   

  І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. Управління освіти, культури,  молоді, спорту,соціального захисту та охорони здоров’я Горохівської міської ради є структурним підрозділом виконавчого комітету Горохівської міської ради, метою діяльності якого є забезпечення реалізації державної політики в сфері освіти, культури, молоді, спорту,соціального захисту та охорони здоров’я на території Горохівської міської ради.

  1.2 Управління підзвітне і підконтрольне Горохівській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Горохівської міської ради та міському голові, в межах передбачених чинним законодавством.

  1.3 Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, актами Міністерства освіти і науки, культури, соціальної політики, молоді та спорту, охорони здоров’я, іншими нормативними документами органів державної влади і місцевого самоврядування, рішеннями Горохівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та даним Положенням.

  1.4 Управління є юридичною особою. Управління має печатку із зображенням Державного герба України і власним найменуванням, штамп, відповідні бланки та інші атрибути юридичної особи.

  1.5 Повне найменування управління: «Управління освіти, культури, молоді, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я Горохівської міської ради».

  Юридична адреса: 45701, Волинська область,Луцький район, м. Горохів, вул. Шевченка, буд.17

  1.6. Структура, штатний розпис та кошторис відділу затверджуються міською радою.

  1.7. До складу Управління входить відділ освіти, відділ соціального захисту,сектор молоді та спорту,сектор культури.

   

  ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,   МОЛОДІ, СПОРТУ,СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ

   

   

  2.1. З питань освіти:

  2.1.1. відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти;

  2.1.2. забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території;

  2.1.3. вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які проживають на відповідній території, у дошкільній та позашкільній освіті;

  2.1.4. сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, учнів (вихованців);

  2.1.5. створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Горохівської міської територіальної громади, забезпечує їх перепідготовку та атестацію;

  2.1.6. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності,

  2.1.7. здійснює підготовку проєктів рішень Горохівської міської ради, її виконавчого комітету щодо вирішення питань у сфері освіти;

  2.1.8. забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти;

  2.1.9. забезпечує виконання рішень Горохівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Горохівського міського голови з питань, віднесених до компетенції управління;

  2.1.10. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що забезпечують надання дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми потребами;

  2.1.11. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України ;

  2.1.12. порушує перед Горохівською міською  радою питання щодо задоволення освітніх потреб представників національних меншин;

  2.1.13. планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади, координує діяльність мережі;

  2.1.14. порушує перед Горохівською міською радою питання про засновування, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти;

  2.1.15. укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладів освіти;

  2.1.16. розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладів освіти;

  2.1.17. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальними законами);

  2.1.18. сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, комплектуванню їх меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у відповідності до встановлених державних стандартів освіти;

  2.1.19. сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, координує забезпечення ними підпорядкованих йому закладів;

  2.1.20. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); забезпечує фінансування визначених у цьому підпункті заходів;

  2.1.21. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету Горохівської міської ради пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти;

  2.1.22. організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому закладах освіти, у тому числі харчування дітей у навчальних закладах;

  2.1.23.організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання фінансової та бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти;

  2.1.24. погоджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

  2.1.25. забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, визначеному законодавством;

  2.1.26. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

  2.1.27. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з закладів освіти Горохівської міської  територіальної громади, та інші видатки у сфері освіти;

  2.1.28. аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо підвищення ефективності їх функціонування;

  2.1.29. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до роботи в осінньо- зимовий період;

  2.1.30. координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної роботи;

  2.1.31. здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів закладів освіти під час їхньої поточної діяльності;

  2.1.32. надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у сферу освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів;

  2.1.33. створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими освітніми потребами, дошкільної освіти;

  2.1.34. здійснює складення та подання державної статистичної звітності у обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти;

  2.1.35. забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної звітності уповноваженими працівниками підпорядкованих йому закладів освіти;

  2.1.36. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання;

  2.1.37. вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує створення та належні умови функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних та інших секцій, сприяє розширенню вибору вихованцями, учнями і слухачами видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;

  2.1.38. координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію методичної роботи у підпорядкованих йому закладах освіти;

  2.1.39. забезпечує організацію методичного супроводу у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Горохівської міської територіальної громади;

  2.1.40. за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах тощо;

  2.1.41. сприяють розробці плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу (цькуванню) в закладах освіти;

  2.1.42. організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції управління;

  2.1.43. здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, актів органів місцевого самоврядування Горохівської міської територіальної громади та цього Положення.

   

  2.2. З питань культури:

  2.2.1. Організовує роботу з реалізації державної політики в сфері культури та мистецтв, збереження культурної спадщини, розвитку української національної культури, фольклору, традицій та свят.

  2.2.2. Координує діяльність установ культури, які не відносяться до комунальної власності і здійснює контроль за їх діяльністю.

  2.2.3. Розробляє пропозиції виконкому міської  ради з проблем культури, від імені виконкому забезпечує виконання рішень виконкому міської ради з даних питань.

  2.2.4. Організовує і проводить свята, огляди, фестивалі творчості, вживає заходів щодо підтримки обдарованих дітей, а також дітей, що потребують соціальної допомоги і реабілітації, дітей з обмеженими фізичними можливостями.

  2.2.5. Проводить роботу по розвитку доброчинної діяльності підприємств, громадських організацій, комерційних структур, окремих громадян у відношенні до культури, мистецтва.

  2.2.6. Організовує виконання інших доручень керівництва міської ради та виконкому.

  2.3. З питань охорони здоровя:

  2.3.1. Забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я,

  державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державних стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій, підвищення якості надання медичних послуг, збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення. Нормативна і програмна підтримка закладів, установ і підприємств зазначеної сфери.

  2.3.2. Забезпечення діяльності і організація фінансування закладів, установ, організацій і підприємств сфери охорони здоров’я, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади. Прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою.

  2.3.3. Координація діяльності закладів, установ та підприємств сфери охорони здоров’я усіх форм власності, розташованих на території громади. 2.3.4. Підготовка проектів розпорядчих актів виконавчих органів, голови міської ради, в т.ч. нормативного характеру.

  2.3.5. Здійснення розгляду звернень громадян та прийом громадян з питань охорони здоров’я.

  2.3.6. Забезпечення надання в межах виділеного фінансування доступного і безкоштовного медичного обслуговування на території ОТГ.

  2.3.7. Сприяння розвитку усіх видів медичного обслуговування, удосконаленню мережі лікувальних закладів усіх форм власності, підготовка пропозицій щодо визначення потреби при формуванні замовлень на кадри для цих закладів, укладання договорів на підготовку фахівців.

  2.3.8. Контроль в установленому порядку за підготовкою до державної акредитації комунальних закладів охорони здоров’я.

  2.3.9. Контроль за забезпеченням відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами і виробами медичного призначення.

  2.3.10. Аналіз стану охорони здоров’я в ОТГ, визначення тенденцій і перспектив розвитку сфери охорони здоров’я.

  2.3.11. Внесення у встановленому порядку пропозицій по відкриттю, створенню,реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

  2.3.12. Участь у перевірках підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади у встановленому законом порядку.

  2.3.13. Організація та здійснення медико-санітарного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

  2.3.14. Керівництво діяльністю, координація і контроль за роботою закладів охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

  2.3.15. Участь у підготовці у встановленому порядку пропозицій щодо кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, закладів, установ і організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади.

  2.3.16. Прийом, аналіз та оцінка звітів про роботу керівників закладів, установ та організацій сфери охорони здоров’я, що відносяться до комунальної власності територіальної громади .

  2.3.17. Здійснення контролю за своєчасністю підвищення кваліфікації та проходженням атестації працівників сфери охорони здоров’я.

  2.3.18. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства України.

   

  2.4. З питань молоді та спорту:

  2.4.1. Забезпечує реалізацію політики міської  ради з питань молоді та спорту.

  2.4.2.Забезпечує контроль за виконанням програм спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.

  2.4.3. Сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

  2.4.4.Сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

  2.4.5. Організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, залучає їх до занять фізичною культурою та спортом, проводить роботу по забезпеченню пропаганди здорового способу життя.

  2.4.6. Вживає у межах своїх повноважень заходів, спрямованих на утвердження здорового та тверезого способу життя, протидіє поширенню соціально-небезпечних явищ та шкідливих звичок у дитячому та молодіжному середовищі.

  2.4.7. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу, семінари та тренінги з питань, що належать до його компетенції.

  2.4.8. Здійснює контроль за дотриманням законодавства з питань, що належать до його компетенції.

  2.4.9. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

   

  2.5. З питань соціального захисту:

  2.5.1. Забезпечує реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення, підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї. забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і здійснення заходів у цій сфері;

  2.5.2. Здійснює соціальний супровід сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

  2.5.3. Веде облік соціально незахищених категорій дітей.

  2.5.4.Координує зусилля органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання бездоглядності правопорушень серед них

  2.5.5.Разом з правоохоронними органами та громадськими організаціями організовує роботу по протидії правопорушень в ОТГ, боротьби з алкоголізмом та наркоманією.

  2.5.6. Проводить засідання опікунської ради.

  2.5.7.Сприяє створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури.

  2.5.8. Розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, вживає відповідних заходів до усунення причин, які викликають скарги.

  2.5.9 Відділ здійснює інші повноваження, передбачені нормативно-правовими актами та розпорядженнями міського голови.

   

  ІІІ. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

   

  3.1 Залучати до розроблення міських програм розвитку освіти, молоді та спорту,культури,соціального захисту та охорони здоров’я керівників відділів та спеціалістів.

  3.2 Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення організації  роботи управління.    

  3.3 Вносити пропозиції   щодо фінансування закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров’я.

  3.4 Перевіряти дотримання законності відділами управління , контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог чинного законодавства.

  3.5. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів освіти, охорони здоров’я всіх типів комунальної форми власності.

  3.6 Проводити колегії, конференції   семінари, наради керівників закладів, що належать до його компетенції.

  3.7 Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, комунальних закладів міської ради, підприємств, установ, організацій  всіх форм власності інформацію, пояснення,матеріали згідно чинного законодавства.

  3.8 Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться у Горохівській міській раді із питань, які належать до компетенції Управління.

   

   

  ІV. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ

   

  4.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку визначеному законодавством.

  4.2. Начальник управління:

  4.2.1. Здійснює керівництво діяльністю управління.

  4.2.2 Подає на затвердження міській раді Положення про управління освіти, культури,  молоді, спорту,соціального захисту та охорони здоров’я Горохівської міської ради;

  4.2.3.призначає на посаду та звільняє з посади у визначеному законодавством порядку працівників відділу;

  4.2.4 Затверджує положення про підпорядковані структурні відділи управління, посадові інструкції та розподіляє функціональні обов’язки між ними;

  4.2.5 Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету міської ради;

  4.2.6 Вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

  4.2.7 Звітує перед міським головою про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

  4.2.8 Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданні виконавчого комітету питань, що належать до компетенції управління та організовує підготовку проєктів  відповідних рішень;

  4.2.9 Представляє інтереси управління освіти,культури,молоді,спорту,соціального захисту та охорони здоров’я у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, структурними підрозділами міської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

  4.2.10 Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

  4.2.11 Розпоряджається коштами у межах затвердженого в установленому порядку кошторису управління;

  4.2.12 Подає на затвердження міському голові проєкти кошторису та штатного розпису управління   в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  4.2.13 Призначає на посаду та звільняє з посади у визначеному законодавством порядку працівників управління;

  4.2.14 Застосовує заходи морального та матеріального заохочення, вирішує питання дисциплінарної відповідальності працівників управління;

  4.2.15 Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб управління;

  4.2.16 Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

  4.2.17 Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  4.2.18 Здійснює інші повноваження, визначені законом.           

   

   

  V. ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ

   

  5.1. Управління володіє і користується майном, що знаходиться в його оперативному управлінні. Розпорядження майном здійснюється відповідно до положень чинного законодавства.

  6.2. Оплата праці працівників управління здійснюється відповідно до чинного законодавства.

   

  VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ УПРАВЛІННЯ

   

  6.1. Начальник і працівники відділів несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань та функцій згідно з законодавством.

  6.2. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники управління притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

   

  VII. ВЗАЄМОДІЯ УПРАВЛІННЯ

   

  7.1. Під час своєї діяльності управління взаємодіє із структурними підрозділами Горохівської міської ради, іншими органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, передбачених цим Положенням.

   

  VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  8.1 Управління освіти, культури,  молоді, спорту,соціального захисту та охорони здоров’я Горохівської міської ради є неприбутковою організацією.

  8.2. Керівництво управління створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділів, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

  8.3. Ліквідація і реорганізація управління проводиться Горохівською міською радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

   

   

   

   


Проекти рішень ради

                                                                                                  

                                                                  (ПРОЄКТ)                                                                           

                                                                                                         Затверджено

                                                                                                                 рішенням сесії

                                                                                                                                           №3-   /2020 від 29.12.2020р.  

   

   

   


  ПОЛОЖЕННЯ

  про Службу у справах дітей виконавчого комітету

  Горохівської міської ради

   

  Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність  служби  у справах дітей виконавчого комітету Горохівської міської ради, а також взаємовідносини її з іншими структурними підрозділами.

   

  І . Загальні положення

   

           1.1 Служба у справах дітей виконавчого комітету Горохівської міської ради (далі - служба) є структурним підрозділом виконавчого комітету Горохівської міської ради, утворюється, реорганізовується та ліквідовується рішенням сесії міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на службу завдань.

         1.2 Служба є юридичною особою, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету Горохівської міської ради, без відкриття рахунків у банках, фінансове обслуговування здійснюється бухгалтерією Горохівської міської ради.

        1.3 Служба має власний бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради. Посадовим особам служби видаються службові посвідчення встановленого зразка.

       1.4 Повне найменування юридичної особи: Служба у справах дітей виконавчого комітету Горохівської міської ради.

      1.5 Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна міському голові.

      1.6 Юридична адреса служби: 45701, Волинська область, м. Горохів, вул. Шевченка, 17.

      1.7 Служба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями голови Волинської обласної державної адміністрації, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями та дорученнями міського голови, рішеннями сесії, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

       1.8 Служба у справах дітей виконавчого комітету Горохівської міської ради здійснює свою діяльність на принципах:
       1) законності;
        2) застосування переважно методів виховання і переконання, що передбачають вжиття примусових заходів лише після вичерпання всіх інших заходів впливу на поведінку дітей;
        3) гласності, тобто систематичного інформування про стан справ 
  щодо захисту прав дітей, правопорушень серед дітей;
        4) збереження конфіденційності інформації про дітей, які вчинили правопорушення і до яких застосовувалися заходи індивідуальної профілактики;
        5) неприпустимості приниження честі і гідності дітей, жорстокого поводження з ними.

   

  ІІ. Основні завдання

     2.1. Основними завданнями служби є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, що включає:

        1) реалізація на території об’єднаної громади політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

       2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

      3) координація зусиль органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

      4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

      5) здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

       6) ведення державної статистики щодо дітей;

       7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);

       8) надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

      9) улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяння усиновленню, влаштуванню до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей ;

       10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

       11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території об’єднаної територіальної громади становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

   

  ІІІ.Функції

   

      3.1. Служба відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

         1) прийом громадян з питань,що стосуються соціального захисту дітей;

         2) надання інформації та проведення консультацій щодо діяльності органу опіки і піклування, служби у справах дітей, форм влаштування дітей, з питань застосування законодавства щодо захисту прав дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

        3) розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції щодо програм здійснення заходів соціального захисту дітей та бюджетних асигнувань на їх реалізацію;

       4) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

       5) виявлення дітей залишених без батьківського піклування (зокрема знайдених, підкинутих дітей, дітей, життю або здоров’ю яких загрожує небезпека);

      6) забезпечення реєстрації народження знайденої або підкинутої дитини, дитини , покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, дитини, мати якої померла чи місце проживання матері встановити неможливо;

      7) забезпечення тимчасового влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і були охоплені різними формами тимчасового влаштування, до батьків або осіб які їх замінюють,зокрема:

       - клопотання про влаштування дітей у притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, центри соціальної підтримки дітей та сімей;

        - рішення про влаштування дитини в заклад, підпорядкований виконавчому органу міської ради об’єднаної територіальної громади, рішення про її вибуття з такого закладу;

        - влаштування дитини у сім’ю родичів, знайомих та вибуття з такої сім’ї;

        - влаштування дитини у сім’ю патронатного вихователя та вибуття з неї ;

       8) вжиття заходів щодо надання статусу дитини-сироти або дитини,позбавленої батьківського піклування, його зміни;

       9) вжиття заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування;

         10) вжиття заходів щодо влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування до закладів освіти, охорони здоров’я або іншого дитячого закладу;

          11) ведення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які можуть бути усиновлені; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій; усиновлених дітей, за умовами проживання та виховання яких здійснюється нагляд; дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах; потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів; кандидатів в усиновлювачі; нерухомого майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі дітей, які до утворення служб у справах дітей міськими, районними у містах (у разі їх утворення), сільськими, селищними радами об’єднаних територіальних громад перебували на відповідному обліку в службах у справах дітей райдержадміністрацій (облік потенційних прийомних батьків, батьків-вихователів, дітей, які можуть бути усиновлені, та кандидатів в усиновлювачі ведуть виключно служби у справах дітей виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад).

         12) забезпечує створення і ведення банку даних про дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, дітей сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів в Єдиній інформаційно-аналітичній системі “Діти” (далі – ЄІАС “Діти”);

       13) організація та проведення разом з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Горохівської міської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин,що зумовлюють дитячу бездоглядність і безпритульність;

       14) забезпечення ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

       15) забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, зокрема розгляд питань щодо вчинення правочинів з майном дітей, збереження наявного майна, а також сприяння в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, які його не мають ;

       16) забезпечення соціального захисту дітей, розлучених із сім’єю, дітей-біженців, дітей, які потребують додаткового захисту ;

        17) підготовку рішень виконавчого комітету міської ради як органу опіки та піклування та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини;

         18) забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей без супроводу законних представників на підставі заяви про взяття на облік як особи, переміщеної з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, поданої до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

        19) участь у допиті малолітніх та неповнолітніх свідків, судовому розгляді за участі неповнолітнього обвинуваченого;

        20) здійснення контролю за цільовим використанням аліментів;

        21) перевірка за необхідності умов роботи працівників, яким не виповнилось 18 років на підприємствах, установах, організація різних форм власності;

        22) здійснює інші передбачені законом повноваження.

   

  ІV. Права та обов’язки

   

    4.1. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

        1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Горохівської міської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

        2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Горохівської міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

        3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Горохівської міської ради у сфері соціального захисту дітей;

       4) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

       5) розробляти і реалізувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень;

       6) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

      7) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих умовах, перебувають на обліку в службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу;

      8) брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів; представляти права дитини в суді;

       9) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

       10) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до її компетенції.

  V. Організація роботи

   

    5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, виконавчим комітетом, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

         5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду міським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством, та звільняється з роботи розпорядженням міського голови.

         На посаду начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Горохівської міської ради може бути призначена особа, яка є громадянином України, має вищу освіту і досвід роботи в органах державної влади або органах місцевого самоврядування не менш як 5 років та володіє державною мовою.

  5.3. Начальник служби:

         1) здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в службі;

       2) розробляє та затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

       3) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Горохівської міської ради;

       4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

       5) звітує перед головою Горохівської міської ради про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

       6) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

       7) за необхідності бере участь в роботі сесій міської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться міською радою та виконавчим комітетом;

        8) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами міської ради, з службою у справах дітей районної держадміністрації, обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва міської ради;

         9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

        10) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень служби;

        11 ) здійснює інші повноваження, визначені законом.

        5.5. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби визначає голова міської ради у межах відповідних бюджетних призначень.

        5.6. Штатний розпис служби затверджується міським головою за пропозиціями начальника служби відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених нормами чинного законодавства.

   

  VІ. Зміни та доповнення до положення

   

       1. Внесення змін та доповнень до цього положення здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом викладення його в новій редакції.

   

   


Проекти рішень ради


Проекти рішень ради

  РЕГЛАМЕНТ ГОРОХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

  ( Проект)

  ЗМІСТ

   Розділ І. Загальні положення

   Розділ ІІ. Сесія ради

   Глава 1. Порядок скликання сесії

   Глава 2. Розпорядок роботи сесії

   Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

   Глава 4. Чергові і позачергові сесії

   Глава 5. Порядок денний сесії

   Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

   Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

   Глава 1. Виключна компетенція ради

   Глава 2. Робочі органи сесії

   Глава 3. Ведення пленарних засідань

   Глава 4. Порядок надання слова

   Глава 5. Організація розгляду питань

   Глава 6. Прийняття рішень

   Глава 7. Порядок голосування пропозицій

   Глава 8. Таємне голосування

   Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

   Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

   Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

   Глава 1. Депутати

   Глава 2. Депутатські групи та фракції

  Глава 3. Міський голова та секретар ради

  Глава 4. Постійні комісії ради

   Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

   Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради

   Розділ V. Формування виконавчих органів ради

   Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

   Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

   Розділ VI. Здійснення контролю

   Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

   Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

   Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата

   Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

   Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

   Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

   Глава 3. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови

   Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

   Розділ IX. Заключні положення

   Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

  Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

  Розділ І. Загальні положення

   Стаття 1.

   Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції », іншими законодавчими актами цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради.

   Стаття 2.

   Регламент ради є обов’язковим для виконання всіма депутатами, міським головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування. Регламент встановлює порядок скликання і проведення сесії ради, формування виконавчих органів ради, порядок прийняття рішень та звітів, порядок здійснення контрольної діяльності, прийняття рішень та спеціальними процедурами, процедуру діяльності депутатів, посадових осіб та органів ради.

   Стаття 3.

   Робота ради ведеться державною мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати іншою мовою. Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець.

   Стаття 4.

   1. Представники засобів масової інформації акредитуються на весь час сесії , відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає представникам засобів масової інформації матеріали сесії , за винятком тих, які розглядаються за спеціальними процедурами.

   2. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представниками засобів масової інформації рада може позбавити їх акредитацій на визначений нею термін. Засіб масової інформації , представник якого був позбавлений акредитації , має право запропонувати для акредитації іншого свого представника на наступне засідання ради.

   3. На засіданнях ради можуть бути присутні особи за запрошенням, за викликом, депутати інших рад, обрані від виборчих округів, розміщених на території територіальної громади, на визначених для них місцях.

   4. Посадові особи, яких обирає, призначає чи затверджує рада, викликаються безпосередньо, а підлеглі їм службовці через них.

   5. Інші особи можуть бути присутні на пленарних засіданні ради за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів та осіб, визначених у пункті 3 цієї статті.

   6. Запис присутніх осіб проводить апарат ради і список передає головуючому.

   7. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Кожному депутату визначається його персональне місце, яке не може бути зайняте іншими особами.

   Стаття 5.

   1. За рішенням ради, яке приймається після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу ради, можуть проводитися її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.

  2. На закритому засіданні мають право бути присутніми особи, які визначені радою.

   3. Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо публікації матеріалів цього засідання.

   Стаття 6. Особи, присутні на засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні і не порушувати порядок. У разі порушення порядку їх за розпорядженням головуючого на засіданні може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

   Стаття 7. Діяльність ради, її виконавчих органів здійснюється згідно з планами роботи, які затверджуються радою та виконавчими органами з врахуванням пропозицій постійних комісій і депутатів ради, наукових установ та громадських об’єднань, органів самоорганізації населення.

   Стаття 8. На будинку, де працюють ради та їх виконавчі комітети, постійно піднімається Державний прапор України, а під час засідань ради в сесійному залі встановлюється Державний прапор України.

   Стаття 9. Кожне перше пленарне засідання ради нового скликання починається і останнє завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України.

  Розділ ІІ. Сесія ради

  Глава 1. Порядок скликання сесії

  Стаття 10.

   1. Рада проводить свою роботу сесійно.

   2. Сесії ради складаються з пленарних засідань ради і засідань постійних комісій ради, що проводяться у перерві між пленарними засіданнями.

   Стаття 11.

   1. Порядок скликання сесії визначається статтею 46 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

   2. У випадках, коли сесія скликається за пропозицією виконавчого комітету, постійної комісії чи на вимогу не менш, як однієї третини обраних депутатів ради, в апарат ради передається протокол засідання із зазначенням питань запропонованих до розгляду сесії .

   Стаття 12.

   Сесія ради є правомочною, якщо в пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених розділом VIII цього Регламенту.

  Глава 2. Розпорядок роботи сесії

   Стаття 13.

   1. У сесійний період пленарні засідання ради проводяться з 10.00 до 11.50, з12.10 до 14.00, з 15.00 до 18.00, якщо радою не буде прийнято іншого рішення.

   2. Останніх 30 хвилин депутати розглядають питання, внесені в «Різне» порядку денного сесії .

   3. Пленарне засідання ради може бути продовжено головуючим на засіданні понад визначений у пункті 1 цієї статті час не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це проголосувала більшість депутатів від присутніх на сесії .

  Глава 3. Порядок проведення сесії новообраної ради

   Стаття 14.

   Перша сесія новообраної ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Стаття 15. Територіальна виборча комісія не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам довідкові матеріали про обраних депутатів.

   Стаття 16.

   1. Для розробки проекту порядку денного першої сесії ради нового скликання та проектів інших документів, що виносяться на першу сесію, підготовки пропозицій щодо організації її роботи, новообраний міський голова утворює робочу групу з числа новообраних депутатів цієї ради (далі – робоча група).

   2. Перше засідання робочої групи скликає новообраний міський голова не пізніш як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання.

   3. Робоча група обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря. Свою роботу група здійснює на засадах, встановлених Положенням про постійні комісії ради.

   4. Робоча група припиняє свою діяльність із створенням постійних комісій ради.

   5. Про проведену роботу робоча група готує інформацію на першу сесію ради.

  Стаття 17.

   Робоча група спільно з апаратом ради не пізніш як за 5 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам перелік постійних комісій ради, із зазначенням кола профільних для кожної комісії питань, а також питань, які передбачається внести на розгляд ради та час скликання і місце проведення сесії .

   Стаття 18.

   1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії , який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів відповідно міського голови.

   2. До визнання повноважень депутатів як членів ради новообрана рада може приймати рішення тільки з питань відкриття сесії , обрання робочих органів сесії .

   3. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

   4. У разі якщо на час проведення першої сесії відповідний міський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії , рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох - п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради.

  Стаття 19.

   1. На першому засіданні ради головуючий на сесії пропонує депутатам розпочати формування депутатських груп (фракцій) ради, дає пояснення про їх права і порядок формування.

   2. Формування депутатських груп (фракцій) та постійних комісій проводиться депутатами в пленарний та поза пленарний час.

   Стаття 20.

   1. Рада до утворення постійних комісій ради проводить засідання з таким порядком денним:

   1) інформація голови територіальної виборчої комісії ;

   2) обрання лічильної комісії ;

   3) обрання секретаріату сесії ;

   4) інформація робочої групи, відповіді на запитання;

   5) доповідь міського голови попереднього скликання про стан справ у громаді;

   6) обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій постійних комісій ради;

   7) утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу;

   8) обрання голів постійних комісій ради. Згадана вище частина порядку денного першої сесії ради нового скликання не потребує обговорення та затвердження.

   2. Підготовча депутатська група може включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують обговорення і затвердження.

  Глава 4. Чергові і позачергові сесії

   Стаття 21.

  Сесії ради згідно зі статтею 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» можуть скликатися:

   - міським головою;

   - секретарем ради;

   - однією третиною (1/3) депутатів від загального складу ради;

   - виконавчим комітетом ради;

   - постійною комісією ради.

   Стаття 22.

   1. Чергові сесії ради скликаються за розпорядженням міського голови в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції , що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

   2. Апарат ради за 10 днів повідомляє депутатів про час скликання і місце проведення та перелік питань, які передбачається внести на розгляд чергової сесії ради. Ця інформація обов’язково публікується в офіційному друкованому виданні ради, на її офіційному веб-сайті, оприлюднюється в інших засобах масової інформації .

   Стаття 23.

   1. Позачергові сесії скликаються у випадку гострої необхідності.

  2. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії ради підписані ініціаторами, надсилаються міському голові з зазначенням питань до порядку денного та проектами документів, розгляд яких пропонується, не пізніше як за три дні до початку сесії .

   3. Рішення про скликання позачергової сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

   4. Матеріали позачергової сесії видаються депутатам при їх реєстрації .

  Глава 5. Порядок денний сесії

  Стаття 24.

   1. Проект порядку денного формується апаратом ради.

   2. Пропозиції щодо включення питань до проекту порядку денного сесії можуть вноситись міським головою, секретарем ради, постійними комісіями, депутатськими групами (фракціями), депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян, старостами.

   3. Основою для формування порядку денного сесії ради є перспективний план роботи ради.

   Стаття 25.

   Всі питання включені до проекту порядку денного, які вносяться на розгляд ради, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією та іншими постійними комісіями, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

   Стаття 26.

   1. До проекту порядку денного чергової сесії регулярно включаються звіти виконавчих органів ради, посадових осіб, яких рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує.

   2. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії .

   3. Проект порядку денного позачергової сесії повідомляється депутатам не пізніш як за день до сесії ради.

   4. Питання, внесені до порядку денного позачергової сесії ради, можуть розглядатися профільною постійною комісією ради в день проведення сесії . У виключних випадках питання, внесені до порядку денного позачергової сесії , можуть розглядатись на пленарних засіданнях без обговорення у постійних комісіях, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

   Стаття 27.

   1. Проект порядку денного сесії , сформований відповідно до вимог, зміни до нього обговорюються і затверджуються в цілому радою більшістю голосів присутніх депутатів.

   2. Обговорення щодо включення будь-якого питання до порядку денного сесії проводиться за скороченою процедурою.

   Стаття 28.

   1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій, ніж передбачена в ньому послідовності, відкладатися, змінюватися чи виключатися з порядку денного за рішенням ради, прийнятим після обговорення за скороченою процедурою.

  2. При цьому заслуховується виступ ініціатора додаткового питання до порядку денного з його обґрунтуванням, а також заслуховується виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії та представника відповідного виконавчого органу ради.

  Глава 6. Порядок підготовки питань для розгляду на сесії

   Стаття 29.

   Секретар ради разом з апаратом ради організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд сесії . У разі не утворення апарату ради його функції у повному обсязі забезпечує секретар ради.

   Стаття 30.

   Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, головою місцевої державної адміністрації , головою районної, обласної ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

   Стаття 31.

   Працівники відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради зобов’язані надавати ініціаторам проектів рішень допомогу та інформацію, необхідну для підготовки даних рішень.

   Стаття 32.

   1. Підготовлені проекти рішень ради проходять юридичну експертизу в юридичній службі та погоджуються (візуються) головою профільної комісії ради.

   2. Підготовлені проекти рішень ради повинні містити:

   - підпис виконавця, який готував проект рішення;

   - підписи осіб, які погоджували даний проект рішення.

   До рішення додаються також довідкові матеріали з техніко-економічним обґрунтуванням стосовно тих питань, що пов’язані з витратами із місцевого бюджету та відчуженням комунального майна.

   Стаття 33.

  1. Не пізніше як за 1 день до розгляду питань на сесії постійні комісії ради проводять їх попереднє обговорення, крім випадків, передбачених статтею 26 цього Регламенту.

   2. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації , які розглядаються і враховуються при прийнятті остаточного рішення на сесії ради.

   Стаття 34.

   Проекти рішень, інші матеріали, які вносяться на розгляд ради, не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії подаються до апарату ради, який не пізніше як за 8 днів до відкриття сесії доводить їх до відома депутатів.

   Стаття 35.

   Матеріали, підготовлені з недотриманням вимог цього Регламенту, приймаються до розгляду на сесії ради, як виняток, лише у випадку, коли вони вимагають термінового вирішення, були розглянуті на профільній постійній комісії та завізовані головами всіх постійних комісій і вносяться до порядку денного сесії в порядку їх надходження.

  Розділ ІІІ. Пленарні засідання ради

  Глава 1. Виключна компетенція ради

   Стаття 36.

   Виключно на пленарних засіданнях ради вирішуються питання, передбачені статтею 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

  Глава 2. Робочі органи сесії

  Стаття 37.

   Для забезпечення роботи пленарних засідань обираються робочі органи сесії з числа депутатів:

   - лічильна комісія;

   - секретаріат сесії .

   Стаття 38.

   1. Лічильна комісія утворюється на пленарному засіданні на термін повноважень ради.

   2. На першому організаційному засіданні лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря комісії .

   3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки.

   4. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) лічильної комісії рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад лічильної комісії .

   5. За дорученням ради функції лічильної комісії може виконувати секретар ради або міський голова.

   Стаття 39.

   1. Секретаріат обирається на пленарному засіданні на термін повноважень ради.

   2. Секретаріат виконує наступні функції :

   • веде протокол пленарного засідання ради;

   • проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити в обговоренні питань порядку денного;

   • надає допомогу головуючому у веденні сесії ради;

   • проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії та передає їх головуючому на пленарному засіданні, а також забезпечує передачу вказаних документів виконавцям.

   3. У випадку відсутності на пленарному засіданні члена (членів) секретаріату рада може за необхідності обрати на період даного пленарного засідання нового члена (членів) або новий склад секретаріату.

   4. У разі не утворення секретаріату його функції виконує секретар ради.

   Стаття 40.

   Кількісний та особовий склад лічильної комісії і секретаріату сесії затверджується більшістю депутатів від їх загального складу.

   Стаття 41.

   1. В необхідних випадках за рішенням ради може створюватись редакційна комісія з числа депутатів.

   2. Редакційна комісія готує кінцевий текст рішення ради, інші визначені радою матеріали.

  Глава 3. Ведення пленарних засідань

   Стаття 42.

   1. Пленарні засідання ради проводяться згідно з розпорядком роботи сесії .

   2. Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання, за винятком випадків, встановлених цим Регламентом.

   Стаття 43.

   1. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває міський голова або секретар ради, а на першій сесії – голова територіальної виборчої комісії . У випадку, якщо сесія скликається за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів цієї ради.

   2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого, під час розгляду внесеної ним пропозиції з непроцедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання, що містить конфлікт інтересів головуючого, він звільняє місце, відведене для головуючого, а ведення засідання доручається іншій особі, зазначеній в частині 1 цієї статті.

  Стаття 44.

   1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

   1) відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданнях ради;

  2) виносить на обговорення проекти рішень, інші акти ради, оголошує їх повну назву, зміст та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

   3) організовує розгляд питань;

   4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

   5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

   6) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

   7) ставить питання на голосування, повідомляє його результати;

   8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

   9) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити у відповідності з порядком денним сесії ;

   10) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

   11) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

   2. Під час засідання ради головуючий не перериває промовців, крім випадків, зазначених у цьому Регламенту, не коментує і не дає оцінок щодо їх виступів.

   3. Головуючий може доручити відповідним особам зачитування письмових документів, пропозицій щодо обговорюваного питання і з питання, підготовленого відповідною комісією ради. Зачитування документів, пропозицій від комісії здійснюється визначеним комісією доповідачем.

   Стаття 45.

   1. Пленарне засідання ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням.

   2. На початку пленарного засідання ради і після кожної перерви головуючий проводить реєстрацію депутатів. На початку засідання головуючий повідомляє присутніх про кількість депутатів, відсутніх з поважних причин.

   3. Якщо відкриття пленарного засідання неможливе у зв’язку з відсутністю за даними реєстрації необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає відкриття пленарного засідання на 1 годину, або оголошує дату, на яку переноситься початок сесії ради або дату наступного пленарного засідання.

   4. На вимогу депутатської групи (фракції ) головуючий проводить реєстрацію депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий закриває засідання з додержанням положень пункту 3 цієї статті.

   Стаття 46.

   На початку пленарного засідання головуючий оголошує порядок денний. Питання розглядаються в тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання.

   Стаття 47.

   1. За рішенням ради головуючий може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного пленарного засідання. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається без обговорення.

   2. До початку розгляду питання порядку денного головуючий може робити повідомлення раді, які вважає доцільними, у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання.

  Глава 4. Порядок надання слова

   Стаття 48.

   1. Час, який надається для доповіді – до 20 хвилин, співдоповіді і заключного слова – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні, для повторних виступів при обговоренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, для виступів з інформацією з питань порядку денного, для заяв, внесення запитів, резолюцій, надається час тривалістю до 3 хвилин, для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок, а також виступів в «Різному» - до 2 хвилин.

   2. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у пункті 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у пункті 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю депутатів. У разі необхідності головуючий може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів, визначеною шляхом голосування, продовжити йому час для виступу.

   3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

   Стаття 49.

   1. Рада може визначити загальний час для обговорення питання, після закінчення якого головуючий припиняє надання слова і в разі необхідності обговорення цього питання проводиться за скороченою процедурою.

   2. Якщо з’ясується, що визначеного часу для обговорення питань недостатньо, рада без обговорення може прийняти процедурне рішення про збільшення часу для обговорення.

  Стаття 50.

   1. Запис депутатів на виступ проводиться шляхом відповідно звернення до секретаріату сесії , яке ним реєструється.

   2. Список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається, передається головуючому.

   3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і в разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.

   Стаття 51.

   В необхідних випадках при прийнятті рішення, які потребують юридичного обґрунтування, головуючий може надавати слово представнику юридичної служби.

   Стаття 52.

   1. Кожна з депутатських груп (фракцій) має гарантоване право на постановку запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції , які мають ставитися на голосування.

   2. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання, надається слово для виступу.

   Стаття 53.

   На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого.

   Стаття 54.

   1. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому надано слово.

   2. Депутат та головуючий може виступити на засіданні ради з одного і того ж питання чи пропозиції , які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

   3. Слово щодо порядку ведення пленарного засідання ради, питань про неприйнятність рішення, для довідки, відповіді на запитання і роз’яснень надається головуючим позачергово, але не перериваючи промовця.

   4. Запитання доповідачам та співдоповідачам ставляться письмово або усно. Головуючий на пленарному засіданні оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам від різних зареєстрованих депутатських груп (фракцій).

   Стаття 55.

   1. Доповіді і співдоповіді, виступи, заяви, запити виголошуються з трибуни.

   2. Якщо головуючий не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи (фракції ) – зазначає і її назву.

   Стаття 56.

   Перед завершенням роботи сесії у «різному» відводиться час до 30 хвилин для виступів депутатів ради з пропозиціями, зауваженнями, короткими заявами і повідомленнями. Обговорення при цьому, як правило, не проводиться.

  Глава 5. Організація розгляду питань

   Стаття 57.

   Обговорення питання на пленарному засіданні ради включає:

   1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

   2) співдоповіді (в разі необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

   3) виступ чи оголошення думки головою чи представником від профільної постійної комісії ;

   4) виступи членів постійної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

  5) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);

   6) виступи депутатів;

   7) оголошення головуючим про припинення обговорення;

   8) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

   9) уточнення і оголошення головуючим, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

   10) виступи депутатів з мотивів голосування.

   Стаття 58.

   1. У необхідних випадках, визначених радою, та інших прямо зазначених в Регламенті питань, рішення приймаються після скороченого обговорення, яке включає:

   1) запитання доповідачу, співдоповідачам, і відповіді на них;

   2) виступ голови або представника від профільної постійної комісії ;

   3) виступи двох депутатів, які підтримують рішення, та двох депутатів, які його не підтримують;

   4) уточнення та оголошення головуючим пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;

   5) виступи депутатів з мотивів голосування.

   2. З питань, з яких не потрібно проводити обговорення, з процедурних та організаційних питань щодо ведення сесії , рада приймає рішення без обговорення.

   Стаття 59.

   Рішення про необхідність обговорення рада приймає більшістю голосів депутатів від присутніх.

   Стаття 60.

   Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата.

   Стаття 61.

   Депутат, група депутатів (фракцій) або постійна комісія можуть подати до секретаріату на ім’я головуючого свою окрему думку щодо прийнятого на пленарному засіданні рішення. Окрема думка, включається як додаток до матеріалів сесії .

   Стаття 62.

   У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися:

   1) пропозиції щодо порядку ведення пленарного засідання та організації розгляду питання;

   2) пропозиції , поправки постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів.

   Стаття 63.

   Усі пропозиції щодо обговорюваного питання після оголошення його на сесії подаються в письмовій формі до секретаріату на ім’я головуючого.

   Стаття 64.

   Тексти виступів депутатів, які виступили, і тих, які не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, передаються в секретаріат і включаються в протокол.

  Глава 6. Прийняття рішень

   Стаття 65.

   Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

   Стаття 66.

   1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні більшістю депутатів

  від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом.

   2. При встановленні результатів голосування враховується голос міського голови.

   Стаття 67.

   Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

   Стаття 68.

   1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання допускається лише в випадках, зазначених у цьому Регламенті.

   2. Рішення ради про припинення обговорення на пленарному засіданні може прийматися, якщо за це проголосувала більшість від присутніх депутатів.

   3. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються


Проекти рішень ради

   3. Питання, що виносяться на розгляд ради, попередньо розглядаються у відповідних постійних комісіях.

   4. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань або у відведеному для таємного голосування місці.

   5. Рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими.

   Стаття 69.

   Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні, а також зазначені в Регламенті, як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

   Стаття 70.

   1. Рада може скасовувати своє рішення, якщо за це проголосувала більшість від загального складу ради.

   2. У ході прийняття рішення чи вирішення іншого питання може здійснюватися переголосування радою, після проведення нового обговорення, якщо за це проголосувало більшість депутатів від присутніх на пленарному засіданні.

   Стаття 71.

   Формою виконання рішень ради може бути протокольне доручення, яке приймається на пленарному засіданні ради на випадок, коли поставлене депутатами чи керівниками виконавчих органів ради питання не ввійшло в проект того чи іншого рішення, але має до нього безпосереднє відношення.

  Стаття 72.

   1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням шляхом підрахунку голосів чи таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

  Стаття 73.

   1. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтримане 1/3 частиною депутатів від присутніх на сесії .

   2. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації ». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

   Стаття 74.

   Рішення ради може бути зупинено сільським, селищним, міським головою у відповідності до частини четвертої статті 59 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Стаття 75.

   1. Прийняті радою рішення передаються постійним комісіям та видаються депутатам за їх вимогою через 5 календарних днів після закінчення відповідного пленарного засідання.

   2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації ».

   3. Особливості діяльності ради з підготовки, прийняття та відстеження ефективності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

   Стаття 76.

   1. Рішення ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян не пізніш як у десятиденний строк після їх прийняття.

   2. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

   3. Рішення ради індивідуально-правового характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень в дію.

   Стаття 77.

   Прийняті рішення підписуються головуючим. Рішення з питань, які розглядалися коли головуючий тимчасово передавав усі свої обов’язки іншій особі у встановленому порядку, підписуються такою особою.

  Глава 7. Порядок голосування пропозицій

   Стаття 78.

   1. Обговорення та голосування з питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.

   2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного.

   Стаття 79.

   Після закінчення обговорення питання головуючий оголошує про перехід до голосування, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або пропозиції депутатів.

   Стаття 80.

   1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки.

  2. Якщо окрема думка депутата чи постійної комісії містить пропозиції щодо обговореного питання, головуючий оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.

   3. Пропозиції і поправки повинні проходити юридичну експертизу, яку на пленарному засіданні здійснює представник від юридичної служби.

   4. Головуючий може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки поставити її на голосування, якщо вона суперечить чинному законодавству.

   Стаття 81.

   1. Пропозиції та поправки до проектів рішень ради подаються депутатами доповідачу з даного питання у письмовій формі за особистим підписом ініціаторів не пізніше, як за день до початку сесії .

   2. Пропозиції і поправки ставляться на голосування в порядку надходження.

   Стаття 82.

   1. Головуючий послідовно оголошує зміст поправок і пропозицій і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.

   2. Головуючий після закінчення голосування повідомляє повні результати і прийняте рішення.

   Стаття 83.

   1. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

   2. В разі порушення процедури голосування або виникнення перешкоди під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

   3. Голосування проводиться за допомогою підняття рук при проведенні відкритого голосування або бюлетенями при проведенні таємного голосування.

   4. Поіменне голосування проводиться шляхом опитування головуючим вголос кожного депутата під час пленарного засідання.

   Стаття 84.

   В будь-який час депутат може звертатись з такими пропозиціями щодо дотримання Регламенту під час проведення пленарного засідання ради: - щодо перерви у пленарному засіданні; - щодо закритості (гласності) розгляду питань порядку денного; - про припинення обговорення питання порядку денного; - про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним; - про перенесення питання порядку денного; - про повторний розгляд сесійного питання.

   Стаття 85.

   Пропозиції щодо дотримання Регламенту повинні негайно ставитись на обговорення і голосування. Якщо є декілька пропозицій, то слід організовувати голосування з дотриманням черговості.

   Стаття 86.

   Виступи щодо регламенту не повинні тривати довше ніж 3 хвилини і обмежуватись обговоренням питань, безпосередньо пов’язаних з Регламентом і у відповідності з ним.

  Стаття 87.

   При розгляді пропозицій щодо регламенту надається можливість представнику кожної депутатської групи (фракції ) висловити свою думку «за» чи «проти».

   Стаття 88.

   Головуючий може повторно висловити свою думку щодо відповідного положення Регламенту перед повторним голосуванням.

   Стаття 89.

   Одна і та ж пропозиція не може ставитись на голосування більше двох разів, крім випадків, передбачених Регламентом.

  Глава 8. Таємне голосування

   Стаття 90.

   1. З визначених радою питань може проводитися таємне голосування.

   2. Рішення про проведення таємного голосування приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

   Стаття 91.

   Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Стаття 92.

   1. Таємне голосування організовує лічильна комісія.

   2. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії .

   Стаття 93.

   1. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою формою. У бюлетень для таємного голосування по проекту рішення ради вноситься запис «підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, нижче – запис «не підтримую рішення» і праворуч порожній квадрат, ще нижче – запис «утримуюсь» і праворуч порожній квадрат.

   2. На кожному бюлетені для таємного голосування мають бути підписи всіх членів лічильної комісії .

   Стаття 94.

   Час і місце проведення голосування, а також організація голосування встановлюється лічильною комісією і доводиться до відома всіх депутатів.

   Стаття 95.

   Лічильна комісія перед початком голосування: - одержує від секретаря ради складений в алфавітному порядку список усіх депутатів, повноваження яких визначені дійсними; - організовує заповнення бюлетенів для таємного голосування; - опломбовує скриньки для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці волевиявлення; - знищує бюлетені, що залишились після завершення їх видачі.

   Стаття 96.

   1. Голосування проводиться у кабіні (приміщенні) для таємного голосування. Заповнений бюлетень опускається в скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни (приміщення) для таємного голосування.

   2. Підрахунок голосів і встановлення результатів виборів проводиться лише членами лічильної комісії .

  Стаття 97.

   1. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії .

   2. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

   Стаття 98.

   На підставі доповіді лічильної комісії про результат таємного голосування головуючий повідомляє прийнято рішення або ні, а при виборах (погодженні) називає кандидатури обрані (погоджені) на посади.

  Глава 9. Дисципліна та етика пленарних засідань

   Стаття 99.

   1. На пленарному засіданні ради промовець, як і всі присутні, зобов’язаний дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», не повинен вживати образливі висловлювання, непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий має право попередити промовця про неприпустимість порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

   2. Депутат або представник депутатської фракції , групи, на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого про надання слова для репліки. Головуючий на засіданні надає слово депутату, або представнику депутатської фракції , групи відразу після звернення.

   3. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, в іншому разі головуючий може позбавити його слова.

   4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий після попередження позбавляє його слова.

   Стаття 100.

   1. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів, присутніх на сесії , визначеною шляхом голосування, може запропонувати депутату залишити зал.

   2. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий припиняє засідання до виконання депутатом його вимог.

   Стаття 101.

   У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

  Глава 10. Про порядок оформлення матеріалів сесії

   Стаття 102.

   Матеріали сесії складаються з протоколу та фонограми сесії .

   Стаття 103.

   1. Протокол сесії повинен містити:

   1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії , дату і місце її проведення, час початку і закінчення;

   2) загальне число депутатів ради, кількість присутніх, список запрошених на сесію та прізвища депутатів інших рад, які були присутніми на сесії ;

   3) порядок денний і регламент часу роботи;

   4) прізвища, посади доповідачів, співдоповідачів і виступаючих;

   5) результати голосування і прийняті рішення;

   6) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по запитах.

   2. До протоколу сесії додаються:

   1) тексти доповідей і співдоповідей;

   2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з припиненням обговорення питань;

   3) список присутніх на сесії депутатів;

   4) поправки і доповнення до проектів рішень;

   5) довідки, зауваження;

   6) порядок ведення сесії .

   Стаття 104.

   Фонограма сесії , записана на носіях електронної інформації , зберігається у секретаріаті ради протягом 1 року.

   Стаття 105.

   1. Протоколи сесій ради підписуються головуючим та одним із членів секретаріату сесії .

   2. Протокол сесії ради оформляється не пізніше 5 днів після завершення сесії ради.

  Розділ IV. Депутати, посадові особи і органи ради

  Глава 1. Депутати

  Стаття 106.

  Права, порядок діяльності депутата в раді та її органах визначаються законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, Положеннями про постійні комісії ради і цим Регламентом.

   Стаття 107.

   1. Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

   2. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

   Стаття 108.

   1. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

   2. Участь депутата у роботі ради та її комісій виявляється: - у присутності на всіх пленарних засіданнях і засіданнях комісій; - в активній роботі над питаннями, які виносяться на розгляд ради і попередньо розглядаються постійною комісією; - у виступах з питань, які розглядаються; - у внесенні поправок і пропозицій при розгляді проектів рішень ради; - в ініціюванні питань до плану роботи ради і постійних комісій; в ініціюванні питань до порядку денного сесії ; - у підготовці проектів рішень; - в організації контролю за виконанням, в першу чергу, рішень ради, віднесених до компетенції постійної комісії , в якій працює депутат; - у підготовці матеріалів по звіту постійної комісії перед міською радою; - в інформації виборців про рішення, які приймаються радою і постійною комісією тощо.

   Стаття 109.

   Відповідно до частини 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і цього Регламенту ради депутат за рішенням ради може вести пленарне засідання сесії . В цьому випадку цей депутат підписує протокол і прийняті рішення ради.

   Стаття 110.

   Депутат має право вийти з пропозицією про включення окремих питань до порядку денного. Ця пропозиція попередньо розглядається на засіданні відповідної постійної комісії . Про включення чи не включення запропонованих депутатом питань до порядку денного сесії , вирішує постійна комісія.

   Стаття 111.

   Депутат має право на депутатське звернення, депутатський запит та депутатське запитання. Порядок їх внесення та розгляду викладений в статтях 13, 21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та в розділі VII цього Регламенту.

   Стаття 112.

   Для роботи депутатів на виборчих округах, зустрічей з виборцями кожного місяця у встановлений радою день проводиться «День депутата». Він проводиться в приміщеннях, які визначаються виконкомом ради з врахуванням пропозицій та згоди депутатів, і виділяються кожному з них підприємствами, установами та організаціями, які розташовані на території виборчого округу.

   Стаття 113.

   1. Крім інформації виборців про роботу ради, її органів, депутатами розглядаються пропозиції , заяви і скарги громадян, ведеться прийом громадян.

  2. Депутат розглядає звернення, які надійшли до нього, вживає заходів до їх вирішення. З цією метою депутат може направляти одержані ним пропозиції , заяви і скарги до відповідних виконавчих органів ради, інших органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, громадських об’єднань, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до чинного законодавства і про результати повідомити заявника, а також депутата.

   Стаття 114.

   Депутат періодично, але не менш як один раз на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу і роботу ради перед виборцями, громадськими об’єднаннями.

   Стаття 115.

   Депутат як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватись правил депутатської етики, визначених у статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

  Стаття 116.

   Постійна комісія ради   з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, духовного відродження та соціального захисту населення,прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту , в разі надходження до ради листів, заяв, звернень про порушення депутатом хоча б однієї з норм правил, викладених в статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» чи письмових повідомлень депутатів, розглядає наведені факти. В разі систематичного порушення депутатом норм депутатської етики, пропуску протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , інших вимог, передбачених статтею 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики згідно із статтею 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вносить пропозиції про ініціювання питання щодо відкликання депутата на пленарне засідання ради.

  Стаття 117.

   Гарантії депутатської діяльності, охорона трудових та інших прав депутата забезпечуються відповідно до вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

  Глава 2. Депутатські групи та фракції

   Стаття 118.

   Депутати ради можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної із них входить не менше як _____ депутатів. Депутатські групи формуються як на партійній, так і на позапартійній основі. Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити й позапартійні депутати, які підтримують програмні документи відповідної партії . Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного і соціально-економічного розвитку, місцевого самоврядування.

   Стаття 119.

   Депутатські групи (фракції ) не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів.

   Стаття 120.

   1. Діяльність депутатських груп (фракцій) здійснюється в межах Конституції і законів України і спрямована на вирішення питань місцевого самоврядування. Порядок їх роботи, умови вступу і виходу депутатів з груп (фракцій) визначається самою депутатською групою (фракцією).

   2. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Міський голова і секретар ради не можуть входити до складу жодної депутатської групи (фракції).

   Стаття 121.

   Депутатські групи (фракції ) ради можуть формуватися і реорганізовуватися протягом повноважень ради відповідного скликання.

   Стаття 122.

   1. Депутатська група (фракція) реєструється радою на пленарному засіданні за поданням особи, яка очолює депутатську групу (фракцію), до якого додається підписане депутатами цієї групи (фракції) письмове повідомлення про сформування депутатської групи (фракції ) із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції  ) та депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).

   2. Рішення про об’єднання депутатів у групу (фракцію) доводиться до відома депутатів головуючим під час пленарного засіданні ради.

   3. У раді може бути створена лише одна фракція місцевої організації відповідної політичної партії , депутати від якої обрані до ради.

   4. Депутатська група (фракція) не може використовувати повну чи скорочену назву існуючої депутатської групи (фракції ) ради.

   Стаття 123.

   Після реєстрації депутатської групи (фракції) на пленарному засіданні сесії головуючий інформує депутатів про сформування такої групи (фракції), її кількісний склад. В тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій).

   Стаття 124.

   Діяльність депутатської групи (фракції) також припиняється у разі прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи (фракції ) чи після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу (фракцію), або строку повноважень ради відповідного скликання.

   Стаття 125.

  Депутатські групи (фракції ) можуть приймати участь в попередньому обговоренні кандидатур до складу виконавчого комітету ради, керівників інших органів ради, яких вона затверджує, розгляді питань, які виносяться на сесію, вносити відповідні пропозиції щодо рішень ради, мають гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради. Пропозиції груп (фракцій) носять рекомендаційний характер.

   Стаття 126.

  Голова депутатської групи (фракції) обирається депутатами, що входять до складу даної депутатської групи (фракції ) на зборах групи (фракції ) більшістю від загального складу групи (фракції ).

  Глава 3. Міський голова та секретар ради

   Стаття 127.

   Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, обирається нею на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування, здійснює свої повноваження на постійній основі.

   Стаття 128.

   Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою і відповідальним перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

   Стаття 129.

   Міський голова очолює виконавчий комітет, головує на пленарних засіданнях ради (крім випадків, передбачених частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом) та очолює її як юридичну особу.

  Стаття 130.

   Повноваження  міського голови, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, Статутом територіальної громади і цим Регламентом.

   Стаття 131.

   Міський голова може в установленому законом порядку зупинити дію рішень ради та її виконавчого комітету.

   Стаття 132.

   На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається голос міського голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

   Стаття 133.

   Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково в порядку, визначеному статтею 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Стаття 134.

   Секретар ради обирається за пропозицією міського голови з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в ній на постійній основі.

   Стаття 135.

   Обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради за пропозицією міського голови відбувається за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування більшістю депутатів від загального складу ради.

   Стаття 136.

   Повноваження секретаря ради, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади, цим Регламентом.

   Стаття 137.

   На міського голову та секретаря ради поширюються обмеження, визначені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції ».

  Глава 4. Постійні комісії ради

   Стаття 138.

   Повноваження постійних комісій ради, порядок їх створення і діяльності, структура і їх взаємодія з органами виконавчої влади ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про постійні комісії ради, та цим Регламентом.

   Стаття 139.

   Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на першій сесії ради нового скликання на строк її повноваження у складі голови і членів комісії за поданням міського голови та за згодою депутатів.

   Стаття 140.

   Кількісний склад комісії визначається радою, але не менше 5-ти членів в кожній комісії . Комісії формуються по напрямках, визначених радою. В разі необхідності може бути змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

  Стаття 141.

   1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, як за поданням міського голови, так і за пропозицією членів постійної комісії , в якій працює голова комісії .

   2. Голова постійної комісії може бути також відкликаний радою за його проханням або у випадках, зазначених цьому Регламенті.

   Стаття 142.

   Координує роботу постійних комісій ради секретар ради.

   Стаття 143.

   Пропозиції щодо порядку денного засідання постійної комісії формує голова комісії за поданням міського голови, секретаря ради, депутатів не пізніше, як за добу до засідання комісії .

   Стаття 144.

   Проекти рішень ради з питань внесених на засідання постійних комісій приймаються, як правило, один раз. Для повторного розгляду питання виконавець викладає письмове обґрунтування необхідності розгляду та погоджує його з міським головою або секретарем ради і головою постійної комісії .

   Стаття 145.

   Порядок денний та регламент роботи постійної комісії затверджується на початку засідання більшістю голосів від загального складу постійної комісії .

  Глава 5. Тимчасові контрольні комісії ради

   Стаття 146.

   Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

   Стаття 147.

   Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

   Стаття 148.

   Участь депутатів в роботі тимчасової контрольної комісії не звільняє їх від роботи в постійних комісіях ради.

   Стаття 149.

   Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, - спеціалісти, експерти, інші особи – не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

   Стаття 150.

   Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії , а також у разі прийняття повноважень ради, яка створила цю комісію.

  Глава 6. Про порядок висвітлення діяльності ради

   Стаття 151.

   Рада, постійні та тимчасові контрольні комісії , депутатські групи (фракції ) ради проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання, реалізацію наказів виборців.

   Стаття 152.

   Гласність роботи ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань в офіційному друкованому виданні ради, на офіційному веб-сайті, в інших засобах масової інформації . У необхідних випадках, за рішенням ради, її засідання можуть транслюватись.

   Стаття 153.

   1. Депутати для висвітлення позиції з того чи іншого питання, пов’язаного з їх депутатською діяльністю, не рідше одного разу на квартал мають гарантоване право виступу в кожному засобі масової інформації , засновником (співзасновником) якого є рада.

   2. Підставою для такого виступу є письмове повідомлення на ім’я керівника відповідного засобу масової інформації , яке надається не пізніше, ніж за 7 днів до дня оприлюднення інформації .

   Стаття 154.

   Виступи в засобах масової інформації засновником (співзасновником) якого є рада здійснюється на безоплатній основі, лише за умови, якщо вони не мають рекламного характеру.

  Розділ V. Формування виконавчих органів ради

  Глава 1. Утворення виконавчого комітету ради

   Стаття 155.

   Порядок формування виконавчих органів ради визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

   Стаття 156.

   Перед внесенням на розгляд ради кандидатур для затвердження до складу виконавчого комітету вони обговорюються у постійних комісіях.

   Стаття 157.

   Одночасно з проектом рішення з цього питання до постійних комісій подаються довідки на кожну кандидатуру до складу виконавчого комітету.

   Стаття 158.

   Постійні комісії після попереднього обговорення кандидатур готують щодо них мотивовані висновки і подають їх міському голові.

   Стаття 159.

   Міський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування по кожній кандидатурі окремо.

   Стаття 160.

   Міський голова мотивовано може зняти з розгляду запропоновану ним кандидатуру в будь-який момент, але до переходу ради до голосування щодо неї.

  Стаття 161.

   У разі, коли хтось з кандидатів до складу виконавчого комітету чи всі кандидатури не дістали підтримки, необхідної більшості депутатів, міський голова повторно вносить раді пропозиції щодо персонального складу виконавчого комітету чи окремих його членів.

  Глава 2. Формування структури виконавчих органів ради

   Стаття 162.

   Перед внесенням на розгляд ради питання про формування структури виконавчих органів ради воно попередньо розглядається в постійних комісіях.

   Стаття 163.

   Постійні комісії не пізніш як за 3 дні до своїх засідань повинні отримати від виконавчого комітету проект рішення з даного питання, завізований заступниками міського голови і керівником структурного підрозділу з питань фінансів.

   Стаття 164.

   При розгляді питання формування структури виконавчих органів ради постійні комісії можуть заслуховувати інформацію заступників міського голови, керуючого справами виконкому ради, керівника структурного підрозділу з питань фінансів.

   Стаття 165.

   Міський голова на пленарному засіданні ради інформує депутатів по суті висновків постійних комісій, після чого проводить голосування з даного питання.

   Стаття 166.

   У разі коли головуючому надійде пропозиція про обговорення питання формування структури виконавчих органів ради і вона отримає підтримку більшості депутатів, голосування проводиться після обговорення.

  Розділ VI. Здійснення контролю

  Глава 1. Контроль за виконанням рішень ради

   Стаття 167.

   Рада відповідно до визначених законом повноважень безпосередньо або через свої органи (постійні та тимчасові контрольні комісії ) здійснює контроль за виконанням своїх рішень і інших актів, які вона прийняла.

   Стаття 168.

   Свої контрольні функції постійні та тимчасові контрольні комісії здійснюють згідно з цим Регламентом, Положеннями про постійні комісії та чинним законодавством.

   Стаття 169.

   За вимогою постійних та тимчасових контрольних комісій апарат ради та виконавчий комітет надають інформацію про хід виконання рішень та періодично інформують раду про хід виконання рішень, вносять пропозиції про зняття з контролю виконаних рішень.

  Глава 2. Контроль за рішеннями виконавчого комітету ради

   Стаття 170.

   Контроль за рішеннями виконавчого комітету здійснюється постійними комісіями ради.

   Стаття 171.

   Механізм здійснення контролю за рішеннями виконавчого комітету ради визначається Регламентом виконавчого комітету ради.

  Розділ VII. Депутатські звернення, запити, запитання. Пропозиції і зауваження депутата

   Стаття 172.

   1. Депутат має право звернутися з депутатським зверненням (викладеною в письмовій формі вимогою депутата здійснити певні дії , вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення) з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території територіальної громади.

   2. Відповідь на депутатське звернення повинна бути надана депутату у десятиденний строк, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки порушених питань – не пізніш як у місячний строк, про що депутату зобов’язані письмово повідомити, обґрунтувавши мотиви необхідності цього продовження.

   3. Депутат може взяти участь у розгляді свого звернення, про що місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій, яким було адресовано депутатське звернення, повинні йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.

   Стаття 173.

   Письмові депутатські звернення та запитання, які направляються на адресу виконавчих органів ради попередньо реєструються в апараті ради.

   Стаття 174.

   Якщо депутат незадоволений результатами розгляду свого звернення, він має право на депутатський запит до посадових осіб ради і її органів, міського голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території територіальної громади, голови обласної державної адміністрації , його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

   Стаття 175.

   1. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні у письмовій чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. По ньому проводиться обговорення і приймається рішення.

   2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.


Проекти рішень ради

   2. Запит в усній формі вноситься депутатом перед затвердженням порядку денного.

   3. Письмовий текст запиту оголошується на пленарному засіданні ради головуючим. Міський голова доводить текст звернення до адресата.

   Стаття 176.

   1. Орган чи посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язаний дати усну чи письмову відповідь на запит у строки і в порядку, встановлені радою відповідно до закону. За результатами розгляду запиту рада приймає рішення.

   2. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради, при цьому обговорення може бути проведено, якщо на цьому наполягає не менше ¼ присутніх на засіданні депутатів. Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит радою, і вони або уповноважені ними особи мають право бути на цьому засіданні. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

   Стаття 177.

   Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також відповідну раду.

  Розділ VIII. Особливі процедури розгляду питань

  Глава 1. Прийняття бюджету і контроль за його виконанням

   Стаття 178.

   Процес безпосереднього формування бюджету на наступний фінансовий рік починається після ухвалення Верховною Радою України у другому читанні Закону України про Державний бюджет України на наступний рік та доведення у тижневий термін після цього Кабінетом Міністрів України виконавчому комітету ради положень та показників міжбюджетних відносин (обсягів міжбюджетних трансфертів та текстових статей, що визначають особливості міжбюджетних відносин на наступний бюджетний період), які були проголосовані Верховною Радою України у другому читанні.

   Стаття 179.

   На основі прогнозованого структурним підрозділом з питань економіки ради розвитку соціально-економічного стану  громади на наступний період, бюджетних запитів головних розпорядників коштів структурний підрозділ з питань фінансів ради у відповідності із статтями 75, 76 Бюджетного кодексу України складає проект бюджету на наступний бюджетний період у місячний термін після отримання показників міжбюджетних трансфертів, затверджених Верховною Радою України при прийнятті проекту Закону про Державний бюджет України у другому читанні.

   Стаття 180.

   Проект бюджету на наступний рік подається на розгляд виконавчого комітету. Схвалений проект бюджету виноситься на попередній розгляд постійних комісій ради.

  Стаття 181.

   З доповіддю на засіданнях всіх постійних комісій про проект бюджету виступає керівник структурного підрозідлу з питань фінансів або особа, яка виконує його обов’язки. На ознайомлення депутатів з проектом бюджету дається, як правило, не менше 14 днів.

   Стаття 182.

   Постійні комісії розглядають подані документи, після чого вони передають свої поправки до проекту бюджету в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

   Стаття 183.

   Якщо постійна комісія виносить пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вона зобов’язана запропонувати на ту ж саму суму коштів відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії подають до кожної поправки письмове обґрунтування.

   Стаття 184.

   1. Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку попередньо вивчає і розглядає на своєму засіданні поданий проект бюджету на наступний рік, а також розглядає поправки і пропозиції , які надійшли від інших постійних комісій ради.

   2. Постійна комісія готує висновки з розглянутих питань і спільно із структурним підрозділом з питань фінансів розробляє остаточний варіант проекту рішення ради. Засідання проводиться не пізніше ніж за 2 дні до пленарного засідання ради.

   3. Структурний підрозділ з питань фінансів ради готує таблицю про підтримані пропозиції депутатів, груп, фракцій та постійних комісій і перелік відхилених пропозицій до бюджету з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій.

   Стаття 185.

   На розгляд ради схвалений проект бюджету подається виконавчим комітетом. Співдоповідь з проекту бюджету робить голова постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку або призначений постійною комісією депутат, який входить до її складу.

   Стаття 186.

   Після обговорення проекту бюджету, в якому обов’язково беруть участь представники від всіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження бюджету.

   Стаття 187.

  Загальний постійний контроль за виконанням бюджету здійснює рада як безпосередньо, так і через постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, інші постійні комісії ради можуть проконтролювати виконання статей бюджету відповідно до їх компетенції .

   Стаття 188.

   1. З додержанням вимоги частини 1 статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» структурний підрозділ з питань фінансів щоквартально подає на розгляд ради письмові звіти про хід та результати виконання бюджету.

   2. Рішення про звіт приймається після його попереднього розгляду на засіданнях постійних комісій і виконавчого комітету ради. Порядок розгляду виконання бюджету аналогічний порядку підготовки бюджету на наступний рік.

   Стаття 189.

   Після закінчення бюджетного року, виконавчий комітет подає на затвердження ради, не пізніше 1 кварталу поточного року, письмовий звіт про виконання бюджету за минулий рік.

   Стаття 190.

   Попередньо письмовий звіт розглядається постійними комісіями, які готують відповідні висновки і подають їх для узагальнення в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

   Стаття 191.

   Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку розглядає звіт про виконання бюджету за минулий рік, висновки інших комісій і спільно із структурним підрозділом з питань фінансів готує остаточний варіант проекту рішення ради про затвердження звіту.

   Стаття 192.

   Після доповіді керівника структурного підрозділу з питань фінансів ради та після інформації голови постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку про виконання бюджету і відповідей на запитання, рада приймає рішення щодо звіту про виконання бюджету.

   Стаття 193.

   У двомісячний термін після завершення першого, другого, третього кварталів та у тримісячний термін після завершення року в офіційному друкованому виданні ради та на її офіційному веб-сайті публікують квартальний чи річний звіт про хід і результати виконання бюджету. Звіт, що відповідає за формою затвердженому бюджету, подає до офіційного друкованого видання структурний підрозділ з питань фінансів. Звіт про використання резервного фонду публікується окремо.

  Глава 2. Затвердження програм розвитку та контроль за їх виконанням

   Стаття 194.

   Формування програми соціально-економічного і культурного розвитку відбувається паралельно з підготовкою проекту бюджету на наступний рік, виходячи з фінансових можливостей.

   Стаття 195.

   Проекти програм складають виконавчі органи ради, до компетенції яких входить питання цільових програм.

   Стаття 196.

   Зазначені документи направляються для попереднього розгляду і підготовки висновків і пропозицій постійним комісіям ради. Висновки, поправки і пропозиції з письмовим обґрунтуванням непрофільних постійних комісій в письмовій формі направляються в постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

   Стаття 197.

   Постійна комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку після надходження проектів програм і пропозицій постійних комісій готує висновки щодо повноти фінансового обґрунтування і забезпечення програм, які приймаються.

  Стаття 198.

   Проект рішення ради про затвердження програм готують відповідні виконавчі органи ради спільно з профільними постійними комісіями.

   Стаття 199.

   1. Проекти програм на розгляд ради подаються виконавчим комітетом, а співдоповіді роблять голови відповідних постійних комісій.

   2. Після обговорення програм, в якому в обов’язковому порядку беруть участь представники від усіх постійних комісій ради, виконавчого комітету, рада приймає рішення про затвердження цих програм.

   Стаття 200.

   В разі не затвердження радою програми, вона відправляється в постійні комісії і виконавчий комітет на доопрацювання.

   Стаття 201.

   Протягом поточного року до програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм можуть бути внесені зміни і доповнення на основі спільно прийнятого рішення виконавчого комітету і постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку з наступним затвердженням радою.

   Стаття 202.

   Контроль за ходом виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм рада здійснює як безпосередньо, заслуховуючи інформації , звіти відповідних виконавчих органів з цих питань, так і через постійні комісії відповідно до їх компетенції .

   Стаття 203.

   Виконання програми соціально-економічного і культурного розвитку, інших цільових програм розглядається радою періодично, але не рідше як два рази на рік, інших цільових програм, не рідше одного разу на рік.

   Стаття 204.

   Виконання програм і прийняті радою рішення з цього приводу підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації як звіт перед територіальною громадою.

  Глава 3. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови

   Стаття 205.

   1. Повноваження міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:

   1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

   2) припинення його громадянства;

   3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

   4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

   5) відкликання з посади за народною ініціативою;

  6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

   7) його смерті.

   2. Повноваження міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації ».

   Стаття 206.

   Повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених абзацом першим частини другої статті 205 цього Регламенту, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови визначається законом про місцеві референдуми. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень міського голови приймається міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

   Стаття 207.

   В цьому випадку сесія ради скликається на вимогу групи депутатів, яка ініціює дострокове припинення повноважень міського голови, і є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь не менше 2/3 депутатів від загального складу ради.

   Стаття 208.

   Під час розгляду цього питання сесію відкриває і веде секретар ради, а в його відсутності – призначений сесією депутат.

   Стаття 209.

   Доцільність розгляду радою питання про дострокове припинення повноважень міського голови попередньо розглядається постійними комісіями ради, виконавчим комітетом, виконавчими органами ради з обов’язковим прийняттям обґрунтованого рішення.

   Стаття 210.

  Міський голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими частинами шостою - десятою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

  Глава 4. Дострокове припинення повноважень депутата

   Стаття 211.

   Повноваження депутата припиняються достроково без прийняття рішення ради за наявності наступних підстав, засвідчених офіційними документами, отриманих радою з відповідних установ, у разі:

   1) його відкликання виборцями у встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» порядку;

   2) припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;

   3) обрання або призначення його на посаду, зайняття якої згідно з Конституцією України і Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» не сумісне з виконанням депутатських повноважень;

   4) обрання його депутатом до іншої місцевої ради;

   5) визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;

   6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі, або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

   7) його смерті.

   Стаття 212.

   Повноваження депутата можуть припинятися достроково також за рішенням ради у зв’язку з отриманням радою:

   1) копії обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

   2) особистої заяви депутата про складення ним депутатських повноважень. При цьому рада, за поданням постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики розглядає відповідний вирок суду або заяву депутата на черговій сесії і приймає рішення про припинення повноважень депутата.

   Стаття 213.

  Достроково повноваження депутата припиняються також у випадку, передбаченому статтею 78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», коли достроково припиняє свої повноваження рада.

   Стаття 214.

   1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії , членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада може, відповідно до частини 5 статті 20 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата.

   2. Відкликання депутата виборцями проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», також відповідно до підстав, викладених у статті 37 вказаного Закону.

   Стаття 215.

   Про прийняте рішення щодо дострокового припинення повноважень депутата рада повідомляє виборців відповідного виборчого округу через засоби масової інформації .

  Розділ IX. Заключні положення

  Глава 1. Про дію Регламенту та порядок внесення змін до нього

   Стаття 216.

   Регламент набирає чинності після прийняття рішення радою про його затвердження.

   Стаття 217.

   Рада в необхідних випадках вносить зміни та доповнення до Регламенту. Зміни та доповнення до Регламенту набувають чинності не раніше ніж на 5 день після їх прийняття.

   Стаття 218.

  Постійна комісія ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, духовного відродження та соціального захисту населення,прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту готує та узагальнює пропозиції щодо змін та доповнень до Регламенту та вносить на розгляд ради.

   

   Глава 2. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради

  Стаття 219.

  1. Організаційне, технічне та інше обслуговування діяльності ради та її органів забезпечується апаратом ради та виконавчим комітетом.

   2. Керівництво апаратом ради та виконавчим комітетом здійснює міський голова.


Проекти рішень ради

   

    

   

   

                                                                     УКРАЇНА

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

    ЛУЦЬКОГО   РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Перша сесія восьмого скликання

   

  Проект рішення

   

  від  10 грудня  2020 року                                                              м.Горохів

  № 1-  / 2020

   

  Про утворення адміністративної комісії та

  затвердження Положення про адміністративну

  комісію при виконавчому комітеті

  Горохівської міської ради

   

  Керуючись пп. 4. п. «б» ч. 1 ст. 38,ст.Закону  України« Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст. 215 Кодексу України про адміністративні порушення. З метою забезпечення належної роботи адміністративної комісії , міська рада

   

  ВИРІШИЛА:

   

   

  1. Утворити адміністративну комісію при Виконавчому комітеті Горохівської 

      міської ради у кількості 13 осіб та затвердити іі персональний склад

      (Додаток  1)

  2. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому 

       комітеті Горохівської міської ради. (Додаток 2)

  3. Рішення сесії Горохівської міської ради №2-3/2010 від 27.12.2010р.,вважати 

      таким, що втратило чинність.

  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Ящукевича М.Ю.

   

   

   

   

   

    Горохівський міський голова                                                           В. Годик

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток 1

  до рішення сесії

  Горохівської міської ради

                                                                                                від 10.12.2020р.№ 1-/2020  

   

   

                                                 Склад

  адміністративної комісії виконавчого комітету Горохівської міської ради

   

   

   

  Голова комісії: Ящукевич Максим Юрійович-  перший заступник міського

                              голови з питань діяльності виконавчих органів ради

  Заступник голови комісії: Кудим Роман Анатолійович – приватний нотаріус

   

  Секретар комісії: Сафонік Інна Ігорівна – спеціаліст І категорії Горохівської  

                                міської ради.

   

  Члени комісії:

  Савчук Святослав Олександрович – депутат Горохівської міської ради.

  Мороз Володимир Володимирович- депутат Горохівської міської ради.

  Клемба Анатолій Богданович – директор ТзОВ «Еталон»

  Зеленський Ярослав Миколайович – староста сіл Мирне, Пустомити, Уманці, 

                                                                  Зеленолужне, Ватин, Ватинець;

   

  Сірук Наталія Володимирівна – староста сіл Журавники, Волиця 

                                                         Дружкопільська, Сільце, Охлопів, Квасів, 

                                                          Крижова;

  Панасюк Тетяна Дмитрівна - староста сіл Звиняче,Красів;

  Коритко Віктор Дмитрович – староста сіл Підбереззя, Печихвости, Стрільче, 

                                                     Полюхне, Козятин, Лемешів,Мирків, Пірванче;

   

  Пились Євгеній Трохимович – староста сіл Новосілки, Мислині, Ковбань;

  Цуцман Михайло Степанович- староста сіл Скобелка, Бистровиця, Марковичі, 

                                                         Озерці, Рачин.

  Мартинов Олександр Акакійович - староста сіл Холонів, Старостав.

   

   

   

                                  

  Міський голова                                                              В.Л. Годик

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

                                                                                                                            Додаток 2

  до рішення сесії

  Горохівської міської ради

  від 10.12.2020р. №1-  /2020

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про адміністративну комісію

  при виконавчому комітеті Горохівської

  міської ради

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті Горохівської міської ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб) та діє на громадських засадах.

  Метою створення адміністративної комісії є реалізація функцій виконавчого комітету міської ради у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод законних інтересів громадян Горохівської міської ради, відповідно до чинного законодавства України.

  1.2. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Горохівської міської ради (далі - адміністративна комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України,іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

   

  2. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ

   

  2.1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі чіткого і неухильного дотримання існуючих норм права, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобігання нових правопорушень, як самими правопорушниками, так і іншими особами.

  2.2. Адміністративна комісія розглядає, відповідно до чинного законодавства, справи про адміністративні правопорушення, віднесені Кодексом України про адміністративні правопорушення до їх відання:

  • у сфері охорони культурної спадщини;
  • у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів;
  • у сільському господарстві;
  • на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку;
  • в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;
  • в галузі торгівлі;
  • що посягають на громадську безпеку;
  • що посягають на встановлений порядок управління.

  2.3. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

  2.4. Створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та цим Положенням, що затверджується рішенням Горохівської міської ради .

  2.5. Адміністративна комісія утворюється відповідними органами місцевого самоврядування, у своїй діяльності відповідальна та підзвітна виконавчому комітету Горохівської міської ради. Виконавчий комітет може провадити зміни в складі адміністративної комісії.

  2.6. Адміністративна комісія діє в складі голови (заступник голови або член виконавчого комітету), заступника голови, відповідального секретаря, з правом голосу на засіданнях комісії, і не менш як 6 членів комісії, які діють в ній на громадських засадах. До складу комісії входять депутати Ради, представники профспілкових організацій, трудових колективів.

  До складу адміністративної комісії не можуть входити представники державних органів, службові особи яких мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

   

  2.7. Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив громадськості. Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями депутатів міської ради та комісіями, утвореними при виконавчому комітеті.

  2.8. Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнює практику цих справ у межах території, що підпорядкована Горохівській міській раді. Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ, або в результаті узагальнення практики їх розгляду, причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у виконавчий комітет або посадовій особі органу місцевого самоврядування пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

  Не пізніше, як у місячний строк по пропозиції має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено адміністративну комісію, що внесла пропозицію.

  2.9. Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

  2.10. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити титульний лист на справу, протокол про адміністративне правопорушення і постанову комісії, дані про оповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання комісії, вручення або надсилання постанови особі, до якої її винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

   2.11. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет Горохівської міської ради.

  2.12. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник голови:

  - керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;

  - головує на засіданнях комісії з правом брати участь у голосуванні;

  - забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;

  - вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;

  - підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.

  2.13. Секретар адміністративної комісії, а у разі його відсутності член комісії, який обирається на засіданні адміністративної комісії більшістю голосів, шляхом відкритого голосування усім присутнім на засіданні складом комісії:

  - заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;

  - здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;

  - веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;

  -вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;

  - разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;

  - веде діловодство адміністративної комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ

  - звертає постанови до виконання і контролює їх виконання.

  2.14. Адміністративна комісія користується печаткою виконавчого комітету Горохівської міської ради.

  2.15. Голова комісії, заступник голови комісії, відповідальний секретар комісії здійснюють представництво інтересів комісії в судах усіх інстанцій.

   

  3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

  3.1. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  Адміністративна комісія повертає протокол до органу, що його склав у випадку виявлення порушень вимог до складання протоколу, а також за інших підстав, коли за інформацією представленою в протоколі неможливо встановити (знайти) особу правопорушника, недостатньо доказів для притягнення його до відповідальності, недостатньо інформації, необхідної для притягнення правопорушника до відповідальності, тощо.

  3.2. Засідання комісії проводиться у разі необхідності, є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як половина від загального складу комісії,

  3.3. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією відносно громадян, зареєстрованих або тих, які фактично мешкають на території Горохівської міської ради.

  3.4. Справи розглядаються відкрито.

  3.5. Справу про адміністративне правопорушення адміністративною комісією не може бути розпочато, а розпочата підлягає закриттю за таких обставин:

  1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

  2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

  3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

  4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

  5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

  6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

  7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

  8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту;

  9) смерть особи, щодо якої було розпочато справу.

  3.6. Адміністративна комісія розглядає справи в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

  3.7. Адміністративна комісія розглядає листи, заяви та звернення громадян, органів державної влади, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань, віднесених до її компетенції. Приймає рішення з конкретного звернення, про що повідомляє заявника в строки і в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та іншими законами України.

  3.8.Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. В разі відсутності цієї особи, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

  3.9. При підготовці до розгляду справи, відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

  - чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;

  - чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;

  - чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду. Сповіщення осіб має бути не пізніше як за 3 робочих дня до дати розгляду справи;

  - чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

  - чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого їх законних представників і адвоката.

  3.10. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу. У разі відсутності голови та заступника голови комісії, присутні члени комісії можуть шляхом відкритого голосування простою більшістю від присутніх обрати головуючого на засіданні, який має право підпису постанов. Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання.

  3.11. Адміністративна комісія, при розгляді справи про адміністративне правопорушення, зобов’язана з’ясувати:

  - чи було вчинено адміністративне правопорушення;

  - чи винна    дана особа в його вчинені;

  -чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

  - чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність;

  - чи заподіяно майнову шкоду та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

  3.12. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення, адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

  - дата і місце засідання;

  - найменування і склад комісії;

  - зміст справи, що розглядається;

  - відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

  - пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

  - документи і речові докази, досліджені під час розгляду справи;

  - відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.

  Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

  3.13. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

  - про накладення адміністративного стягнення;

  - про закриття справи.

  3.14. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

  - попередження;

  - штраф.

  При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.

  При накладенні стягнення, адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

  Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

  Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.

  3.15. Постанова про закриття справи виноситься в разі оголошення усного зауваження, а також в разі наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

  3.16. Постанова комісії повинна містити:

  - найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;

  - дату розгляду справи;

  - відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

  - викладення обставин, установлених під час розгляду справи;

  - зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

  - прийняте по справі рішення.

  Постанова повинна містити вказівку про порядок і строки її оскарження.

  Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів від складу комісії, присутніх на засіданні. У разі рівності голосів вирішальним голосом є голос голови комісії або його заступника, у разі відсутності голови комісії. Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

  3.17. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови (засвідчена в установленому порядку головуючим на засіданні з проставленням печатки виконавчого комітету ради) протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання. Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна помітка та до справи долучається другий екземпляр супровідного листа щодо надсилання постанови відповідній особі. Постанова адміністративної комісії скріплюється печаткою виконавчого комітету Горохівської міської ради.

  3.18. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, відносно якої її винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет Горохівської міської ради або до суду. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, цей строк адміністративною комісією за заявою особи, відносно якої винесено постанову, може бути поновлено.

  Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла постанову, якщо інше не встановлено законодавством.

  Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.

  У разі надходження скарги або протесту на постанову адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом з справою в орган, куди оскаржується постанова.

  3.19. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також винесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.

  3.20. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, посадовими особами і громадянами.

  3.21. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання, відповідно до правил, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

  3.20. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить відповідну відмітку у справі.

   

   

   

   

  Міський голова                                                              В.Л. Годик

   

   


Проекти рішень ради

   

   

                                                                     УКРАЇНА

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

    ЛУЦЬКОГО   РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Перша сесія восьмого скликання

   

  Р І Ш Е Н Н Я

  (проект)

  від  10  грудня  2020 року                                                                 м.Горохів

  № 1- / 2020

  Про затвердження  графіка роботи

  відділу «Центр надання адміністративних

  послуг Горохівської міської ради

   

  Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з урахуванням Регламенту відділу «Центр надання адміністративних послуг» (далі – «ЦНАП»), затвердженого рішенням міської ради від 24.04.2020 № 40-5/200, з метою створення зручних і сприятливих умов для отримання послуг громадянами й суб’єктами господарювання, міська  рада

   

  ВИРІШИЛА:

   

  1. Затвердити графік роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради згідно з додатком.

  2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Горохівської міської ради від 28.05.2020 року № 41-1/2020 «Про затвердження графіка роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради.

  3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської міської ради (Ірина Середа).

            4. Секретареві міської ради Наталії Ковальчук з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше десяти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті міської ради.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Віктора Годика.

   

   

   

  Горохівський міський голова                                               Віктор Годик

   

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток

  до рішення міської ради
  від 10.12.2020 № 1- /2020

   

   

  ГРАФІК РОБОТИ

  відділу «Центр надання адміністративних послуг»

  Горохівської міської ради

   

  Дні тижня

  Години роботи

  Години прийому відвідувачів

  Понеділок

  08.00-16.00

  08.30-15.30

  Вівторок

  08.00-16.00

  08.30-15.30

  Середа

  08.00-16.00

  08.30-15.30

  Четвер

  08.00-20.00

  09.00-20.00

  П’ятниця

  08.00-15.00

  8.00-15.00

  Субота

  08.00-15.00

  8.00-15.00

  Вихідні дні – неділя

  Відділ «ЦНАП» працює без перерви на обід

   

   


Проекти рішень ради

   

                                                                     УКРАЇНА

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

    ЛУЦЬКОГО   РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Перша сесія восьмого скликання

   

  Р І Ш Е Н Н Я

  (ПРОЕКТ)

   

  від  10  грудня  2020 року                                                                 м.Горохів

  № 1- / 2020

  Про затвердження  керуючого  справами

  (секретаря) виконавчого комітету

  Горохівської міської ради

   

  Розглянувши пропозицію Горохівського міського голови Годика Віктора Леонідовича, відповідно до підпункту 3 частини 1  статті 26, частинами 2,3 статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», міська  рада

   

  ВИРІШИЛА:

   

  1. Затвердити    ______________________ на посаду керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Горохівської міської ради.

   

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Горохівського міського голову

   

   

  Горохівський міський голова                                               Віктор Годик


Проекти рішень ради

              УКРАЇНА

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

    ЛУЦЬКОГО   РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Перша сесія восьмого скликання

   

  Р І Ш Е Н Н Я

  (проект)

   

  від  10  грудня  2020 року                                                                 м.Горохів

  № 1- / 2020

  Про утворення виконавчого комітету ради,

  визначення його чисельності та

  затвердження персонального складу

   

  Розглянувши пропозицію Горохівського міського голови Годика Віктора Леонідовича, відповідно до підпункту 5 пункту 1  статті 26, статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська  рада

   

  ВИРІШИЛА:

   

  1. Утворити виконавчий комітет Горохівської міської ради.
  2. Встановити чисельність виконавчого комітету ради в складі 25 осіб.
  3. Затвердити персональний склад виконавчого комітету:
  1. Годик Віктор Леонідович – Горохівський міський голова;
  2. Ковальчук Наталія Василівна – секретар Горохівської міської ради;
  3.   - секретар виконавчого комітету (керуючий справами) Горохівської міської ради;
  4. Гайдук Олексій Вікторович – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
  5. Зеленський Ярослав Миколайович – староста ;
  6. Коритко Віктор Дмитрович – староста;
  7. Мартинов Олександр Акакійович – староста;
  8. Сірук Наталія Володимирівна – староста;
  9. Цуцман Михайло Степанович – староста;
  10. Панасюк Тетяна Дмитрівна – староста;
  11. Пились Євген Трохимович – староста;
  12. Зінчук Володимир Володимирович – директор НВК школа-гімназія м.Горохів;
  13. Олексюк Петро Анатолійович – начальник сектору превенції  Горохівського  відділу поліції;
  14. Кауза Ірина Юріївна – заступник головного лікаря по медичному обслуговуванню населення;
  15. Бондар Людмила Володимирівна – голова громадської ради, голова громадської організації «ЦЕНТР ЖІНОЧИЇ ІНІЦІАТИВ «МАРІЯ», голова Горохівського відділення громадсько-культурного об’єднання «ХОЛМЩИНА»;
  16. Клемба Анатолій Богданович – директор ТзОВ «Еталон»;
  17. Асатурян Карапет Володяйович – приватний підприємець;
  18. Кутас Юрій Єлисейович – громадський активіст;
  19. Гриб Тарас Васильович – директор РНД «Просвіта»;
  20. Мельничук  Мирослав Володимирович – фельдшер швидкої допомоги;
  21. Нижник Юрій Петрович – приватний підприємець;
  22. Петровський Сергій Валерійович – голова фермерського господарства
  23. Притолюк Андрій Ігорович –
  24. Дзюба Інна Петрівна -  соціальний працівник;
  25. Кінах Сергій Веніамінович – Начальник Горохівського ВУЖКГ;
  26. Климко Юлія Мирославівна – лікар психіатр Горохівської ЦРЛ.

   

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Горохівського міського голову

   

   

  Міський голова                                                                   В.Л.Годик


Проекти рішень ради

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Рішенням сесії

  Горохівської міської ради

  від 10.12.2020р. №1-  /2020

   

  ПРОЕКТ

  ПОЛОЖЕННЯ

  про адміністративну комісію

  при виконавчому комітеті Горохівської

  міської ради

   

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. Адміністративна комісія – це колегіальний орган, який утворюється при виконавчому комітеті Горохівської міської ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні правопорушення, за винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні правопорушення до відання інших органів (посадових осіб) та діє на громадських засадах.

  Метою створення адміністративної комісії є реалізація функцій виконавчого комітету міської ради у сфері забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод законних інтересів громадян Горохівської міської ради, відповідно до чинного законодавства України.

  1.2. Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Горохівської міської ради (далі - адміністративна комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законами України,іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

   

  2. ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ, ПОРЯДОК ЇЇ УТВОРЕННЯ

   

  2.1. Завданням адміністративної комісії є розгляд справ про адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі чіткого і неухильного дотримання існуючих норм права, чесного ставлення до державного і громадського обов’язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також запобігання нових правопорушень, як самими правопорушниками, так і іншими особами.

  2.2. Адміністративна комісія розглядає, відповідно до чинного законодавства, справи про адміністративні правопорушення, віднесені Кодексом України про адміністративні правопорушення до їх відання:

  • у сфері охорони культурної спадщини;
  • у сфері використання паливно-енергетичних ресурсів;
  • у сільському господарстві;
  • на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку;
  • в галузі житлових прав громадян, житлово-комунального господарства та благоустрою;
  • в галузі торгівлі;
  • що посягають на громадську безпеку;
  • що посягають на встановлений порядок управління.

  2.3. Адміністративна комісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.

  2.4. Створення і склад адміністративної комісії, порядок розгляду нею справ про адміністративні правопорушення визначається чинним законодавством та цим Положенням, що затверджується рішенням Горохівської міської ради .

  2.5. Адміністративна комісія утворюється відповідними органами місцевого самоврядування, у своїй діяльності відповідальна та підзвітна виконавчому комітету Горохівської міської ради. Виконавчий комітет може провадити зміни в складі адміністративної комісії.

  2.6. Адміністративна комісія діє в складі голови (заступник голови або член виконавчого комітету), заступника голови, відповідального секретаря, з правом голосу на засіданнях комісії, і не менш як 6 членів комісії, які діють в ній на громадських засадах. До складу комісії входять депутати Ради, представники профспілкових організацій, трудових колективів.

  До складу адміністративної комісії не можуть входити представники державних органів, службові особи яких мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати.

   

  2.7. Адміністративна комісія в своїй діяльності спирається на широкий актив громадськості. Адміністративна комісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, взаємодіє з постійними комісіями депутатів міської ради та комісіями, утвореними при виконавчому комітеті.

  2.8. Адміністративна комісія організує облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, узагальнює практику цих справ у межах території, що підпорядкована Горохівській міській раді. Адміністративна комісія, встановивши при розгляді конкретних справ, або в результаті узагальнення практики їх розгляду, причини та умови, що сприяли вчиненню адміністративних правопорушень, вносить у виконавчий комітет або посадовій особі органу місцевого самоврядування пропозиції про вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов.

  Не пізніше, як у місячний строк по пропозиції має бути вжито необхідних заходів і про результати повідомлено адміністративну комісію, що внесла пропозицію.

  2.9. Діловодство у справах, що розглядаються адміністративною комісією, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення, цього Положення та інших актів законодавства про адміністративні правопорушення.

  2.10. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити титульний лист на справу, протокол про адміністративне правопорушення і постанову комісії, дані про оповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час засідання комісії, вручення або надсилання постанови особі, до якої її винесено, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і результати її виконання та інші документи у цій справі.

   2.11. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення адміністративної комісії покладається на виконавчий комітет Горохівської міської ради.

  2.12. Голова адміністративної комісії, а під час його відсутності, заступник голови:

  - керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань;

  - головує на засіданнях комісії з правом брати участь у голосуванні;

  - забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні;

  - вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової підготовки членів адміністративної комісії;

  - підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення.

  2.13. Секретар адміністративної комісії, а у разі його відсутності член комісії, який обирається на засіданні адміністративної комісії більшістю голосів, шляхом відкритого голосування усім присутнім на засіданні складом комісії:

  - заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;

  - здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;

  - веде по справах, що розглядаються комісією, протоколи засідань комісії;

  -вирішує організаційні питання проведення засідань комісії;

  - разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне правопорушення;

  - веде діловодство адміністративної комісії, облік розглянутих справ про адміністративні правопорушення, забезпечує схоронність цих справ

  - звертає постанови до виконання і контролює їх виконання.

  2.14. Адміністративна комісія користується печаткою виконавчого комітету Горохівської міської ради.

  2.15. Голова комісії, заступник голови комісії, відповідальний секретар комісії здійснюють представництво інтересів комісії в судах усіх інстанцій.

   

  3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

  3.1. Підставою для розгляду адміністративною комісією справи є протокол про адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку уповноваженою на те службовою особою, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  Адміністративна комісія повертає протокол до органу, що його склав у випадку виявлення порушень вимог до складання протоколу, а також за інших підстав, коли за інформацією представленою в протоколі неможливо встановити (знайти) особу правопорушника, недостатньо доказів для притягнення його до відповідальності, недостатньо інформації, необхідної для притягнення правопорушника до відповідальності, тощо.

  3.2. Засідання комісії проводиться у разі необхідності, є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш як половина від загального складу комісії,

  3.3. Справи про адміністративні правопорушення розглядаються адміністративною комісією відносно громадян, зареєстрованих або тих, які фактично мешкають на території Горохівської міської ради.

  3.4. Справи розглядаються відкрито.

  3.5. Справу про адміністративне правопорушення адміністративною комісією не може бути розпочато, а розпочата підлягає закриттю за таких обставин:

  1) відсутність події і складу адміністративного правопорушення;

  2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку;

  3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність;

  4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони;

  5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення;

  6) скасування акта, який встановлює адміністративну відповідальність;

  7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення строків, передбачених статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

  8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, або нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення, а також повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по даному факту;

  9) смерть особи, щодо якої було розпочато справу.

  3.6. Адміністративна комісія розглядає справи в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

  3.7. Адміністративна комісія розглядає листи, заяви та звернення громадян, органів державної влади, органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питань, віднесених до її компетенції. Приймає рішення з конкретного звернення, про що повідомляє заявника в строки і в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» та іншими законами України.

  3.8.Справа розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. В разі відсутності цієї особи, справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи, якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

  3.9. При підготовці до розгляду справи, відповідальний секретар адміністративної комісії вирішує такі питання:

  - чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної справи;

  - чи правильно складено протокол та інші матеріали справи;

  - чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду. Сповіщення осіб має бути не пізніше як за 3 робочих дня до дати розгляду справи;

  - чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

  - чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого їх законних представників і адвоката.

  3.10. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адміністративної комісії, яка розглядає дану справу. У разі відсутності голови та заступника голови комісії, присутні члени комісії можуть шляхом відкритого голосування простою більшістю від присутніх обрати головуючого на засіданні, який має право підпису постанов. Головуючий на засіданні адміністративної комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, їх права і обов’язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справ, досліджуються докази й вирішуються клопотання.

  3.11. Адміністративна комісія, при розгляді справи про адміністративне правопорушення, зобов’язана з’ясувати:

  - чи було вчинено адміністративне правопорушення;

  - чи винна    дана особа в його вчинені;

  -чи підлягає вона адміністративній відповідальності;

  - чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність;

  - чи заподіяно майнову шкоду та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

  3.12. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення, адміністративною комісією ведеться протокол, в якому зазначаються:

  - дата і місце засідання;

  - найменування і склад комісії;

  - зміст справи, що розглядається;

  - відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;

  - пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і результати їх розгляду;

  - документи і речові докази, досліджені під час розгляду справи;

  - відомості про оголошення прийнятої постанови і роз’яснення порядку та строків її оскарження.

  Протокол засідання адміністративної комісії підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

  3.13. По справі про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить одну з таких постанов:

  - про накладення адміністративного стягнення;

  - про закриття справи.

  3.14. За вчинення правопорушень адміністративна комісія може застосовувати такі адміністративні стягнення:

  - попередження;

  - штраф.

  При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення, адміністративна комісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні правопорушення.

  При накладенні стягнення, адміністративна комісія враховує характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

  Якщо одночасно розглядаються дві або більше справи про вчинення однією особою кількох порушень, адміністративна комісія накладає стягнення в межах санкцій, встановлених за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень.

  Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш, як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення.

  3.15. Постанова про закриття справи виноситься в разі оголошення усного зауваження, а також в разі наявності обставин, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення, зазначених у Кодексі України про адміністративні правопорушення.

  3.16. Постанова комісії повинна містити:

  - найменування адміністративної комісії, яка винесла постанову;

  - дату розгляду справи;

  - відомості про особу, щодо якої розглядається справа;

  - викладення обставин, установлених під час розгляду справи;

  - зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;

  - прийняте по справі рішення.

  Постанова повинна містити вказівку про порядок і строки її оскарження.

  Постанова адміністративної комісії приймається простою більшістю голосів від складу комісії, присутніх на засіданні. У разі рівності голосів вирішальним голосом є голос голови комісії або його заступника, у разі відсутності голови комісії. Постанова підписується головуючим на засіданні і відповідальним секретарем.

  3.17. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови (засвідчена в установленому порядку головуючим на засіданні з проставленням печатки виконавчого комітету ради) протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або висилається потерпілому на його прохання. Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови висилається, про це робиться відповідна помітка та до справи долучається другий екземпляр супровідного листа щодо надсилання постанови відповідній особі. Постанова адміністративної комісії скріплюється печаткою виконавчого комітету Горохівської міської ради.

  3.18. Постанова адміністративної комісії може бути оскаржена протягом десяти днів з дня винесення постанови особою, відносно якої її винесено, а також потерпілим у виконавчий комітет Горохівської міської ради або до суду. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин, цей строк адміністративною комісією за заявою особи, відносно якої винесено постанову, може бути поновлено.

  Скарга на постанову подається в адміністративну комісію, яка винесла постанову, якщо інше не встановлено законодавством.

  Постанову адміністративної комісії може бути опротестовано прокурором.

  У разі надходження скарги або протесту на постанову адміністративна комісія протягом трьох діб надсилає скаргу разом з справою в орган, куди оскаржується постанова.

  3.19. Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а також винесення прокурором протесту, зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або протесту.

  3.20. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, посадовими особами і громадянами.

  3.21. Постанова адміністративної комісії про накладення адміністративного стягнення звертається до виконання, відповідно до правил, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення.

  3.20. На підставі документа, що свідчить про виконання постанови, відповідальний секретар адміністративної комісії робить відповідну відмітку у справі.

   


Проекти рішень ради

  Проекти рішень на 39 сесію міської ради


Проекти рішень ради

  Проекти рішень 38 сесії Горохівської міської ради


Проекти рішень ради

  Проекти рішень 33 сесії Горохівської міської ради від 11.09.2019р.


Проекти рішень ради

  Проекти рішень 32 сесії Горохівської міської ради 16.07.2019р.


Проекти рішень ради

  Проекти рішень 31 сесії Горохівської міської ради 14 травня 2019 року


Проекти рішень ради

  Проекти рішень 14 сесії ради сьомого скликання


Проекти рішень ради

  Проекти рішень 12 сесії ради сьомого скликання (2 засідання)  


Проекти рішень ради

  Проекти рішень 12 сесії ради сьомого скликання


ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016