УКРАЇНА

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ

  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  сьомого скликання

  (тридцять перша сесія)

   

  Р І Ш Е Н Н Я

   

  від 14 травня 2019 року                                                       м.Горохів

  № 31-8/2019

   

  Про Програму підтримки ОСББ

  на території міста Горохова на 2019 рік

   

  Відповідно до п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада ВИРІШИЛА:

   

  1. Затвердити Програму підтримки ОСББ на території міста Горохова на 2019 рік (додається).

   

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію міської ради з питань бюджету.

   

   

   

          

   

  Міський голова                                                  В.Годик

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  рішення міської ради 

  №31-8/2019 від 14.05.2019

   

   

   

   

   

   

   

   

  Програма

  підтримки ОСББ на території міста Горохова на 2019 рік

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2019 рік

   

  ЗМІСТ

   

  Паспорт Програми………………………………………………………………...3

  Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма…4

  Розділ 2. Мета Програми…………………………………………………………4

  Розділ 3. Завдання Програми……………………………………………………  5

  Розділ 4. Механізм реалізації Програми….……………………………...……...5

  Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми…………………6

  Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми…………..……..8

  Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми……………………....8

  Додаток ..…………………………………………………………………………10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Паспорт Програми

   

  Ініціатор розроблення програми

  Горохівська міська рада

  Розробник програми

  Горохівська міська рада

  Співрозробники програми

  Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, депутати міської ради.

  Відповідальні виконавці програми

  Горохівська міська рада, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

  Термін реалізації програми

  2019 рік

  Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

  Міський бюджет, кошти об’єднання співвласників багатоквартирних будинків

  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми , в тому числі (тис. грн.):

  50

  Міський бюджет, (тис.грн.)

  50

   

   

   

   

  Розділ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

   

  Вкрай низький рівень розвитку житлового законодавства України спричинив глибоку кризу в багатьох сферах соціально-економічного життя,  в тому числі – в галузі управління житловим фондом. На сьогодні склалася ситуація, коли значна частина  квартир у багатоквартирних будинках містах є у приватній власності, однак самі будинки, як цілісні майнові комплекси, все ще перебувають на балансі комунальних підприємств. Власники квартир не тільки не мають навичок самостійного управління власним житлом, але навіть і не усвідомлюють себе співвласниками багатоквартирних будинків, та, відповідно, не визнають своїх обов’язків щодо утримання спільного майна в належному стані.

  Серед проблем, що перешкоджали створенню ОСББ є відсутність зацікавленості всіх мешканців будинку у створенні ОСББ, складні процедури реєстрації та неврегульованість окремих питань їх діяльності, недостатнє інформування мешканців про переваги ОСББ,  відсутність конкуренції на ринку.

  Світовий досвід показує, що лише інституції співвласників будинків здатні ефективно освоювати інвестиції в житлово-комунальному господарстві, причому лише на умовах співфінансування та/або низьковідсоткового кредиту. Необхідність прийняття цієї Програми полягає у визначенні шляхів максимального сприяння міської влади створенню та функціонуванню об'єднань співвласників багатоквартирного будинку.

   

  Розділ 2. Мета Програми

   

  Метою Програми є реалізація політики, спрямованої на:

  - вдосконалення або докорінну зміну існуючих форм і методів управління будинками;

  - задоволення потреб усіх споживачів житлово-комунальними послугами належної якості, яка відповідає вимогам державних стандартів;

  - підвищення рівня прозорості у взаємовідносинах між суб’єктами ринку житлово-комунальних послуг;

  - забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду міста.

   

  Розділ 3. Завдання Програми

   

  Досягнення мети Програми здійснюється шляхом виконання основних завдань:

  - сприяння утворенню ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;

  - проведення необхідної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо підтримки ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних тренінгів та семінарів;

  - надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ, залучення працівників комунальних підприємств до проведення обстежень технічного стану під час передачі будинків на баланс ОСББ;

  - поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг;

  - співфінансування робіт з поточного та капітального ремонту конструктивних елементів, внутрішніх систем тепло-, водо- та електропостачання багатоквартирних житлових будинків, у яких створено ОСББ;

  - співфінансування робіт з виготовлення проектної та кошторисної документації.

  - забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету.

   

  Розділ 4. Механізм реалізації Програми

   

  Виділення коштів з міського бюджету на проведення поточного, капітального ремонту житлового фонду ОСББ, виготовлення проектно-кошторисної документації буде проводитись на умовах співфінансування, а саме: до 50% від загальної вартості робіт – це кошти міського бюджету, не менше 50% – власні та залучені кошти ОСББ.

  Фінансування з міського бюджету для будинку ОСББ здійснюється в межах до 8,0 тис. грн. на одну квартиру.

  Для отримання фінансової підтримки з міського бюджету для проведення поточного, капітального ремонту будинку, виготовлення проектно-кошторисної документації ОСББ необхідно:

  • за власні кошти або на умовах співфінансування виготовити проектно-кошторисну документацію та у встановленому порядку провести її експертизу.

  - надати до Горохівської міської ради заявку на  участь у Програмі за підписом керівника ОСББ (іншої уповноваженої рішенням загальних зборів особи), проектно-кошторисну документацію та належним чином завірені копії наступних документів:

  1. Статут ОСББ;

  2. Свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ , а у разі, якщо воно не видавалося, – витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

  3. Рішення загальних зборів ОСББ про участь у Програмі;

  4. Документи, що посвідчують особу та повноваження керівника ОСББ  (рішення установчих зборів про утворення органів управління та обрання керівника), або іншого представника (рішення загальних зборів ОСББ, довіреність на представництво інтересів).

  Горохівська міська рада, в порядку черговості, розглядає наданий пакет документів та вносить на розгляд сесії Горохівської міської ради проект рішення щодо виділення коштів .

  У випадку прийняття рішення про надання співфінансування на проведення робіт із поточного, капітального ремонту будинку, виготовлення проектно-кошторисної документації Горохівською міською радою перераховуються кошти на рахунок ОСББ, відкритий в УДКСУ у Горохівському районі.

   

  Розділ 5. Джерела та обсяги фінансування заходів Програми

   

  Фінансування проектів згідно Програми можливе у партнерстві з ОСББ та іншими джерелами фінансування.

  Джерелами фінансування заходів Програми є:

  -  кошти міського бюджету;

  - гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески;

  - кошти ОСББ.

  Прогнозний обсяг фінансування Горохівською міською радою Програми на 2019 ріки складає 50,0 тис. грн.

  Кошти міського бюджету, призначені для сприяння діяльності ОСББ, використовуються  на:

  - інформаційне забезпечення населення міста;

  - надання консультацій ініціативним групам з питань створення ОСББ;

  - проведення поточного, капітального ремонту будинку, виготовлення проектно-кошторисної документації на умовах співфінансування.

   

   

  Прогнозний обсяг

  фінансового забезпечення виконання заходів Програми

  за рахунок коштів міського бюджету

   

  Найменування заходу

  Сума

  (тис.грн)

  Виконавець

  Інформаційне забезпечення населення міста

  -

  Горохівська міська рада

  Надання консультацій ініціативним групам з питань створення ОСББ

  -

  Горохівська міська рада

  Допомога керівникам об’єднань у проведенні спільного обстеження технічного стану будинку та його основних конструктивних елементів

  -

  Горохівська міська рада

  Горохівське ВУЖКГ

  ТзОВ «Еталон»

  Поточний ремонт будинків, виготовлення проектно-кошторисної документації

  50,0

  Горохівська міська рада

   

  Всього

  50,0

   

          

  Розділ 6. Координація та контроль за виконанням Програми

   

  Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва.

  Головним розпорядником коштів за Програмою виступає Горохівська міська рада.

  Звіт про виконання Програми відповідальні виконавці надають міській раді за підсумками бюджетного року.

   

  Розділ 7. Очікувані результати від виконання Програми

  Для територіальної громади міста:

  - забезпечення інформування населення в умовах реформування житлово-комунального комплексу про переваги об'єднань власників житла;

  - можливість створення власної управлінської структури для вирішення проблеми утримання будинків;

  - покращання фізичного стану будинків та умов проживання в них;

  - цільове та раціональне використання коштів мешканців на утримання житлових будинків;

  - контроль за якістю ремонтних робіт у будинках;

  - можливість вибору найкращого варіанту у сервісному обслуговуванні будинку;

  - соціальна мобілізація мешканців;

  - забезпечення захисту прав споживачів, їх своєчасне інформування з питань своїх прав та обов'язків;

  • забезпечення умов безпечного проживання населення міста.

  Для міської ради:

  - реалізація державної політики щодо регіонального розвитку у сфері житлово-комунального господарства;

  - поліпшений фізичний стан житлового фонду міста в цілому;

  - створення прозорого механізму взаємодії міської влади з об'єднаннями громадян, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства;

  - створення прозорого механізму взаємодії між виконавчими органами міської ради, підприємствами та громадськістю, спрямованого на вирішення проблемних питань у сфері житлово-комунального господарства.

  - створення сприятливих умов для залучення позабюджетних коштів у розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та ефективного механізму подальшого його реформування із залученням іноземних інвестицій, кредитів, коштів фізичних і юридичних осіб;

  - забезпечення надання населенню житлово-комунальних послуг належної якості відповідно до вимог національних стандартів, гармонізованих з міжнародними або регіональними, за умови їх своєчасної оплати.ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016