26.01.2017

 ГОРОХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

(одинадцята сесія)

 

РІШЕННЯ

 

від 23 грудня 2016 року

          №11-1/2016                                                                                                 м.Горохів

 

Про міський бюджет на 2017 рік

 

  Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 77 Бюджетного кодексу України міська рада вирішила:

 

1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 11734497,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 11184497,00 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 550000,00 гривень, в тому числі бюджету розвитку 100000,00 гривень згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки міського бюджету за головними розпорядниками коштів міського бюджету та функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету у сумі 11734497,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 10385497,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 1349000,00 гривень, в тому числі бюджету розвитку в сумі 899000,00 гривень згідно з додатком № 3 цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 799000,00 гривень, у тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 799000,00 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 799000,00 гривень, у тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 799000,00 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.

 

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  міського бюджету на 2017 рік у сумі 50000,00 гривень.

 

3. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансфертів згідно із додатком № 4 цього рішення.

 

 4. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 5 цього рішення.

 

5.  Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 65000,00 гривень.

 

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці  (КЕКВ 2110);

- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120);

- медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

- продукти харчування (КЕКВ 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

- соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620).

 

7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 5104407,00 гривні згідно із додатком № 6 цього рішення.

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

9. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з міським бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- проводити перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної та економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з міського бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень міського бюджету за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету.

 

10. Міській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

11. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

 

12. Установити, що джерела формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік:

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду міського бюджету, відповідно до пункту 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

 

13.  Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Міський голова                                                                             В.Л.ГОДИК

 

 

Ковальчук 21258

 

БЮДЖЕТ МІСТА НА 2017 РІК  Бюджет міста Горохів на 2017 рік

 

ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016