ЗАТВЕРДЖЕНА

  Рішенням сесії Горохівської

  міської ради 

  №11-5/2016 від 23.12.2016

   

                                                                            

   

  Програма

  матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Горохівського  районного військового комісаріату на 2017 рік , задіяних для виконання завдань за призначенням на території м.Горохова

   

  1. Паспорт програми

   

  1.

  Ініціатор розроблення Програми

  Горохівський районний військовий комісаріат

  2.

  Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

  23.12.2016, №11-5/2016

  3.

  Розробник Програми

  Горохівський районний військовий комісаріат

  4.

  Співрозробники Програми

  Горохівський міська рада

  5.

  Відповідальний виконавець Програми

  міська рада, районний військовий комісаріат

  6.

  Учасники Програми

  міська рада, районний військовий комісаріат, громадські та волонтерські організації.

  7.

  Термін реалізації Програми

  2017 рік

  8.

  Перелік бюджетів, які беруть участь у Програмі

  Міський бюджет

  9.

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

  100,0 тис. гривень

  9.1.

  Коштів державного бюджету

  -

  9.2.

  Коштів місцевих бюджетів

  100,0 тис. гривень

  9.3.

  Коштів інших джерел фінансування

  _

   

  2.  Визначення проблеми   на розв’язання якої спрямована програма

   

  У зв’язку з ускладненням внутрішньополітичної обстановки в державі,  втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації частини території України, будівель органів державної влади, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних сил України у східних областях України, виникла нагальна потреба в уведенні у дію системи територіальної оборони, а саме в уведенні підрозділів територіальної оборони Горохівського районного військового комісаріату.

  З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування програми з районного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

   

                               3.  Визначення мети програми

   

  Метою програми є здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділів територіальної оборони Горохівського районного військового комісаріату засобами захисту, зв’язку, електроживлення, комп’ютерною технікою, предметами речового майна і військового спорядження, медикаментами, медичним обладнанням,  закупівлю паливно-мастильних матеріалів, іншими товарами і послугами  для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань на території району і міста щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

   

  4.  Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

  обсягів та джерел фінансування, строки виконання програми

   

  Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони Горохівського районного військового комісаріату засобами захисту, зв’язку, електроживлення, комп’ютерною технікою, предметами речового майна і військового спорядження, медикаментами, медичним обладнанням,  закупівлю паливно-мастильних матеріалів, іншими товарами і послугами. 

  Виконання програми дасть можливість здійснити матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони Горохівського районного військового комісаріату необхідних для виконання завдань за призначенням.  

  Реалізація програми відбуватиметься протягом 2017 року.

  Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету.

  Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання програми, становить 300,0 тис. гривень.

   

  Ресурсне забезпечення програми

  тис. гривень

  Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

  2017 рік

  тис.грн

  Усього витрат на виконання програми

  тис.грн

  Обсяг ресурсів, усього:

  100,0

  100,0

  у тому числі:

   

   

  міський  бюджет

  100,0

  100,0

   

  5. Перелік завдань програми та результативні показники

   

           У програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Горохівського районного військового комісаріату

   

  з/п

  Заходи з матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони Горохівського районного військового комісаріату

  Обсяг витрат,

  тис. гривень

  1.

  Закупівля матеріально-технічних засобів для проведення розгортання та бойового злагодження підрозділів територіальної оборони.

  Кухня польова -

  40.00

  Палатка – 25.00

   

  Витрати на харчування -30.00

  Паливо-мастильні матеріали- 5.00

  2.

  Підготовка бази дислокації для розгортання підрозділів територіальної оборони та проведення навчальних зборів з особовим складом підрозділів територіальної оборони.

  3.

  Охорона та оборона об’єктів місцевого та регіонального значення підрозділами територіальної оборони.

  4.

  Посилення охорони та оборони об’єктів життєзабезпечення населення.

  5.

  Посилення охорони та оборони еколого-небезпечних об’єктів.

  6.

  Боротьба з диверсійно-розвідувальними силами та незаконно утвореними озброєними формуваннями агресора.

  7.

  Робота комендантської служби та підтримання правопорядку в районі і місті Горохові.

  8.

  Забезпечення умов для надійного функціонування органів державної влади.

  9.

  Обладнання стаціонарних та тимчасових блокпостів.

  10.

  Обладнання пункту управління підрозділами територіальної оборони

   

  Разом

  100,0

   

          Реалізація заходів програми дасть змогу забезпечити необхідними засобами захисту, майном та спорядженням згідно з потребами, вдосконалити теоретичні та практичні навички військовозобов’язаних підрозділів територіальної оборони Горохівського районного військового комісаріату для виконання поставлених завдань.

           Результативним показником ефективності програми є підготовка військовозобов’язаних підрозділів територіальної оборони Горохівського районного військового комісаріату до функціонування за призначенням.ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016