31.01.2018

ГОРОХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ГОРОХІВСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

(двадцята сесія)

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2017 року

          №20-1/2017                                                                                                 м.Горохів

Про міський бюджет на 2018 рік

  Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 77 Бюджетного кодексу України міська рада вирішила:

 

1. Визначити на 2018 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 17618100,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 17168100,00 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 450000,00 гривень згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки міського бюджету у сумі 17618100,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 15968100,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 1650000,00 гривень, в тому числі бюджету розвитку в сумі 1200000,00 гривень згідно з додатком № 3 цього рішення;

- профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1200000,00 гривень, у тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1200000,00 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 1200000,00 гривень, у тому числі за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1200000,00 грн. згідно з додатком № 2 цього рішення.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів  міського бюджету на 2018 рік у сумі 50000,00 гривень.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансфертів згідно із додатком № 4 цього рішення.

 4. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно із додатком № 5 цього рішення.

5.  Затвердити на 2018 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 100000,00 гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці  (КЕКВ 2110);

- нарахування на оплату праці (КЕКВ 2120);

- медикаменти та перев’язувальні матеріали (КЕКВ 2220);

- продукти харчування (КЕКВ 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270);

- соціальне забезпечення (КЕКВ 2700);

- поточні трансферти місцевим бюджетам (КЕКВ 2620).

7. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 6797389,00 гривні згідно із додатком № 6 цього рішення.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право міському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України дозволити міській раді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  здійснювати в межах поточного бюджетного періоду розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах в установах банків з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду міського бюджету.

10. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право міському голові:

- розподіляти та перерозподіляти обсяги асигнувань відповідних субвенцій з державного та місцевих бюджетів з урахуванням змін показників міжбюджетних відносин державного та інших місцевих бюджетів з міським бюджетом та вимог інших нормативно-правових актів;

- проводити перерозподіл видатків за бюджетними призначеннями у розрізі функціональної та економічної класифікації видатків загального та спеціального фонду, програм, що фінансуються з міського бюджету, і об’єктів, будівництво яких проводиться за рахунок бюджету розвитку, без зміни загального обсягу бюджетних призначень міського бюджету за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету.

11. Міській раді забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

12. Установити, що у загальному фонді міського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерела формування спеціального фонду міського бюджету на 2018 рік:

- у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

- у частині фінансування є кошти, отримані із загального фонду міського бюджету, відповідно до пункту 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

14.  Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 
Міський голова                                                                             В.Л.ГОДИК

Ковальчук 21258

Доходи

Фінансування

Видатки

Трансферти

Об'єкти бюджету розвитку

Програми

ВХІД
ДОКУМЕНТИ
Copyright 2016