Жителю міста:

Адміністративні послуги

  Горохівська міська рада Волинської області

   

  Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради

   

   

  45700 м.Горохів,  вул. Шевченка, 29

  (gorohivrada@ukr.net, тел. (03379) 2-18-41

   


Адміністративні послуги

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

  від 27.03.2018 р   №  23

                   м. Горохів

  Про затвердження графіка роботи та

  Графіка прийому громадян

  «Центру надання адміністративних

  послуг» Горохівської міської ради

   

  Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»,

   

  виконком міської ради вирішив:

   

   

  1. Затвердити графік роботи «Центру надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради:

   

  Понеділок - 8.00 до 16.00

  Вівторок - 8.00 до 16.00

  Середа - 8.00 до 20.00

  Четвер - 8.00 до 16.00

  П’ятниця - 8.00 до 15.00

   

  Субота - вихідний

  Неділя - вихідний

   

   

   

   

  1. Затвердити графік прийому громадян «Центру надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради:

   

  Понеділок - 9.00 до 14.00

  Вівторок - 9.00 до 14.00

  Середа - 9.00 до 16.00

  Четвер - 9.00 до 14.00

  П’ятниця - 9.00 до 13.00

   

   

  Субота - вихідний

  Неділя - вихідний

   

  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради Середу І.Ю.

   

      

        

   

   Міський голова                                                                                В.Годик


Адміністративні послуги

  Перелік
  адміністративних та інших послуг

  відділу «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради

   

  Найменування адміністративної послуги Правові підстави 
  з/п для надання адміністративної послуги
  1. Реєстрація місця проживання особи Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
  2. Зняття з реєстрації місця проживання особи -//-
  3. Реєстрація місця перебування особи -//-
  4. Вклеювання до паспорта громадянина Україна фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку Постанова ВРУ № 2503-ХІІ від 26.06.1992 «Про затвердження положень про паспорт громадянина України  та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»
  5. Оформлення та видача паспорта громадянина України після досягнення 14- та 16-річного віку (у формі ID-картки) Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
  Постанова ВРУ від 26.06.1992 №2503-XII «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон»
  Закон України «Про громадянство України»
  Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
  Постанова КМУ від 25 березня 2015 р. № 302
    «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України»
  Постанова КМУ від 2 березня 2016 р. № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»
  Постанова КМУ від 26 листопада 2014 р. № 669 «Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи»
  Наказ МВСУ 26.11.2014 № 1279 «Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»
  Наказ МВСУ від 16.08.2012 № 715 «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку»
  6. Обмін паспорта у разі зміни прізвища, імені або по батькові -//- 
  7. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон   -//-
  8. Дострокове оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон   -//-
  9.  Оформлення та видача паспорта громадянина України у формі ID-картки в зв'язку з непридатністю паспорта до користування -//-
  10. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно  Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно їх обтяжень», Постанова Кабінету міністрів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
  11. Державна реєстрація інших речових прав на нерухоме майно  
  -//-
  12. Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно -//-
  13. Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно -//-
  14. Взяття на облік безхазяйного майна  -//-
  15. Внесення запису про скасування державної реєстрації прав -//-
  16. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно -//-
  17. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно -//-
  18. Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в м. Горохів Закон України «Про рекламу»,постанова КМУ «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»


Адміністративні послуги

  Начальник

  відділу «Центр надання

  адміністративних послуг» Горохівської міської ради

  СЕРЕДА  

  ІРИНА ЮРІЇВНА

  (068 040 84 84 державний реєстратор)

   

   

  Заступник начальника

  відділу «Центр надання

  адміністративних послуг» Горохівської міської ради

  ОЛІЙНИК 

  Олена Вячеславівна

  (097 589 34 07 адміністратор)

   

   

  Спеціаліст

  відділу «Центр надання

  адміністративних послуг» Горохівської міської ради

  КРУПНІК

  Олена Олегівна

  (096 717 63 79 прописка і виписка громадян)

   


Адміністративні послуги

  Додаток

  до рішення   сесії міської ради

  № 21-3/2018 від 20.02.2018р

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про відділ  «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради

   

  1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради  (далі -  Відділ ЦНАП) є виконавчим органом Горохівської міської ради, яким надаються адміністративні послуги суб'єктам звернень через адміністратора, державного реєстратора, шляхом їх взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг 

  2. Відділ ЦНАП підконтрольний і підзвітний Горохівській міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, міському голові, заступнику міського голови.

  3. У своїй діяльності Відділ ЦНАП керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про звернення громадян», іншими законами України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України,іншими нормативними актами органів державної влади і місцевого самоврядування,  рішеннями Горохівської міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

  4. Положення про Відділ ЦНАП встановлює правові засади організації діяльності та компетенцію Відділу ЦНАП, порядок взаємодії адміністраторів, державних реєстраторів із суб’єктами звернень та суб’єктами надання адміністративних послуг. 

  5. Положення про Відділ ЦНАП затверджується міською радою.

  6. Відділ ЦНАП має печатку зі своїм найменуванням.

  7. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Відділу ЦНАП. Адміністратор має право посвідчувати   власним   підписом   та  скріплювати печаткою (штампом)  копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів  та  баз  даних,  які  необхідні  для  надання адміністративної послуги.

  8. Державний реєстратор має свою печатку, зразок та опис якої встановлюється Міністерством юстиції України. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатом розгляду заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень. Втручання в діяльність державного реєстратора, крім випадків, передбачених законодавством України, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

  9. Організація надання адміністративних послуг в Відділі ЦНАП здійснюється адміністратором, державним реєстратором.

  10. Міська рада створює умови для нормальної роботи та підвищення кваліфікації працівників  Відділу ЦНАП, забезпечує їх окремими приміщеннями, телефонним зв'язком, сучасними засобами оргтехніки, транспортом для виконання службових обов'язків, законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою.

  11. Місце знаходження відділу ЦНАП: 45700 м.Горохів, вул. Шевченка, 29.

  12. Діяльність Відділу ЦНАП здійснюється за принципами:

  1) прозорості, відкритості та послідовності дій при наданні адміністративних послуг;

  2) орієнтації на суб'єкта звернення - забезпечення ефективної взаємодії із суб'єктом звернення;

  3) інформованості - забезпечення суб'єктів звернення вичерпною інформацією щодо адміністративних послуг;

  4) зворотного зв'язку - встановлення зворотного зв'язку із суб'єктом звернення;

  13. Метою роботи Відділу ЦНАП є надання якісних адміністративних послуг суб'єктам звернень.

  14. Основними завданнями Відділу ЦНАП є:

  1) створення доступних та зручних умов для надання суб'єктам звернень адміністративних послуг;

  2) надання суб'єктам звернень консультацій та інформації про адміністративні послуги та порядок їх одержання, перелік документів для одержання адміністративних послуг;

  3) прийом заяв і клопотань для подальшого юридичного оформлення суб'єктам звернень прав, свобод і законних інтересів за їх заявою; реєстрація звернень та направлення у встановленому порядку до суб'єкта надання адміністративних послуг;

  4) здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

  5) забезпечення безоплатного одержання суб'єктами звернень бланків заяв та інших документів необхідних для надання адміністративних послуг;

  6) спрощення процедур отримання адміністративних послуг та підвищення їх якості;

  7) ліквідація посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг;

  8) електронний документообіг для якісного надання послуг суб'єктам звернень;

  9) видача результату адміністративної послуги: витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт;

  10) організація співпраці із місцевими та регіональними органами державної виконавчої влади;

  11) чіткий контроль за термінами надання адміністративних послуг;

  12) організація та ведення діловодства за зверненнями суб'єктів звернень у міській раді;

  13) Відділ ЦНАП при виконанні покладених на нього завдань взаємодіє з суб'єктами надання звернень, підприємствами, установами, організаціями міста та об'єднаннями громадян.

  15. У межах своєї компетенції, Відділ ЦНАП:

  1) надає суб'єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг;

  2) приймає від суб'єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб'єктам надання адміністративних послуг;

  3) видає суб'єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про зупинення розгляду заяви, рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), оформлені суб'єктами надання адміністративних послуг;

  4) забезпечує взаємодію із суб'єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки;

  5) погоджує документи (рішення) в інших органах місцевого самоврядування та державної влади, отримує в них інформацію та висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб'єкта звернення;

  6) здійснює облік виданих адміністративних актів;

  7) інформує керівництво міської ради про порушення вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг;

  8) інформує суб'єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення;

  9) щоквартально аналізує стан роботи зі зверненнями суб'єктів звернень, готує за їх результатами аналітичні довідки, матеріали міському голові та його заступнику про кількість та характер звернень, що надійшли до Відділу ЦНАП;

  10) забезпечує представництво у засіданнях, що проводяться Горохівською міською радою;

  11)  організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції Відділу ЦНАП;

  12) забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ у Відділі ЦНАП та готує справи для передачі до архівного відділу;

  13)  вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України;

  14) вносить пропозиції міському голові, заступнику міського голови  щодо вдосконалення роботи Відділу ЦНАП.

  16. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Відділі ЦНАП  звертається до адміністратора - посадової особи Горохівської міської ради, яка організовує надання адміністративних послуг.

  17. Начальник відділу, адміністратори та спеціаліст  Відділу ЦНАП відповідальні за роботу відділу та виконують обов’язки відповідно до посадових інструкцій.

  18. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою  Горохівської міської ради.

  19. Організаційне забезпечення Відділу ЦНАП здійснює його керівник – начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради.

  20. Начальник Відділу ЦНАП:

  1) здійснює загальне керівництво роботою Відділу ЦНАП, забезпечує організацію та взаємодію адміністраторів Відділу ЦНАП з суб'єктами звернень та суб'єктами надання адміністративних послуг;

  2) здійснює моніторинг діяльності Відділу ЦНАП; проводить аналіз кількості звернень від суб'єктів звернень, вхідних та вихідних документів, у тому числі реєстраційного та дозвільного характеру;

  3) забезпечує контроль за дотриманням процесів та процедур адміністративних послуг, термінів прийняття рішень по кожній конкретній адміністративній послузі;

  4) забезпечує співпрацю Відділу ЦНАП із уповноваженими органами з питань дозвільної системи та державної реєстрації;

  5) розглядає скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів Відділу ЦНАП;

  6) вносить пропозиції керівництву міської ради з питань підбору кадрів, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності адміністраторів Відділу ЦНАП, проведення навчань із працівниками;

  7) вносить пропозиції міському голові щодо структури Відділу ЦНАП, технічного оснащення, матеріально-технічного обслуговування діяльності Відділу ЦНАП;

  8) забезпечує виконання інших завдань та доручень керівництва міської ради з питань забезпечення організації надання адміністративних послуг Відділу ЦНАП та функціонування Відділу ЦНАП;

  9) виконання інших завдань, передбачених чинним законодавством, завдань та доручень керівництва міської ради з питань забезпечення організації надання якісних адміністративних послуг через Відділ ЦНАП.

  21. Організація роботи Відділу ЦНАП здійснюється відповідно до Регламенту Відділу ЦНАП, що затверджується рішенням міської ради.

  22. Діловодство Відділу ЦНАП ведеться згідно з номенклатурою справ та вимогами чинного законодавства.

  23. У приміщенні, де розміщується Відділ ЦНАП, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

  24. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ ЦНАП, визначається  рішенням Горохівської міської ради.

  25. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП здійснюється за рахунок  місцевого бюджету.

  26. Адміністратори Відділу ЦНАП за порушення вимог законодавства щодо порядку надання адміністративних послуг та розголошення інформації про особу, яка стала їм відома в процесі виконання їх повноважень, несуть відповідальність у порядку, визначеному діючим законодавством України.

  27. Дії або бездіяльність посадових осіб можуть бути оскаржені до  міського голови, до судових та правоохоронних органів у порядку, встановленому діючим законодавством України.

  28. Шкода, заподіяна посадовими особами суб'єктам звернень під час виконання їх обов'язків, підлягає відшкодуванню у порядку, встановленому діючим законодавством України.

  29. Припинення діяльності Відділу ЦНАП здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

  30. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

   


Адміністративні послуги

  Додаток

  До рішення сесії міської міської

  №21-3/2018 від 20.02.2018р.

   

   

   

  Регламент

  відділу «Центр надання адміністративних послуг»

  Горохівської міської ради

   

  1. Загальні положення

       

  1.1. Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради (далі – Регламент) визначає порядок організації роботи відділу «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради (далі – Центр) та порядок дій адміністраторів Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг під час надання адміністративних послуг.

  1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, визначеному  Законами України «Про адміністративні послуги» та «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

  1.3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з дотриманням таких принципів:

  • верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;
  • стабільності;
  • рівності перед законом;
  • відкритості та прозорості;
  • оперативності та своєчасності;
  • доступності інформації про надання адміністративних послуг;
  • захищеності персональних даних;
  • раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;
  • неупередженості та справедливості;
  • доступності та зручності для суб’єктів звернень.

  1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про центр та регламентом центру.

   

  2.  Розташування та структура Центру

   

  2.1.  Центр розміщується в центральній частині міста Горохів за адресою: 45700, Україна, Волинська область, м. Горохів, вул. Шевченка, 29.

  2.2. На вході до приміщення (будівлі) розміщується вивіска з найменуванням Центру та табличка з інформацією про графік його роботи та місцезнаходження.

  2.3. Графік роботи Центру затверджується виконавчим комітетом Горохівської міської ради, з урахуванням вимог Закону України «Про адміністративні послуги».

                     2.4. Вхід до адміністративної будівлі, де розташовано Центр, облаштовується кнопкою виклику.

                     2.5. На прилеглій до адміністративної будівлі території передбачено місце для безоплатної парковки автомобільного транспорту суб’єктів звернень.         2.6. Приміщення Центру поділяється на відкриту та закриту частини. Відкрита частина приміщення Центру включає сектор інформування і очікування та  сектор обслуговування.

                    2.7. У секторі інформування і очікування здійснюється консультування суб’єктів звернень з питань роботи Центру, ознайомлення з порядками та умовами надання адміністративних послуг. Сектор облаштовано місцями для очікування та заповнення документів, інформаційними стендами, що містять  актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг.

                          Для висловлення субєктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг сектор інформування облаштовується відповідною скринькою та книгою відгуків і пропозицій, яка розміщується на видному та у доступному місці.

                     2.8. На основі узгоджених рішень із субєктами надання адміністративних послуг у роботі Центру можуть брати участь представники субєктів надання адміністративних послуг для надання консультацій.

                     2.9. Закрита частина приміщення Центру призначена для зберігання документів.

                          2.10. На інформаційних стендах та в приміщенні Центру розміщується інформація про:

  • найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;
  • графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);
  • перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;
  • строки надання адміністративних послуг;
  • бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;
  • платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;
  • супутні послуги, які надаються в приміщенні Центру (у разі їх наявності);
  • прізвище, ім’я, по батькові керівника Центру, контактні телефони, адресу електронної пошти;
  • користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності);
  • користування автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності);
  • Положення про Центр;
  • Регламент Центру;
  • книга відгуків та пропозицій.

  2.11. Горохівська міська рада в установленому порядку створює та забезпечує роботу веб-сайту Центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.10. Регламенту, а також відомості про місце розташування Центру, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

             

  3. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

   

  3.1. На кожну адміністративну послугу суб’єктами надання адміністративних послуг (а у разі якщо суб’єктом надання є посадова особа – органом, якому вона підпорядковується) розробляються та затверджуються інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг відповідно до вимог Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог щодо  підготовки зазначених карток.

  3.2. Заступник міського голови, начальник Центру, можуть вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, у тому числі документів дозвільного характеру.

  3.3. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівництво Горохівської міської ради та її виконавчого комітету, а також начальника Центру, готує пропозиції щодо внесення змін до інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством (а у разі зміни назви адміністративної послуги – одночасно готує і вносить на розгляд Горохівської міської ради пропозиції щодо внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр).

   

  4. Робота інформаційного підрозділу Центру

   

  4.1. У Центрі може утворюватися інформаційний підрозділ (відділ, сектор) або визначатися посадова особа для надання допомоги суб’єктам звернення, їх консультування із загальних питань організації роботи Центру та порядку прийому.

  4.2. У інформаційному підрозділі Центру або у посадової особи (консультанта) суб’єкти звернення можуть отримати:

  - інформацію щодо діяльності ЦНАП і адміністративних послуг;

  - загальну консультацію щодо конкретної адміністративної послуги;

  - допомогу у користуванні системою регулювання черги та інформаційними терміналами (у разі їх наявності);

  - консультацію щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг;

  - інформацію щодо рахунків і банківських реквізитів для сплати адміністративного збору;

  - вихідний пакет документів – результат послуги (якщо для цього не визначено інший порядок);

  - іншу допомогу, яка необхідна їм перед прийомом в адміністратора та яка пов'язана із наданням адміністративних послуг у ЦНАП.

   

          

  5. Керування чергою у Центрі

   

  5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернень у Центрі вживаються заходи для запобігання чергам, а у випадку їх виникнення – для керування чергою.

  5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом.

  5.3. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернень на прийом до адміністратора на певну визначену дату (день) та час.

  Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до адміністратора або за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку). Попередній запис суб’єкта звернення реєструється в журналі, який ведеться за довільною формою.

  У разі запізнення суб’єкта звернення на прийом за попереднім записом більш ніж на 5 хвилин попередній запис анулюється. У цьому випадку суб’єкт звернення може подати документи в загальному порядку або записатися на певну дату та час вдруге.

  5.4. Центр може використовувати інші інструменти керування чергою, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернень.

   

  6. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

   

           6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

           Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

           Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідних суб’єктів, якщо інше не встановлено законом.

           6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

           6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів:

  • особисто або через представника (законного представника) у приміщенні  Центру;
  • надіславши його засобами поштового зв’язку на адресу Центру;
  • за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

  Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через  Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

           6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження (довіреність, оформлена згідно вимог діючого законодавства, або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

           6.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

  6.6. Адміністратор Центру складає у двох примірниках опис вхідного пакету документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї.

  Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор Центру виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, то він  за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, про що робиться відповідна відмітка в описі вхідного пакету документів або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

  При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт звернення одночасно попереджається про ймовірність відмови у наданні адміністративної послуги.

           6.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу - в електронній формі.

           6.8. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також  бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в Центрі, його територіальних підрозділах, віддалених місцях для роботи адміністраторів Центру (в разі їх утворення)), спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

           6.9. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для надання адміністративних послуг, які подає суб’єкт звернення або уповноважена ним особа адміністратору. Журнал обліку/реєстрації заяв та документів ведеться у паперовій та/або електронній формі. Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація, та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

           6.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів поштою або його відскановану копію електронною поштою (у разі зазначення електронної адреси) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку.

           6.11.  Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та у разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

  6.12. Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

  Суб’єкт звернення має право звернутися до адміністратора Центру з заявою про залишення без розгляду заяви та поданих документів для отримання адміністративної послуги, про що адміністратор Центру повідомляє суб’єкта надання адміністративної послуги. У разі, якщо на день подання заяви про залишення без розгляду заяви та поданих документів  було проведено експертизу, обстеження тощо, необхідні для видачі результату надання адміністративної послуги, суб'єкт звернення відшкодовує відповідні витрати, пов'язані з їх проведенням.

   

  7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

   

  7.1. Після вчинення дій, передбачених розділом 6 цього Регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб'єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходження справи, який складається у двох примірниках, із зазначенням часу, дати та найменуванням суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням підпису, печатки  адміністратора, що передав відповідні документи.

  1. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та передбачає паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та / або електронній формі одночасно передаються та/або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

  7.3. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менш ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання представником суб’єкта надання адміністративної послуги або доставки працівником Центру, або надсиланням відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, або в інший спосіб.

  Після отримання справи суб’єкт надання адміністративних послуг вносить запис про її отримання із зазначенням дати, часу, прізвища, імені, по батькові та підпису відповідальної посадової особи до листа-проходження справи.

  7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків.

  7.5.  Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

  7.5.1забезпечити адміністраторів Центру бланками заяв та інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг, та своєчасно вносити зміни до них;

  7.5.2 своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справ та прийнятті рішення, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи;

  7.5.3 надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора щодо ходу розгляду справи;

  7.5.4 за необхідності без участі суб’єкта звернення отримати документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління;

  7.5.5 вчинити дії щодо одержання погоджень, висновків та інших документів, необхідних для видачі документа дозвільного характеру, без залучення суб’єкта господарювання;

  7.5.6. розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом для надання відповідної адміністративної послуги.

   

   

  8. Передача вихідного пакету документів

   

  8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в листі-проходження справи.

  8.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів:

  -  вносить запис про їх отримання до листа-проходження справи;

  - здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до журналу обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для надання адміністративних послуг, які подає суб’єкт звернення або уповноважена ним особа адміністратору;

  - повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів.

  У разі повідомлення суб’єкта звернення засобами телефонного зв’язку адміністратор робить відповідний запис у журналі реєстрації вихідних  дзвінків щодо отримання адміністративних послуг, який ведеться у довільній формі.

  8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення (його представникові (законному представникові) особисто під розписку у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

  Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зазначається в листі-проходження та зберігається в матеріалах справи.

           8.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

  8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі обліку/реєстрації заяв та документів, необхідних для надання адміністративних послуг, які подає суб’єкт звернення або уповноважена ним особа адміністратору, негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

  8.6. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній (відскановані документи) формі, зокрема, заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги зберігаються у Центрі.

  Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

   

  9. Відповідальність за порушення вимог законодавства

  у сфері надання адміністративних послуг

   

  9.1. Посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену законом, за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

  9.2.  Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

  9.3.  Шкода, заподіяна фізичним або юридичним особам посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами внаслідок їх неправомірних діянь, відшкодо-вується у встановленому законом порядку.

  .

  10. Заключні положення

   

  10.1. Працівники ЦНАП працюють відповідно до затвердженого графіка. Графік роботи працівників ЦНАП складається згідно з вимогами чинного трудового законодавства, затверджується виконавчим комітетом Горохівської міської ради.

  10.2.  Для обліку часу працівників ЦНАП, що працюють за змінним графіком роботи, застосовується дотримання норми тривалості робочого часу при 40-годинному робочому тижні.

  10.3. В адміністративному приміщенні ЦНАП здійснюється цілодобове відеоспостереження.

  10.4.  Працівники ЦНАП несуть відповідальність за збереження та належне використання службового майна та інших матеріальних цінностей.

   

   

   


Адміністративні послуги

  Посадові інструкції працівників відділу ЦНАП


Адміністративні послуги

  ГОРОХІВСЬКА  МІСЬКА РАДА

   

  ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

   

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

   

  РІШЕННЯ

   

  від 26.03.2018 р   №  22

                   м. Горохів

   

  Про затвердження інформаційних та

  технологічних карток адміністративних

  послуг відділу «Центр надання адміністративних

  послуг» Горохівської міської ради

   

  Відповідно до п. п. 6, 7, 8 ст. 12, ст. 8, 13 Закону України «Про адміністративні послуги», ст. 37-1 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», керуючись ст. 25, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

   

  виконком міської ради вирішив:

        

  1.Затвердити:

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з державної реєстрації обтяження речового права на нерухоме майно (додаються).

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з державної реєстрації права власності на нерухоме майно (додаються).

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з державної реєстрації іншого речового права на нерухоме майно (додаються).

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (додаються).

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (додаються).

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з внесення запису про скасування державної реєстрації прав (додаються).

   

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно (додаються).

   

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно  (додаються).

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з видачі, продовження, переоформлення, видачі дублікату, анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, внесення змін у дозвіл протягом строку його дії (додаються).

  -   Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з оформлення і видачі  паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм

  у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) (додаються).

   

  Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з оформлення і видачі  паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм) (додаються).

   

    - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з оформлення і видачі  паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого (додаються).

   

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку (додаються).

   

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги зняття з реєстрації місця проживання   (додаються).

   

  - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з реєстрація/зняття з реєстрації  місця проживання/перебування малолітньої дитини (додаються).

   

   - Інформаційну та технологічну картку адміністративної послуги з реєстрація місця проживання/перебування   (додаються).

  2. Начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» Горохівської міської ради Середі І.Ю. :

  - забезпечити суворе дотримання затверджених цим рішенням інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг під час надання суб'єктам звернення адміністративних послуг;

  - у випадку внесення змін до чинного законодавства у сфері надання адміністративних послуг повідомляти виконавчий комітет міської ради з метою внесення змін до даного рішення;

  3. Контроль за виконанням даного  рішення залишаю за собою.

   

  КАРТКИ ЦНАП

          

   

   

         Міський голова                                                                 В.Годик


ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016