Затверджено

  рішенням сесії міської ради

  від 21.12.2018 року №28-11/2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ПРОГРАМА

  розвитку дошкільної освіти

  на території Горохівської міської ради

  на 2019 рік

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Горохів – 2019

   

  ПАСПОРТ

  Програми розвитку дошкільної освіти на території Горохівської міської ради

  на 2019 рік

   

  Регіон:

  Волинська область, Горохівський район

  Місто:

  Горохів

  Дата затвердження Програми:

  21.02.2018

  Розробник Програми

  Горохівська міська рада

  Відповідальні виконавці

  Виконком міської ради,

  Програми

  ДНЗ міста

   

   

   

   

  Керівник Програми :

  Заступник міського голови

  (посада, прізвище, ім'я та по

  Ящукевич Максим Юрійович

  батькові, адреса, номер

  адреса: 45700, м.Горохів, вул.Шевченка, 17

  телефону, факс, електронна

  тел.(03379) 21084, факс (03379) 21257,

  адреса)

  e-mail gorohivrada@ukr.net

  Термін реалізації програми

  2019 рік

  Обсяги фінансування на поточний рік, у тому числі бюджетні/позабюджетні:

  258000 грн.

   

   

  І.Загальні положення

   

  Організація дошкільної освіти на території міської ради буде здійснюватися відповідно до Державної національної Програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативно - правових актів.

  На території міської ради діє 2 дошкільних навчальних заклади: ДНЗ «Сонечко» та ДНЗ «Казка». Тут створенні всі умови для зміцнення та збереження здоров’я дітей, забезпечення високого рівня дошкільної освіти дітей, їх розвитку та виховання.

  За останні роки досягнуто значних зрушень у зміцненні та оновленні матеріально-технічної, навчальної бази діючих дошкільних навчальних закладів. У всіх закладах забезпечено належне проведення опалювального сезону, у всіх є власні котельні, всі каналізовані та забезпечені проточною холодною і гарячою водою .

  В полі зору міської ради постійно перебуває питання стану харчування дітей дошкільного віку. Забезпечується виконання ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» щодо внесення плати за харчування дітей у розмірі 40% за рахунок держбюджету. В усіх дошкільних установах встановлено триразовий режим харчування. Якість харчування дошкільнят щорічно покращується за рахунок збільшення фінансування.

  Важливою якісною характеристикою системи дошкільної освіти є стан здоров’я вихованців. Медичне обслуговування дітей здійснюють медичні сестри. В усіх дошкільних закладах здійснюються щоденні огляди дітей, проводяться антропометричні виміри.

  Проте, дана мережа дошкільних навчальних закладів на території ради не достатньо задовольняє конституційне право громадян на отримання доступної дошкільної освіти, так як не всі діти дошкільного віку, що проживають на території ради, мають змогу відвідувати навчальні заклади.

  Потрібно також активізувати роботу щодо здійснення соціально-педагогічного патронату дітей, які не мають можливості відвідувати дошкільні навчальні заклади через їх відсутність та стану здоров'я.

  1. Мета і основні положення програми Мета Програми:

   

  реалізація державної політики у галузі дошкільної освіти; забезпечення доступності дошкільної освіти, ранньої реабілітації та охорони здоров’я дітей, якісної підготовки їх до школи;

  розробка заходів, спрямованих на підтримку та розвиток системи дошкільної освіти Горохівської міської ради в інтересах формування фізично здорової, гармонійно розвинутої, соціально - активної творчої особистості.

  Основні завдання Програми:

   

  розвиток дошкільних навчальних закладів відповідно до потреб населення;

  зміцнення матеріально - технічної бази дошкільних навчальних закладів;

  розробка проектно-кошторисної документації та виконання самих робіт з капітального ремонту приміщень ДНЗ, що знаходяться в комунальній власності міської ради;

  збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров'я дітей, всебічного розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання, формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності;

  забезпечення якісного медичного обслуговування та збереження здоров’я дітей у дошкільних закладах;

  забезпечення якості дошкільної освіти.

  Пріоритети програми:

   

  створення належних умов для функціонування системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання.

   

  1. Очікувані результати

   

  Виконання програми дасть можливість забезпечити:

  • захист конституційних прав дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти;
  • збільшення показників охоплення дошкільною освітою дітей від 1 до 6 років;
  • створення ефективної системи роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади, приділяти особливу увагу дітям соціально - вразливих та пільгових категорій;
  • запровадження дошкільного закладу сучасним обладнанням, оновлення методичних матеріалів, інших засобів навчання дітей;
  • забезпечення виконання натуральних та грошових норм харчування дітей дошкільного віку;
  • забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;
  • підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень науки.
  •  
  1. Фінансування

   

  З   метою більш ефективного та повного забезпечення дошкільних навчальних закладів, їх утримання та розвитку, у 2019 році фінансування програми здійснюватиметься:

  1. За рахунок доходів загального та спеціального фондів міського бюджету і в межах коштів, передбачених бюджетом міської ради, а саме за статтями:

  - 2240 оплата послуг крім комунальних – 258000 грн.

  1. За рахунок спонсорських коштів.
  2. За рахунок інших джерел, незаборонених законом.
  1. Контроль за виконанням програми

   

  Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну комісію міської ради з питань бюджету.ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016