Затверджено

                                               рішенням сесії міської ради

                                               від 23.12.2016 року №11-4/2016

   

   

   

  ПРОГРАМА

  СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  МІСТА ГОРОХІВ

  НА  2017  РІК

   

  ПАСПОРТ

  Програми соціального захисту населення м.Горохів на 2017 рік

   

  Регіон:

  Волинська область, Горохівський район

  Місто:

  Горохів

  Дата затвердження Програми:

  23.12.2016

  Розробник Програми

  Горохівська міська рада

  Відповідальні виконавці Програми

  Виконком міської ради

  Керівник Програми :

  (посада, прізвище, ім’я та по батькові, адреса, номер телефону, факс, електронна адреса)

  Заступник міського голови
  Ящукевич Максим Юрійович

  адреса: 45700, м.Горохів, вул.Шевченка, 17 тел.(03379) 21084, факс (03379) 21257,
  e-mail gorohivrada@ukr.net

  Термін реалізації програми

  2017 рік

  Обсяги фінансування на поточний рік, у тому числі бюджетні/позабюджетні:

  130 тис. грн.

   

  Мета  і завдання Програми

   

  Забезпечення реалізації конституційних прав громадян на працю, оплату праці та пенсійне забезпечення шляхом надання соціальних допомог.

  Сприяти подальшому розвитку системи надання соціальної допомоги найбільш нужденним верстам населення.

  Посилити контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, передбачених для надання населенню соціальних допомог.

  Сприяти зростанню рівних можливостей для осіб з особливими потребами щодо соціальної адаптації та інтеграції в суспільстві.

  Сприяти розвитку всебічної підтримки громадських організацій інвалідів, ветеранів та чорнобильців.

   

  Фінансове забезпечення

  Фінансування Програми здійснюється з міського бюджету   в межах асигнувань, передбачених на 2017 рік по галузі Інші видатки на соціальний захист населення. Загальний обсяг програми з міського бюджету – 130,0 тис. грн.;

   

  Очікувані результати

  Реалізація даної Програми дозволить:

  знизити рівень бідності в місті, підвищити рівень охоплення найбільш нужденних верств населення соціальними виплатами і послугами;

  вирішити проблеми фінансового та соціального забезпечення пільгових категорій населення та фізичних осіб, які надають соціальні послуги;

  створити систему своєчасного реагування з надання необхідної допомоги громадянам, які її потребують, для зниження соціальної напруги у суспільстві.

  Прикінцеві положення

           До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийнятих нормативних актів.

   

  Координація та контроль за ходом виконання програми

   

  Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів відповідальними виконавцями, зазначеними у цій Програмі. Координація та контроль за станом виконання Програми покладається на виконком міської ради.

  Відповідальні виконавці заходів цієї Програми щороку, до 10 січня, інформують про виконання заходів Програми за попередній звітний рік виконком міської ради.

  У разі необхідності внесення змін протягом терміну виконання програми відповідальні виконавці готують уточнення заходів і розрахунок витрат та вносить їх на розгляд сесії міської ради.

                                     Заходи   щодо виконання

  програми соціального захисту міста Горохів на 2017 рік

   

  п/п

   

  Найменування

   

  Відповідальні

  Міський бюджет, грн. 2016 рік

  1.

  Надання допомоги на поховання одиноким непрацюючим

  Міськвиконком

  10000

  2.

  Надання допомоги на лікування малозабезпеченим верствам населення, допомоги учасникам АТО та їх сім’ям

  Міськвиконком

  95000

  3.

  Допомога дітям воїнів  АТО на путівки для оздоровлення в таборі відпочинку

  Міськвиконком

  25000

   ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016