ГОРОХІВСЬКА МІСЬКА РАДА ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ

  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  сьомого скликання

   (дванадцята сесія)

  Р І Ш Е Н Н Я

  від 24 лютого 2017 року                                                                             м. Горохів

  № 12-8/2017

  Про внесення змін до Положення

  про ставки земельного податку

  за земельні ділянки

  на території м. Горохів

   

  З метою своєчасного наповнення міського бюджету та раціонального використання земельних ділянок на території м. Горохів та з метою приведення рішень Горохівської міської ради до норм чинного податкового законодавства, керуючись ст. 274, Податкового кодексу України, ст. 26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,

   міська рада вирішила :

  1. Внести зміни до Положення про ставки земельного податку за земельні ділянки на території м. Горохів, затвердженого рішенням Горохівської міської ради № 43-7/2015 від 09 липня 2015 року.

  2. В пункті 5.1.1 Положення про ставки земельного податку за земельні ділянки на території м. Горохів слова «на рівні 0,1 відсотку» замінити словами «на рівні 0,3 відсотка».

  3. Пункт 5.1.2.15 Положення доповнити словами «крім земель загального користування».

  4. Доповнити розділ 5 Положення пунктом 5.1.2.16. за земельні ділянки загального користування на рівні 0,5 відсотка.

   

   

  Міський голова                                                                   В.Л. ГодикВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016