26.12.2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії міської ради

від 24.12.201937-2/2019

 

 

 

 

ПРОГРАМА

економічного та соціального розвитку міста Горохів на 2020 рік

 

 

 

Горохів – 2020
ЗМІСТ

 

Вступ

3

1. Пріоритетні напрями економічного і соціального розвитку міста у 2020 році

3

2. Інструменти забезпечення соціально-економічного розвитку

4

2.1. Податково-бюджетна політика

4

2.2. Формування конкурентного середовища

5

2.3. Управління об’єктами комунальної власності

6

2.4. Закупівля продукції (товарів, робіт і послуг)

6

3. Розвиток реального сектору економіки

7

3.1. Промисловість

7

3.2. Утримання мережі доріг, транспортне забезпечення, зв’язок

7

3.3. Паливно-енергетичний комплекс

8

3.4. Енергозбереження

8

3.5. Інноваційно-інвестиційна діяльність

9

4. Підвищення стандартів життя

9

4.1. Ринок праці

9

4.2. Освіта

10

4.3. Культура

10

4.4. Молодіжна політика

10

4.5. Соціальне забезпечення

12

4.6. Житлово-комунальне господарство

12

4.7. Грошові доходи населення

13

5. Зовнішньоекономічна діяльність

13

6. Охорона навколишнього природного середовища

13

7. Регіональний розвиток

14

 

 

Додатки:

 

1. Перелік  цільових програм, що реалізовуватимуться у місті Горохів у 2020 році

15

2. Перелік першочергових заходів Програми та обсяги їх фінансування у 2020 році

16

3. Перелік інвестиційних проектів  комунальної власності, які потребують фінансування за рахунок бюджетних коштів у 2020 році

17

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма економічного і соціального розвитку міста Горохів на 2020 рік (далі – Програма) розроблена виконкомом міської ради з урахуванням пропозицій депутатів міської ради, комунальних підприємств та установ міста, на виконання статті 143 Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», визначає мету, пріоритетні завдання та основні заходи щодо забезпечення економічного і соціального розвитку на 2020 рік.

Основним завданням Програми є зростання добробуту і підвищення якості життя населення за рахунок забезпечення позитивних зрушень в економіці, підвищення її конкурентоспроможності шляхом модернізації та технічного переозброєння виробництва на основі інвестиційно-інноваційної складової.

 

В основу Програми покладені ключові положення:

  • Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року 385;
  • Стратегії розвитку Волинської області на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 20 березня 2015 року № 34/7;
  • Стратегії розвитку Горохівського району на 2007-2020 роки, затвердженої рішенням сесії районної ради від 17.01.2008 № 18/7;

 

Методичною основою розроблення Програми є:

         - Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”;

         - Закон України Про місцеве самоврядування в Україні;

         - постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

 

1. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА У 2020 РОЦІ

 

Пріоритетними напрямами реалізації економічної політики в 2020 році є створення для населення, господарського комплексу, внутрішніх та зовнішніх інвесторів таких можливостей, які дадуть їм змогу реалізовувати власні інтереси, створити високооплачувані робочі місця, отримати доходи та достатньо наповнити бюджет.

Пріоритетними завданнями органів влади є:

- забезпечення розвитку агропромислового виробництва, провідних галузей промисловості;

- розвиток інфраструктури, в т.ч. дорожної та соціальної сфери;

- забезпечення сприятливого клімату для бізнесу та інвесторів і стимулювання їх співпраці;

- розвиток транскордонного співробітництва;

- забезпечення соціальних гарантій;

- економія енергоносіїв, оптимізація інших видатків з бюджету.

 

2. ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

2.1. Податково-бюджетна політика

 

 

Цілі розвитку у 2020 році:

забезпечення збалансованої політики, концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку міста, урахування в показниках бюджетів у повному обсязі потреби в коштах для здійснення соціальних виплат та розрахунків за енергоносії, недопущення утворення бюджетної заборгованості за основними соціальними виплатами та витратами на оплату спожитих енергоносіїв та комунальних послуг;

мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання недоїмки до місцевого бюджету, встановлення об’єктивних критеріїв щодо надання податкових пільг; покращення співпраці з податковими органами із залучення доходів до бюджету та забезпечення на цій основі виконання завдань з податкових надходжень у бюджет міста;

підвищення ефективності видатків бюджету шляхом забезпечення дотримання вимог чинного бюджетного законодавства на всіх його стадіях, посилення фінансової дисципліни при використанні коштів бюджету, збільшення прозорості формування та виконання бюджету, проведення постійного моніторингу показників ефективності витрат, кількісних та якісних показників здійснення видатків з місцевого бюджету.

Основні заходи на 2020 рік:

забезпечення співпраці з податковими органами за рахунок належної діяльності комісій міської ради з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та недопущення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, участі податкових органів у формуванні показників доходів бюджету та середньостроковому бюджетному плануванні, оперативного реагування податкових органів на звернення органу місцевого самоврядування щодо проблем наповнення місцевого бюджету – Горохівська ДПІ Нововолинського управління ГУ ДФС у Волинській області – протягом 2020 року;

активізація роботи щодо виведення з тіні доходів фізичних осіб, вжиття заходів щодо виявлення фактів уникнення від оподаткування суб’єктами підприємництва та забезпечення на цій основі зростання надходжень до міського бюджету – Горохівське відділення Нововолинської ОДПІ, виконком міської ради – протягом 2020 року;

перегляд пільг, що надані зі сплати платежів до бюджету, встановлення об’єктивних критеріїв щодо надання таких податкових пільг – виконком міської ради – протягом 2020 року;

недопускати виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості під час виконання бюджету, урахування у договорах на поставку товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти обов’язкових штрафних санкцій за невчасне виконання умов договорів – головні розпорядники коштів міського бюджету – протягом 2020 року;

недопущення необгрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної сфери – виконком міської ради – протягом 2020 року;

забезпечити формування обсягів капітальних видатків міського бюджету відповідно до переліку інвестиційних проектів на умовах фінансування або співфінансування – виконком міської ради – протягом 2020 року;

концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку, в тому числі за рахунок оптимізації та перегляду місцевих цільових програм –  виконком міської ради – протягом 2020 року.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

         - забезпечення виконання за доходами загального фонду бюджету;

         - збільшення темпів приросту надходжень до бюджетів, досягнення за підсумками року позитивної динаміки надходжень доходів бюджету у порівнянні з фактичними показниками попереднього року;

  - забезпечення фінансування в повному обсязі витрат за соціальними статтями видатків, насамперед на заробітну плату, оплату енергоносіїв і комунальних послуг, харчування та медикаменти.

 

2.2. Формування конкурентного середовища

Цілі розвитку у 2020 році:

- зменшення адміністративного впливу на ринкові процеси, оптимізація державного втручання у фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання;

- своєчасне реагування на виникнення негативних тенденцій у сфері цінової та тарифної політики, застосування відповідних випереджувальних заходів;

Основні заходи на 2020 рік:

- забезпечення співпраці з обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України шляхом попереднього погодження проектів нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб’єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі,  що можуть призвести  до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках, а також одержання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію у випадках, передбачених законом виконком міської ради – протягом року.

- здійснення моніторингу цін і тарифів на ринках товарів і послуг, вжиття заходів щодо стабілізації цінової ситуації – виконком міської ради – протягом року.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

- усунення нерівних умов конкуренції суб’єктів господарювання;

- підвищення ефективності державного контролю за дотриманням законодавства про ціни і тарифи на ринках товарів і послуг.

 

2.3. Управління обєктами комунальної власності

 

Пріоритети розвитку на 2020 рік:

- забезпечення надходження коштів до міського бюджету від приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, створення умов для покращення роботи підприємств комунальної власності.

Основні заходи на 2020 рік:

- проведення моніторингу ефективного використання майна спільної власності територіальної громади – міська рада, постійні комісії міської ради – протягом року;

- стимулювання розвитку державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства щодо об’єктів комунальної власності – виконком міської ради – протягом року;

- реалізація програми енергоощадності через модернізацію енергетичних об'єктів сучасними енергозберігаючими технологіями і обладнанням, насамперед бюджетної сфери – виконком міської ради, житлово-комунальні господарства – протягом року;

- забезпечити планування розвитку і модернізації комунального майна,  зміцнення фінансового стану суб’єктів господарської діяльності – виконком міської ради – протягом року.

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

- зниження темпів зростання поточної кредиторської та дебіторської  заборгованості;

- забезпечення надходжень плати за оренду майна у сумі 20 тис. грн.

 

2.4. Закупівля продукції (товарів, робіт, послуг)

 

Цілі розвитку у 2020 році:

- формування конкурентного середовища;

- підвищення рівня прозорості здійснення закупівель шляхом оприлюднення інформації про проведення процедур закупівель на веб-порталі ПРОЗОРО;

Основні заходи на 2020 рік:

- посилення вимог до закупівель за державні кошти виконком міської ради – протягом року.

- підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері державних закупівель з метою гармонізації його із стандартами ЄС – виконком міської ради – протягом року;

- надання методичної та консультативної допомоги замовникам торгів під час здійснення ними процедур закупівель – тендерний комітет міської ради – протягом року;

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

- забезпечення ефективного використання державних коштів відповідно до вимог Закону України "Про публічні закупівлі".

 

3. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

 

3.1. Промисловість

 

Цілі розвитку у 2020 році:

         - створення умов для модернізації та нарощення темпів промислового виробництва з урахуванням стану мінерально-сировинної бази і технологічного навантаження, що сприятиме підвищенню ефективності промислового комплексу та створенню нових робочих місць;

         - підвищення інноваційної складової виробництва, що дозволить упроваджувати нові технології та освоювати нові види продукції

Основні заходи на 2020 рік:

- сприяти створенню нових виробництв на незадіяних виробничих площах промислового комплексу міста – виконком міської ради – протягом року;

- сприяння у просуванні промислової продукції, виробленої на підприємствах міста, на внутрішній та зовнішні ринки шляхом участі підприємств у виставково-ярмаркових заходах, форумах – виконком міської ради – протягом року.

         Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

- не допустити спаду кількості працюючих на промислових підприємствах.

 

3.2. Утримання мережі доріг, транспортне забезпечення, зв’язок

 

Цілі розвитку у 2020 році

- розвиток автотранспортної системи шляхом реконструкції, модернізації діючих і зведення нових об’єктів;

- задоволення потреб населення та економіки міста у наданні якісних транспортних послуг.

Основні заходи на 2020 рік:

- забезпечення будівництва, реконструкції та ремонту доріг комунальної власності за рахунок надходження коштів субвенції з державного бюджету та коштів міського бюджету – виконком міської ради - протягом року;

- забезпечення виконання заходів для підвищення безпеки руху в місті, попередження аварійності на автомобільному транспорті – Горохівський відділ поліції ГУНП у Волинській області – протягом 2020 року;

- розвиток мережі широкосмугового доступу в Інтернет шляхом розширення ємності, оптимізації існуючих та будівництва нових мереж – оператори надання послуг Інтернет  – протягом 2020 року.

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

          - здійснення будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту  доріг комунальної власності.

 

3.3. Паливно-енергетичний комплекс

 

Цілі розвитку у 2020 році

- забезпечення енергетичної безпеки міста.

Основні заходи на 2020 рік

- забезпечення своєчасних розрахунків за енергоносії, спожиті підприємствами житлово-комунального господарства та закладами бюджетної сфери, населенням – виконком міської ради – протягом 2020 року.

- ужиття заходів щодо розширення використання відходів деревообробки підприємствами міста для виробничих потреб і на опалення закладів бюджетної сфери – виконком міської ради – протягом року.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

- забезпечення стовідсоткового рівня розрахунків усіх споживачів міста за використаний природний газ;

- влаштування 100-відсоткового комерційного обліку природного газу в приватних квартирах та будинках, у яких природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі.

 

3.4. Енергозбереження

 

Цілі розвитку у 2020 рік:

- забезпечення скорочення питомого енергоспоживання у закладах бюджетної сфери;

- зменшення використання природного газу в закладах бюджетної сфери;

- продовження впровадження зовнішнього освітлення міста з використанням енергоощадних освітлювальних приладів;

- стимулювання населення до впровадження енергозберігаючих заходів.

Основні заходи на 2020 рік

- виконання завдань з енергозбереження відповідно до заходів Програми енергозбереження у Горохівському районі на  період до 2020 року – виконком міської ради – протягом року;

- дотримання лімітної дисципліни споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами, організаціями та зменшення їх енергоспоживання за рахунок реалізованих енергозберігаючих заходів –  розпорядники коштів міського бюджету – протягом року;

- встановлення енергоефективних систем зовнішнього освітлення – ТзОВ «Еталон» – протягом року;

- впровадження заходів з освітлення закладів бюджетної сфери з використанням енергозберігаючих джерел світла – виконком міської ради – протягом року.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

- зменшення споживання природного газу в закладах бюджетної сфери;

 

3.5. Інноваційно-інвестиційна діяльність

 

Цілі розвитку у 2020 році:

сприяння реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на:

- розвиток транскордонного співробітництва;

- реформування житлово-комунального господарства, водозабезпечення;

- впровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій;

- розвиток туристично-рекреаційного комплексу.

Основні завдання та заходи на 2020 рік:

- на основі визначених пріоритетів забезпечити будівництво, реконструкцію та ремонт об’єктів бюджетної сфери, забезпечити ефективне використання коштів субвенцій з державного, обласного, районного бюджетів на виконання інвестиційних проектів – виконком міської ради – протягом року;

- забезпечення підготовки інвестиційних проектів, що можуть реалізуватися  за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2020 році з метою вирішення соціально-економічних завдань міста – виконком міської ради - протягом року;

- сприяння підготовці і реалізації проектів розвитку міста, фінансування яких здійснюватиметься у повному обсязі або частково за рахунок коштів, залучених під державні гарантії для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень - виконком міської ради - протягом року;

- визначення пріоритетних інвестиційних проектів у соціальній сфері та забезпечення їх співфінансування – виконком міської ради - протягом року.

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань :

- ріст обсягу капітальних інвестицій;

- надходження прямих іноземних інвестицій.

 

4. ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

 

4.1. Ринок праці

 

Пріоритетними напрямками у роботі на 2020 рік:

- забезпечення соціального захисту населення від безробіття;

- розширення сфери застосування праці.

Основні завдання на 2020 рік:

- розширення сфери докладання праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці (створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків,  стимулювання роботодавців до створення належних умов праці та гідної заробітної плати) – районний центр зайнятості, виконком міської ради – протягом 2020 року;

- реалізація політики підтримки розвитку малого та середнього бізнесу та самостійної зайнятості - районний центр зайнятості, виконком міської ради – протягом року;

- забезпечення реалізації гарантій зайнятості для громадян, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці (стимулювання заінтересованості роботодавців у працевлаштуванні на перше робоче місце молоді та осіб з інвалідністю) - районний центр зайнятості, виконком міської ради – протягом 2020 року.

Кількісні та якісні критерії досягнення завдань:

- забезпечити виконання показників районної Програми зайнятості населення Горохівського району.

 

4.2. Освіта

 

Цілі розвитку у 2020 році:

- повне охоплення дошкільною освітою усіх дітей, які досягли 5-річного віку та забезпечення запровадження Державних стандартів початкової освіти;

- надання якісних освітніх послуг.

Основні заходи на 2020 рік:

- розвиток мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації та реальних потреб населення (відкриття додаткових груп) – виконком міської ради – протягом 2020 року;

- забезпечення стабільного поточного функціонування дошкільних навчальних закладів на території міста (оплата праці, енергоносіїв, продуктів хорчування, медикаментів, невідкладних поточних видатків) – виконком міської ради – протягом 2020 року;

- закінчення ремонту та проведення енергозберігаючих заходів по ДНЗ «Сонечко» та ДНЗ «Казка» (заміна вікон, дверей, ремонт вхідних тамбурів, сходинкових кліток, ремонт санвузлів та сантехнічні роботи, енергоаудит, утеплення приміщень, даху) – виконком міської ради – протягом 2020 року.

 

4.3. Культура

 

Цілі розвитку у 2020 році:

- створення сприятливих умов для розвитку професійного мистецтва і аматорської творчості, організації змістовного дозвілля населення, збереження і популяризація нематеріальної культурної спадщини, підтримка позашкільної мистецької освіти, проведення культурно-мистецьких заходів, спрямованих на забезпечення діалогу та злагоди в суспільстві.

 

Основні заходи на 2020 рік:

- організація та проведення культурно-мистецьких заходів в місті.

 

 

4.4. Молодіжна політика

 

     Цілі розвитку у 2020 році:

- збільшення кількості дітей, які будуть охоплені послугами з оздоровлення та відпочинку;

- забезпечення дітей, які потребують особливої соціальної підтримки, повноцінними оздоровчими послугами;

- проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою формування суспільної налаштованості на здоровий спосіб життя, у тому числі репродуктивне здоров’я;

- удосконалення системи запобігання насильству в сім’ї, зокрема в частині проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство та підвищення ефективності надання допомоги особам, які потерпають від насильства;

- реалізація заходів із соціального захисту дітей пільгових категорій, забезпечення їх культурного та духовного розвитку;

- активне просування, всебічна підтримка та захист традиційних сімейних цінностей;

- запобігання асоціальним проявам у сім’ї, передусім жорстокості та насильству, соціальному сирітству;

- формування відповідального батьківства та материнства;

- забезпечення гендерної рівності у суспільстві, подолання гендерних стереотипів;

- сприяння розвитку дитячо-юнацького спорту та залучення осіб з обмеженими фізичними можливостями до занять спортом.

Основні заходи на 2020 рік:

- проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство - відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконком міської ради - протягом 2020 року;

- підготовка проектів та ініціатив громадських організацій та студентської молоді для участі у конкурсі проектів та програм, розроблених громадськими організаціями стосовно сім’ї, дітей та молоді - відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконком міської ради - протягом року;

- сприяння розвитку молодіжних, жіночих та дитячих громадських організацій, забезпечення співпраці з ними – виконком міської ради - протягом року;

- створення умов для розвитку спорту, видів спорту для інвалідів – виконком міської ради - протягом 2020 року;

- широке залучення населення до занять фізичною культурою і спортом шляхом проведення спортивно-масових заходів – виконком міської ради - протягом 2020 року;

    Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

- забезпечення оздоровленням та відпочинком дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей;

- збільшення кількості осіб, які займаються усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи;

- збільшення кількісного показника щодо проведення спортивно-масових заходів у 2020 році.

 

4.5. Соціальне забезпечення

 

Цілі розвитку у 2020 році

- забезпечення реальної підтримки найуразливіших верств населення, створення умов для реабілітації громадян з особливими потребами, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності.

Основні заходи на 2020 рік:

- реалізація соціальних ініціатив Президента України щодо поліпшення соціального захисту найвразливіших верств населення – виконком міської ради – протягом року;

- забезпечення надання допоміг у грошовій формі окремим категоріям громадян – виконком міської ради – протягом року.

Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації заходів:

- підвищення рівня соціального забезпечення найбільш вразливих та незахищених верств населення.

 

4.6. Житлово-комунальне господарство

 

Пріоритети розвитку  на 2020  рік:

- стабільне функціонування підприємств житлово-комунального господарства та забезпечення безперебійної життєдіяльності міста;

- підвищення ресурсо- та енергоефективності житлово-комунального господарства;

- забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами.

Основні завдання та заходи на 2020  рік:

- технічне переобладнання підприємств галузі, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво (надання) житлово-комунальних послуг – виконком міської ради, підприємства житлово-комунального господарства - протягом року;

- забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня та якості відповідно до стандартів – підприємства житлово-комунального господарства - протягом року;

- встановлення економічно-обгрунтованих тарифів  на житлово-комунавльні послуги для населення з метою забезпечення повного відшкодування витрат виробництва, своєчасне їх коригування відповідно до зміни цін на складові собівартості - підприємства житлово-комунального господарства - протягом року;

- сприяння створенню  об'єднань  співвласників  багатоквартирних будинків шляхом методично-роз’яснювальної роботи та сприяння у вирішення нагальних проблем, співфінансування з міського бюджету – виконком міської ради - протягом року;

- забезпечення консультаційно-методичного супроводження діяльності підприємств житлово-комунального господарства – виконком міської ради - протягом року.

         Кількісні та якісні критерії ефективності реалізації завдань:

- зменшення кредиторської та дебіторської заборгованості за житлово-комунальні послуги у житлово-комунальному господарстві;

- покращення фінансового стану підприємств житлово-комунального господарства.

 

4.7. Грошові доходи населення

        

Пріоритет розвитку на 2020 рік

- створення економічних передумов для  забезпечення стійкої позитивної динаміки зростання рівня заробітної плати та інших доходів населення від трудової діяльності, підвищення купівельної спроможності населення.

         Основні завдання та заходи на 2020 рік:

         - організація роботи з недопущення заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах міста – виконком міської ради – протягом року;

         - ужиття заходів, спрямованих на подальше підвищення рівня оплати праці працівників – виконком міської ради – протягом року.

- організація та проведення заходів, спрямованих на забезпечення легалізації найманої робочої сили, виведення  заробітної плати з тіньового сектору економіки – вик

ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016