Затверджено

  рішенням сесії міської ради

  від 23.12.2016 року №11-9/2016

   

   

   

   

   

  ПРОГРАМА

  поліпшення якості питної води м.Горохів

  на 2017 рік

   

   

   

  ПАСПОРТ

  Програми поліпшення якості питної води м.Горохів на 2017 рік

   

  Регіон:

  Волинська область, Горохівський район

  Місто:

  Горохів

  Дата затвердження Програми:

  23.12.2016

  Розробник Програми

  Горохівська міська рада

  Відповідальні виконавці

  Виконком міської ради, Горохівське ВУЖКГ

  Програми

   

   

   

   

   

  Керівник Програми :

  Заступник міського голови

  (посада, прізвище, ім'я та по

  Ящукевич Максим Юрійович

  батькові, адреса, номер

  адреса: 45700, м.Горохів, вул.Шевченка, 17

  телефону, факс, електронна

  тел.(03379) 21084, факс (03379) 21084,

  адреса)

  e-mail gorohivrada@ukr.net

  Термін реалізації програми

  2017 рік

  Обсяги фінансування на поточний рік

  50,0 тис. грн.

   

   

   

  ПРОГРАМА

  поліпшення якості питної води м.Горохів на 2017 рік

   

  І. Загальні положення

   

  Програма «Поліпшення якості питної води м.Горохів» розроблена на виконання Закону України «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2012-2020 роки, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розроблення та реалізації регіональних та місцевих програм (заходів) Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2012-2020 роки, Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 року №118 «Деякі питання, пов'язані з виконанням Загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020 роки,

  Програма «Поліпшення якості питної води м.Горохів на 2017 рік» спрямована на реалізацію державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

  Забезпечення населення Горохівської міської ради питною водою є однією з пріоритетних проблем, розв'язання якої необхідне для збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення.

  Розроблення програми обумовлене:

  екологічним станом джерел питного водопостачання;

  потенційною загрозою ускладнення санітарно-епідемічної ситуації  внаслідок перебоїв постачання питної води населенню та її низької якості;

  незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів мереж водопостачання та водовідведення;

  застосуванням застарілих технологій та обладнання в системах питного водопостачання та водовідведення;

  високою енергоємністю обладнання централізованого питного водопостачання та водовідведення;

  відсутністю інвестицій та дефіцитом фінансових ресурсів, необхідних для розвитку і утримання в належному технічному стані та експлуатації систем питного водопостачання та водовідведення.

   

  ІІ. Сучасний стан водопровідної мережі та якості питної води

   

  На балансі Горохівського ВУЖКГ знаходиться 10 артсвердловин продуктивністю від 16 до 25 м.куб/год, крім комунального водозабору в склад якого входить 5 свердловин, ще обслуговується 5 артсвердловин, які було прийнято від СФГ «Гал-агро», ЛМГ, СПДЧ-9, ТзОВ Горохівагробуд, ПМК-16. Всі свердловини обладнані лічильниками обліку холодної води. Протяжність мереж водопостачання 65 км (ветхих та аварійних - 7,4 км-12%), з них: водогонів 15 км, вуличної мережі - 28,5 км., внутрішньо- дворової - 18,2 км. Водопровід по місту закільцьований. На водопровідній мережі розташовано 72 оглядових колодязі, з них у 31-ому встановлені пожежні гідранти. В місті на водопровідній мережі розташовано 7 водорозбірних колонок загального користування. Діаметр труб від 25 мм до 300 мм. Строк використання водопровідної мережі від 30 до 50 років.

  Враховуючи, що водопроводи в свій час прокладались з відхиленням від будівельних норм і правил, а також те, що значна  частина вуличних водопровідних мереж виконана із сталевих труб без надійної ізоляції і в основному силами жителів вулиць, діючі мережі на багатьох ділянках знаходяться в зношеному стані через ерозію металу та інші  пошкодження. По цій причині часто виникають  витоки і аварії на водопровідних мережах.

  Для запобігання аварійних ситуацій на водопровідній мережі планом заходів на 2017 рік передбачено наступне:

  - заміна аварійних ділянок  водопостання вул. Лесі Українки  та ін.;

  - заміна  і встановлення водопровідних засувок на мережі з метою раціонального відключення ділянок в випадку аварійної ситуації по мережах водопостачання міста;

  - проведення антикорозійних робіт на ВНВ (фарбування  веж).

   

  ІІІ. Мета та основні завдання програми

   

  Метою розробленої програми є:

  - поліпшення якісних показників питної води;

  - реконструкція та розвиток водопровідно-каналізаційного комплексу;

  - безперебійне надання послуг з водопостачання населенню;

  - поліпшення фінансового стану комунального підприємства, що надає послуги з водопостачання та водовідведення.

   

  IV. Напрями та заходи виконання програми

   

  Основними напрямками виконання Програми стануть:

  - забезпечення енергозбереження;

  - підвищення надійності роботи системи питного водопостачання;

  - економія витрат води через зниження невиробничих втрат питної води;

  - розвиток системи питного водопостачання;

  - підвищення якості питної води та послуг по водопостачанню;

  - розвиток системи водопостачання.

   

   

  V. Етапи виконання програми

   

  Програма розрахована на 2017 рік:

  - здійснення заходів по енергозбереженню;

  - технічне переоснащення об’єктів комунального господарства у сфері водопостачання та водовідведення;

  - розвиток системи водопостачання.

   

  VI. Організаційне забезпечення виконання програми

   

  Забезпечення виконання заходів Програми можливе при взаємній узгодженості дій Горохівського ВУЖКГ з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

  Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює комунальне підприємство та виконавчий комітет Горохівської міської ради, як орган місцевого самоврядування.

   

  VII. Фінансове забезпечення виконання програми

   

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та комунального підприємства Горохівське ВУЖКГ.

   

  VIII. Контроль за виконанням програми

   

  Контроль та аналіз виконання Програми здійснюється профільними постійно діючими депутатськими комісіями з питань комунального господарства, виконкомом міської ради.

  Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється відповідно до Законів України «Про питну воду та питне водопостачання» та «Про охорону навколишнього природного середовища».

   

  IX. Очікувані результати виконання програми

   

  Виконання Програми дозволить забезпечити:

  - реалізацію державної та регіональної політики у сфері питного водопостачання;

  - підвищення рівня якості послуг для споживачів;

  - впровадження у водопровідно-каналізаційному господарстві сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання, тощо;

  - зниження витрат матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

  - оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг та доходів населення;

  - безперебійне надання послуг з водопостачання населенню.

   

  X. Заключні положення

   

  Цю Програму розроблено на підставі пропозицій постійно діючої депутатської комісії з питань комунального господарства, фахівців комунального підприємства Горохівське ВУЖКГ та виконкому міської ради.

   

  Заходи

  щодо реалізації Програми

  «Поліпшення якості питної води м.Горохів на 2017 рік»

   

  п/п

  Зміст заходу

  Термін

  виконання

  Відповідальні виконавці

  Джерела фінансування, сума

   

  1.

  Придбання матеріалів для ремонту водопроводу міста

  2017 р.

  Горохівське ВУЖКГ

  Міський бюджет

  50,0 тис. грн.

   ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016