ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  сьомого скликання

  (дванадцята сесія)

   

  Р І Ш Е Н Н Я

   

  від 24 лютого 2017 року                                                       м.Горохів

  № 12-5/2017

   

  Про затвердження Програми «Організація

  харчування учнів  загальноосвітніх  закладів 

  міста Горохів на  2017 рік»

   

       Відповідно до  ст. 26  Закону  України «Про місцеве самоврядування  в  Україні», Закону  України  «Про освіту»,  Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»,  Постанови кабінету Міністрів України  від  19 червня 2002 року  № 856  «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», міська рада    

   

  ВИРІШИЛА:

   

  1. Затвердити Програму «Організація харчування учнів  загальноосвітніх закладів міста Горохів на 2017 рік» (далі  Програма).

  2. Виконання заходів Програми здійснювати за рахунок коштів  міського бюджету. Фінансування проводити до 10 числа місяця наступного за звітним. Підставою для виділення коштів є подані дирекцією загальноосвітніх закладів міста до 5 числа місяця наступного за звітним:

  1) списки учнів 1-4 класів із числа малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО, дітей-переселенців та дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах, жителів міста Горохова;

  2) виписки із журналу обліку відвідування учнями вказаних категорій навчальних занять.

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на дирекцію загальноосвітніх закладів міста та на постійну комісію  з  питань планування,  бюджету  і  фінансів міської ради.

   

   

  Міський голова                                                        В.Л.Годик

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  рішенням сесії  міської ради 

  від 24 лютого 2017 року

  №12-5/2017

   

   

  Паспорт Програми

  «Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів міста Горохів

  на 2017 рік»

   

  Головний розробник Програми

  Горохівська міська рада

  Нормативно-установчі документи

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  Закон України «Про освіту»;

  Закон України «Про загальну середню освіту»;

  Закон України «Про охорону дитинства»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

  Строки реалізації Програми

  2017 рік

  Джерела фінансування Програми

  - районний бюджет

  - міський бюджет

  Виконавці

  загальноосвітні заклади міста Горохів, відділ освіти райдержадміністрації, районна рада, міська рада

  Фінансування заходів

  Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету в частині міжбюджетних трансфертів із міського до районного бюджету  в межах коштів передбачених кошторисом міської ради на бюджетний рік.

   

   

   

   

   

   

  1. Загальні положення Програми «Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів міста Горохів на 2017 рік»

   

           Одним  із основних  завдань загальноосвітніх навчальних  закладів міста на сучасному етапі є збереження здоров’я дітей.

            Має місце поступове зростання поширеності серед дітей та підлітків хвороб органів травлення, що безпосередньо залежить від якості та організації харчування.

             Тому необхідним є розроблення заходів, спрямованих на вдосконалення системи організації харчування школярів міста Горохів, які значну частину часу перебувають у навчальних закладах.

             Вартість харчодня на 2017 рік складає 6,00 грн.

             Загальноосвітні навчальні заклади міста Горохів мають приміщення їдалень та обідні зали, де створені умови для організації гарячого харчування школярів 1-11 класів. Харчування здійснюється на основі єдиного перспективного меню.

             Школи забезпечені електронними вагами, електрорушниками, холодильним обладнанням.

             На стан організації роботи шкільних їдалень впливає багато факторів: стан матеріально-технічної бази, санітарний стан, використання нових форм обслуговування тощо.

               Сьогодні існують проблеми і невирішені питання організації харчування школярів різного віку. Основними з них можна визначити такі:

  -застаріла нормативно-правова база організації  системи шкільного харчування;

  -застаріла матеріально-технічна база шкільних їдалень.

             Отже, загальний рівень розвитку шкільного харчування потребує подальшого вдосконалення.

             Виходячи з вищезазначеного, розроблено Програму «Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів міста Горохів на 2017 рік» (далі – Програма).

                           

  2. Головна мета та основні завдання Програми

   

  Головною метою Програми є сприяння збереженню здоров’я учнів, забезпечення всіх школярів раціональним, якісним та безпечним харчуванням;

  Основними завданнями Програми є:

  - створення умов для повноцінного харчування учнів, реалізації гарячого харчування учням пільгових категорій, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах міста;

  - удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування та збільшення охоплення харчуванням учнів.

   

  3. Фінансування програми.

   

      Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету в частині міжбюджетних трансфертів із міського до районного бюджету  в межах коштів передбачених кошторисом міської ради на бюджетний рік.

   

  4. Механізм реалізації Програми

   

             Аналіз стану та тенденцій розвитку системи організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Горохів впродовж трьох років дозволив визначити напрями та заходи, які сприяють виконанню першочергових завдань, визначених програмними документами загальнодержавного та районного рівня у сфері шкільного харчування, та усунення проблем, що стоять на заваді її подальшого розвитку, на виконання яких спрямовано цю Програму.

   

  5. Напрями реалізації Програми

   

  Пріоритетними напрямами роботи з організації харчування школярів міста Горохів вважати:

       5.1. Удосконалення якості харчування учнів:

  - забезпечення якісним харчуванням учнів соціально незахищених категорій відповідно до чинного законодавства;

  - забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів;

  - проведення роботи щодо охоплення учнів збалансованим харчуванням.

        5.2.Удосконалення управління системою забезпечення харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста:

  - контроль за дотриманням фізіологічних норм харчування (калькуляційні карти, технологічні картки тощо);

  - контроль за поставкою і прийманням сировини для виготовлення їжі;

  - організація систематичного і вчасного обслуговування обладнання;

  - оптимізація вартості харчування учнів.

   

  6. Контроль за виконанням Програми.

   

  Координація діяльності та контроль за виконанням Програми  покладається на виконком міської ради.

   

  Заходи щодо реалізації Програми «Організація харчування учнів загальноосвітніх закладів міста Горохів на 2017 рік»

   

  п/п

  Зміст заходу

  Термін

  виконання

  Відповідальні виконавці

  Джерела фінансування, сума

   

  1.

   

  забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів із числа малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких перебувають в зоні АТО,

  дітей-переселенців та дітей, які проживають в сім’ях, що опинилися в

  складних життєвих обставинах

  02.2017-05.2017

  міська рада

  міський бюджет,

   

  44161 грн.

   ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016