27.12.2019

Затверджено

рішенням сесії міської ради

від 24.12.2019 року №37-6/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту в м.Горохів

на 2020 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горохів – 2020

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку фізичної культури та спорту в м.Горохів на 2020 рік

 

Регіон:

Волинська область, Горохівський район

Місто:

Горохів

Дата затвердження Програми:

24.12.2019

Розробник Програми

Горохівська міська рада

Відповідальні виконавці

Виконком міської ради

Програми

 

 

 

 

 

Керівник Програми :

Заступник міського голови

(посада, прізвище, ім'я та по

Ящукевич Максим Юрійович

батькові, адреса, номер

адреса: 45700, м.Горохів, вул.Шевченка, 17

телефону, факс, електронна

тел.(03379) 21084, факс (03379) 21084,

адреса)

e-mail gorohivrada@ukr.net

Термін реалізації програми

2020 рік

Обсяги фінансування на поточний рік

50,0 тис. грн.

 

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури та спорту в м.Горохів на 2020 рік

 

І. Загальні положення.

 

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

Світовий досвіт свідчить що рухома активність людини протягом усього життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров»я . За інтегральним показником здоровя населення  яким є середня очікувана тривалість життя людини, України посідає одне з останніх місць в Європі. В Україні діє Державна програма розвитку фізичної культури і спорту затверджена Постановою  Кабінету Міністрів України. В нашому місті ситуації у сфері забезпечення фізичної культури та спорту знаходиться на не достатньому рівні. Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій сфері.

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного відображення у суспільній свідомості як проблеми загально­соціального значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо.

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів та   пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

 

ІІ. Мета Програми.

 

Мета розвитку фізичної культури і спорту спрямована на роз’яснення існуючих проблем шляхом удосконалення відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення комплексно-пріоритетних заходів: проведення фізкультурно–оздоровчої та спортивно-масової роботи, забезпечення розвитку заняття спортом серед дитячо-юнацького населення міста, поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення

 

 

 

ІІІ. Основні завдання Програми

 

Основними завданнями Програми є:

проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання та відпочинку населення;   

інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих особливостей і економічних факторів;

збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально– технічної бази, поліпшення умов її функціонування;

удосконалення системи підготовки футбольних команд міста, підтримки спорту ветеранів;

підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного та інформаційного забезпечення.

 

IV. Фінансове забезпечення Програми.

 

Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватись у межах коштів. що передбачатимуться у міському бюджеті на заходи і розвиток фізичної культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету для спрямування коштів на вказані цілі.

Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

 

V. Напрями реалізації Програми.

 

Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

5.1. Створення умов для фізичного виховання і спорту в за місцем роботи, проживання та відпочинку населення.

5.2.Здійснення  заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних споруд за рахунок бюджету ради, позабюджетних коштів,  комерційних структур, які працюють в місті.

5.3. Під час складання проектів бюджету на поточний рік передбачити кошти на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед широких верст населення.

5.4. Забезпечення футбольних команд міста в різних чемпіонатах.

5.5. Покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

 

VI. Інформаційно-пропагандистське забезпечення

 

6.1 Удосконалювати систему інформування населення про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом, як важливого чинника здорового способу життя з метою залучення населення до регулярних фізкультурно-оздоровчих програм.

6.2. Інформувати населення територіальної громади щодо часу та дати проведення спортивно-масових заходів.

 

VII. Очікувані результати виконання Програми.

 

Виконання Програми дасть можливість:

- збільшити загальну чисельність населення, залученого до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

- поліпшити результати виступу футбольних команд   в чемпіонаті району;

- зменшити кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

- зменшити середню кількість днів тимчасової непрацез­датності через хворобу.

 

VIII. Контроль за виконанням Програми.

 

Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2020 рік покладається на виконком міської ради.

 

 

 

Заходи

щодо реалізації Програми

«Розвитку фізичної культури та спорту в м.Горохів на 2020 рік»

 

п/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування, сума

 

1.

 

Придбання спортивного інвентарю, кубків, медалей, грамот, дипломів, оплата відрядних для спортивних команд міста

Протягом року

Виконком міської ради

Міський бюджет,

40000 грн.

 
 

2

Участь спортсменів у районних, обласних чемпіонатах, чемпіонатах України, Європи та світу

Протягом року

Виконком міської ради

Міський бюджет,

10000 грн.

 

 

ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016